Seminaret Hjortevilt 2017

Dato: [18.01.17]

Kilde: skogkurs.no

Landets viktigste arrangement for formidling av ny kunnskap og reflekterte holdninger om hjortevilt er nå klart. Skogkurs har også i år ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring.

Vilt-faglig løft på Hamar 29. og 30. mars

 

Les mer på skogkurs.no »

Nytt fra NORSKOG

 • Skuffende redegjørelse av Klima- og miljøminister Helgesen om forvaltning av ulv for Stortinget

  Dato: [17.01.17]

  Det er svært oppsiktsvekkende at Helgesen ikke har snudd i denne saken, etter den massive kritikken vedtaket har fått, en kritikk støttet av samtlige organisasjoner i landbruket, partene i ulveforliket og alle fylkeslag i hans eget parti, sier NORSKOGs styreleder Anne Delphin.

 • Statsministeren om ulv i Spørretimen

  Dato: [11.01.17]

  NORSKOG var tilstede under dagens muntlige Spørretime i Stortinget, der Erna Solberg måtte svare på spørsmål fra en rekke representanter om Regjeringens oppfølging av ulveforliket og vedtaket om å stanse lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

 • Distrikts-Norge har gitt Helgesen marsjordre!

  Dato: [10.01.17]

  Under Høyres landskonferanse på Søndag ble det helt klart at et nær samlet Høyre ba statsministeren og klima og miljøministeren om  å iverksette oppfølging av Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv. Skal Høyre nå lande med bena først er avledningsmanøvere det siste de bør tenke på.    

 • NORSKOG møtte statssekretæren i KLD vedr ulv

  Dato: [09.01.17]

  Gaute Nøkleholm (ass. dir) og Anne G. Delphin (styreleder) møtte mandag statssekretær Lars Andreas Lunde i KLD. Lunde mener fortsatt at det annonserte merkeprosjektet skal gjennomføres. Lovavdelingen i Justisdepartementet blir samtidig bedt om å vurdere svensk Høyesteretts beslutning om å åpne for jakt, for å se om dette har overføringsverdi til Norge.

 • Helgesen prøver å inngå forlik på ulveforliket

  Dato: [07.01.17]

  Det finnes ikke et logisk mål for bestandsstørrelse for ulv som alle parter i rovdyrkonflikten kan diskutere seg fram til og bli enige om. Stortinget gjennomførte derfor en omfattende behandling og forhandling og vedtok til slutt et ulveforlik.

Drone som redskap i skogen

Dato: [18.01.17]

Kilde: inn.no

Bilder fra drone gir verdifulle data for oppdatering av skogbruksplan og planlegging av skogsdrifter og kulturtiltak.

Les mer på inn.no »

Forskere og næringsliv omfavner skogens skadesopp

Dato: [17.01.17]

Kilde: nibio.no

I bioøkonomien skal olje erstattes med fornybar biomasse, som trær. Men å bryte ned og hente ut godsakene fra ei gran eller furu, er en omstendelig prosess. Nå leter forskere fra Campus Ås i skogen etter svar: De vil vite hvordan brunråtesoppen effektivt gjør jobben ute i naturen.

 

Les mer på nibio.no »

Redegjørelse om ulv

Dato: [17.01.17]

Kilde: regjeringen.no

Redegjørelse om ulv for Stortinget, av av klima- og miljøminister Vidar Helgesen, 17. januar 2017

Les mer på regjeringen.no »

Jus, politikk og naturromatikk

Dato: [17.01.17]

Kilde: fvn.no/mening

Når forvaltninga kan overprøve Stortinget, statsråder slutter å drive politikk og draumen om villmarka overstyrer utmarksnæringar – kvar er vi på veg då?

Les mer på fvn.no/mening »

Nye rekorder i både hogging og vern av skog

Dato: [17.01.17]

Kilde: abcnyheter.no/

Kun én gang har skogeierne solgt mer tømmer siden 1920-tallet. Samtidig har andelen vernet skog krøpet til nye høyder - og mer skal vernes.

Les mer på abcnyheter.no/ »

Eksamensforberedende kurs for skogfag i gang

Dato: [17.01.17]

Kilde: mef.no

Denne vinteren arrangerer MEF-skolen kurs for skogfaget i samarbeid med Skogkurs for første gang

Les mer på mef.no »

Skogmeldinga: «Verdier i vekst»

Dato: [17.01.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Undertittelen på Skogmeldinga er «konkurransedyktig skog- og trenæring» og det er ganske dekkende. Skogens rolle i klimasammenheng er omtalt ganske overfladisk. Her er det mer å hente. Som det også er på mange av andre de omtalte områdene i meldinga

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Derfor får svenskene skyte ulv mens norske jegere får nei

Dato: [16.01.17]

Kilde: www.dagbladet.no

Norge har ikke vurdert EU-direktivet svensk Høyesterett viser til, men jobber med å vurdere den svenske løsningen nå.

Les mer på www.dagbladet.no »

Lov og rett i ulvestriden

Dato: [13.01.17]

Kilde: Dagbladet

- Ulvestriden er i ferd med å utvikle seg til en politisk farse, sier lederen i Dagbladet. Vedtaket som stanser fellingen følger Stortingets avgjørelser til punkt og prikke.Stortinget har vedtatt naturmangfoldsloven. Og det er Stortinget som har sagt ja til Bernkonvensjonen.

Les mer på Dagbladet »

Norsk skogindustri nedprioriteres til fordel for naboland

Dato: [12.01.17]

Kilde: nrk.no

Norge og oljefondet investerer milliarder av kroner i svensk og finsk skogindustri, men i Norge investeres det nesten ingenting.

Les mer på nrk.no »

Vil utrydde Hardangerlaksen

Dato: [12.01.17]

Kilde: njff.no

Regjeringen ved Klima- og miljøminister Helgesen har beordret destruksjon av genmaterialet man har samlet inn fra restene av villaksstammene i Hardangerfjorden. Det er et nådestøt for villaksen i Hardanger.

Les mer på njff.no »

Eldre nyheter

Dato: [12.01.17]

Kilde: tfou.no

Miljøhensyn gir interesse for kortreist trelast >

Dato: [12.01.17]

Kilde: produktaktuellt.com

FSC bidrar till biologisk mångfald i Estlands skogar >

Dato: [11.01.17]

Kilde: ringsaker-blad.no

Ulv skutt i Ringsaker >

Dato: [11.01.17]

Kilde: svenskjakt.se

Jakt på vildsvin i nationalpark >

Dato: [11.01.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Følger du med på biodrivstoffdebatten? >

Dato: [10.01.17]

Kilde: nrk.no

Gylne tider i skogen >

Dato: [10.01.17]

Kilde: trenytt.no

Vil ha mer gods på bane >

Dato: [10.01.17]

Kilde: bt.no

Hordalands asketrær forsvinner >

Dato: [09.01.17]

Kilde: regjeringen.no

Tømmeravvirkningen nådde nye høyder i 2016 >

Dato: [09.01.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Den nordiska skogen kan bidra mycket mer >