Det er god klimapolitikk å bygge ut skognæringene | Leiv L. Nergaard

Dato: [23.08.17]

Kilde: aftenposten.no

Norge har i dag store skogressurser som vil råtne hvis ikke avvirkningen øker mye fra dagens nivå. Her ligger der store muligheter for skogbruket.

Les mer på aftenposten.no »

Nytt fra NORSKOG

 • Jonas Gahr Støres Nei til salg av Norge

  Dato: [22.08.17]

  «I Norge er det en viktig verdi at vi eier naturressurser sammen», skriver Jonas Gahr Støre i en gjestekommentar i Nationen 14.august. Han mener det er galt å selge «store deler av Norge» og han hevder at salg av skogsområder dessuten vil føre til at færre får tilgang til jakt, fiske og friluftsliv. 

 • Høringsuttalelse: Endringer i omsetningskravet for biodrivstoff

  Dato: [22.08.17]

  "Endringer i omsetningskravet for biodrivstoff" 

   

  Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, og NoBio utgjør samarbeidet "Verdikjeden Skog og Tre". Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

 • NORSKOG klager på rovviltnemdenes vedtak om kvote for lisensfelling av ulv og tidsramme for uttak innenfor ulvesona.

  Dato: [06.07.17]

  NORSKOG mener at den eksplosive utviklingen i ulvebestanden, det høye antallet revirhevdende par og den negative utviklingen i elgbestandene, tilsier at utfordringen nå ikke er å sikre måloppnåelse i øvre del av målintervallet. Nå må vi etterstrebe å holde den kraftige bestandsveksten under kontroll, slik at man kan klare å holde seg nede på bestandsmålet også kommende år.

 • Åpning for bruk av skogfond til hogstprognoser og avvirkningsanalyser

  Dato: [04.07.17]

  Landbruksdirektoratet har på forespørsel fra NORSKOG gjort en vurdering av bruk av skogfond. NORSKOG er svært fornøyd med muligheten for å bruke skogfond til kostnader for utarbeidelse av hogstprognoser og avvirkningsanalyser på skogeiendommer. 

 • Fremdeles for lavt uttak av ulv!

  Dato: [26.06.17]

  Rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok i dag at Slettåsflokken skal tas ut i tillegg til flokkene i Osdalen og Julussa. En bedring fra sekretariatets forslag, men fremdeles for lavt uttak mener NORSKOG.

Kultivering øker fiskeinteressen

Dato: [23.08.17]

Kilde: eub.no


EIDSVOLL. Fiskevannene tilføres nå tonnevis med kalk.
 

Les mer på eub.no »

SVERIGE BEST PÅ BIOENERGI I EU

Dato: [23.08.17]

Kilde: nobio.no

?21. august kan Sverige som første land i EU feire European Bioenergy Day. Fra 21. august og frem til nyttår kan Sverige helt og holdent forsynes med bioenergi. Bioenergi dekker 36 prosent av energibruken i Sverige i henhold til statistikk fra Eurostat og beregninger fra den europeiske bioenergiforeningen, AEBIOM.

Les mer på nobio.no »

Den nye veien i marka

Dato: [22.08.17]

Kilde: budstikka.no

Noen er bekymret for at Gråseterveien skal brøytes oftere som følge av forlengelsen over Dammyra, og synes å ha dette som premiss i sine vurderinger. Den bekymringen deler ikke Skiforeningen.

Les mer på budstikka.no »

For mange hjortedyr?

Dato: [22.08.17]

Kilde: fjordabadet.no

Er påstanden om at hjortestammen er så urimeleg stor ein dokumentert realitet? 

Les mer på fjordabadet.no »

Jonas og Erna tar ikke ansvar for framtida

Dato: [22.08.17]

Kilde: dagbladet.no

Tre år er alt vi har på å snu den livsfarlige utviklingen med stadig økende klimautslipp. Men Norges to største partier oppfører seg som om det slett ikke finnes noen klimakrise.

Les mer på dagbladet.no »

Formuesskatt er skadelig for Norge

Dato: [22.08.17]

Kilde: civita.no

I et innlegg i Finansavisen 17. august forsøker Marte Gerhardsen å tilbakevise Trygve Hegnars leder 11. august om skadevirkningen av formuesskatten. Hensikten hennes er å vise at formuesskatten ikke er skadelig for norsk næringsliv, men faktaene hun presenterer er irrelevante for det hun forsøker å dokumentere.

Les mer på civita.no »

Norske Skogs gjeldsfrist utsatt i fem dager

Dato: [21.08.17]

Kilde: t-a.no

Fristen for Norske Skog for å komme til enighet med kreditorene er utsatt til 23. august, opplyser selskapet i en børsmelding fredag kveld.

Les mer på t-a.no »

19 ulveklager opp i rovviltnemndene

Dato: [21.08.17]

Kilde: abcnyheter.no

De to rovviltnemndene for Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark møtes onsdag for å behandle 19 klager på lisensfelling og skadefelling av ulv. 

Les mer på abcnyheter.no »

74-tonsbilar allt mer avlägset

Dato: [21.08.17]

Kilde: atl.no

Det bidde en tumme. Vägnätet som upplåts för 74 tons lastbilar kommer att utvidgas ytterst marginellt. Därmed blir det färre än hundra lastbilar som kan utnyttja den högre bruttovikten, menar Sveriges Åkeriföretag.

Les mer på atl.no »

Skrudde i gang massivtrefabrikken

Dato: [18.08.17]

Kilde: byggmesteren.as

Med omkring 100 treinteresserte til stede sørget ordfører Sjur Strand for den offisielle åpningen av Nordisk Massivtre på Kongsvinger torsdag.

Les mer på byggmesteren.as »

NHO hevder formuesskatten har økt

Dato: [18.08.17]

Kilde: aftenposten.no

NHO har vanskelig for å finne igjen kuttene i formuesskatten. Den betalte skatten er nesten uendret under Solbergs regjering.

Les mer på aftenposten.no »

Eldre nyheter

Dato: [18.08.17]

Kilde: trollheimsporten.no

Vil satse på skogbruk og treforedling >

Dato: [17.08.17]

Kilde: dn.no

Fastslår mislighold i Norske Skog >

Dato: [17.08.17]

Kilde: trenytt.no

Investerer 20 millioner i ny teknologi >

Dato: [16.08.17]

Kilde: landskogsbruk.se

Skogsindustrierna satsar mer på näringspolitik >

Dato: [16.08.17]

Kilde: trenytt.no

Redusert hogst og høyere priser >

Dato: [15.08.17]

Kilde: e24.no

Sveaas kjøper i Norske Skog >

Dato: [15.08.17]

Kilde: dn.no

Blackstone dumper Norske Skog-aksjene >

Dato: [15.08.17]

Kilde: totensblad.no

Måtte avbryte ulvejakt >

Dato: [15.08.17]

Kilde: uio.no

Frykter skrantesyke-mareritt på Hardangervidda >