Mer hogst - lavere priser

Dato: [22.09.17]

Kilde: ssb.no

 

Hogstkvantumet gikk opp med nesten 2 prosent fra 2015 til 2016. Bare én gang tidligere, i driftsåret 1989/90, har det blitt hogd mer tømmer for salg. Skogeierne fikk 10 kroner mindre per kubikkmeter tømmer enn året før.

Les mer på ssb.no »

Nytt fra NORSKOG

 • SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

  Dato: [09.09.17]

  Hvem har rett til å bruke arealene?

  Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00

 • SAMARBEIDSAVTALE OM PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

  Dato: [19.09.17]

  Preem AB og Biozin AS (100% eiet av Bergene Holm AS) inngikk 15. september 2017 en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge gjennom
  det felleseide selskapet Biozin Holding AS (u.s.). Biprodukter fra skogbruk og treindustri er råstoffet.

 • Dette mener FrP om skogbruk

  Dato: [08.09.17]

  Over en tredjedel av fastlandet i Norge er dekket av skog, og har i alle tider vært en viktig ressurs for landet vårt. Gjennom tidene har vi lært oss å utnytte skogen på mange måter, og både sagbruk og trelasthandel har gitt nasjonen stor økonomisk gevinst.

 • Dette mener Venstre om skogbruk

  Dato: [07.09.17]

  Det offentlige skal spille på lag med skogbruksnæringen for å legge til rette for enkel transport av tømmer og utvikling av nye produkter. Skognæringen spiller en sentral rolle når Norge nå går over til miljøvennlige løsninger. 

 • Dette mener Arbeiderpartiet om skogbruk

  Dato: [06.09.17]

  Vi må satse på å foredle mer i Norge. Vi vil blant annet legge til rette for bærekraftig biodrivstoffproduksjon og andre muligheter i bioøkonomien, forskning og utvikling, pilot- og demonstrasjonsanlegg, infrastruktur og kapitalvirkemidler som Investinor. 

Hedmarksskogeierne mest aktive

Dato: [22.09.17]

Kilde: ssb.no

Det ble avvirket tømmer for salg på 14 000 skogeiendommer i 2016. Gjennomsnittlig hogstkvantum var 724 kubikkmeter. Aktiviteten var størst i Hedmark, hvor 22 prosent av eiendommene leverte tømmer: i gjennomsnitt 1 170 kubikkmeter hver.

Les mer på ssb.no »

Investeringar i skogsindustrin syns i virkeshandeln

Dato: [22.09.17]

Kilde: slc.fi

Avverkningarna väntas öka, men priset stiger inte

Les mer på slc.fi »

Skogplantingen øker og gir klimaeffekter

Dato: [22.09.17]

Kilde: regjeringen.no

Regjeringen bevilget 33 millioner kroner til tettere planting etter hogst og til gjødsling i skog. Foreløpige tall fra vårplantingen viser at tiltaket har gitt tettere skogplanting på større arealer enn tidligere.

Les mer på regjeringen.no »

Reidar Bergene Holm om: Kompetanse og lidenskap

Dato: [22.09.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

– Veksten i avvirkningen prioriteres ikke for norske kjøpere, den eksporteres. Skogeierorganisasjonenes kortsiktighet reduserer gjennom dette mulighetene for større satsning gjennom stedlig investering. Grenen man sitter pa°, skjæres av.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Skogbruket vant

Dato: [22.09.17]

Kilde: h-a.no

Kan bidra med arbeidsplasser og skattekroner

Les mer på h-a.no »

To av tre overdragelser til landbruksformål

Dato: [21.09.17]

Kilde: ssb.no

Det ble registrert 8 960 tinglyste overdragelser av landbrukseiendommer i 2016, av disse skulle 5 600 brukes til landbruk. Hver tredje overdragelse ble registrert som fritt salg.

Les mer på ssb.no »

Skogsindustrierna gör tummen upp för Trafikverkets infrastrukturförslag

Dato: [21.09.17]

Kilde: transportochlogistik.se

n näringslivspott, längre och tyngre tåg, ökat underhåll för järnvägen och 74 tons lastbilar. Det här är enligt Skogsindustrierna välkomna inslag i Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastruktur som skogsindustrin länge har efterlängtat.   

Les mer på transportochlogistik.se »

Skogsnæringen bekymret for Norske Skogs kriseløsning

Dato: [21.09.17]

Kilde: kraftnytt.no

Kriseløsningen for gjeldstyngede Norske Skog fører til at det norske eierskapet reduseres kraftig. Det gjør skogsnæringen bekymret.

Les mer på kraftnytt.no »

Planlegger storskala biodrivstoffproduksjon i Norge

Dato: [20.09.17]

Kilde: trenytt.no

Preem AB og Biozin AS skal samarbeide om storskala produksjon av drivstoff med biprodukter fra skogbruk og treindustri som råstoff.

Les mer på trenytt.no »

Biokraftprojekt för drygt 16 miljarder kronor byggs och planeras i Sverige

Dato: [20.09.17]

Kilde: svebio.se

Nya stora biokraftvärmeverk planeras i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala samtidigt som det byggs nya biokraftanläggningar i Borås, Upplands Bro och Västerås tillsammans för cirka 16 miljarder kronor. Det visar tidningen Bioenergis årliga analys och översikt av biokraftanläggningar i Sverige.

Les mer på svebio.se »

Omstridt ulveuttak: – Dette er å be om bråk

Dato: [20.09.17]

Kilde: vg.no

Senterpartiet mener det brygger opp til konflikt når Miljødirektoratet nå tilrår å skyte færre ulv enn hva rovviltnemndene ønsker.

Les mer på vg.no »

Eldre nyheter

Dato: [19.09.17]

Kilde: innovasjonnorge.no

Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn >

Dato: [19.09.17]

Kilde: e24.no

Ombudstvedt: – Vil kunne støtte forslaget >

Dato: [19.09.17]

Kilde: nationen.no

Bærekraftig næring >

Dato: [18.09.17]

Kilde: hegnar.no

Norske Skog vil redusere gjelden med seks milliarder >

Dato: [18.09.17]

Kilde: nationen.no

Miljødirektoratet ber rovviltnemndene redusere ulvekvoten >

Dato: [18.09.17]

Kilde: uppgang.com

Gynnsamt läge för skogsavverkning >

Dato: [18.09.17]

Kilde: bistandsaktuelt.no

Etiopia: Tilpasset jordbruk og massiv skogplanting >

Dato: [18.09.17]

Kilde: regjeringen.no

Krav om meir biodrivstoff til vegtrafikk >

Dato: [15.09.17]

Kilde: digital.di.se

H&M och Ikea har i tysthet bildat ett bolag i Skåne >

Dato: [15.09.17]

Kilde: kraftnytt.no

Norske Skog: -Vil være en komplisert og usikker prosess >

Dato: [15.09.17]

Kilde: ielverum.no

Eidsiva åpnet nytt fjernvarmeanlegg i Elverum >

Dato: [14.09.17]

Kilde: regjeringen.no

72 millioner til seks nye tømmerkaier >