Stora Enso ökar vinsten

Dato: [28.10.16]

Kilde: Sveriges Radio

Skogsindustrijätten Stora Enso redovisar en vinst före skatt cirka 1,6 miljarder kronor, för tredje kvartalet 2016. Det kan jämföras med vinsten på cirka 1,4 miljarder kronor motsvarande period föregående år.

Les mer på Sveriges Radio »

Nytt fra NORSKOG

 • NORSKOG - på skogeierens side!

  Dato: [27.10.16]

  En tømmerhogst i Krødsherad har i den siste tiden vært forsøkt stoppet av naturvernorganisasjonene. Miljøvernministeren er enig med NORSKOG om at det ikke er grunnlag for å stanse hogsten ved å benytte myndighetsvern i denne saken. NORSKOG er fornøyde med at grunneierretten står sterkt i Norge.

  Frivillig vern skal fortsatt være frivillig!

 • NORSKOG har vært på høring i næringskomiteen

  Dato: [19.10.16]

  SKOG22 som representerte en samlet verdikjede, herunder et samlet landbruk, understreket behovet for et dynamisk eiendomsmarked. Hensikten er å få passivt forvaltede eiendommer til aktive drivere som høster av ressursene og forsyner verdikjeden med råstoff.

 • NORSKOGs kommentarer til Regjeringens Skogmelding

  Dato: [14.10.16]

  I dag la Landbruks- og matminister Jon Georg Dale frem Regjeringens Skogmelding. Denne meldingen har skog- og trenæringen ventet på i lengre tid og det har vært knyttet store forventninger til den. Vedlagt følger NORSKOGs kommentarer til innholdet i meldingen.

 • NORSKOG har i dag vært i finanskomiteen i høring om Statsbudsjettet

  Dato: [13.10.16]

  NORSKOG mener at dersom regjeringen ønsker forenkling av skattesystemet for skogeiere og samtidig stimulere til økt avvirkning, så bør det innføres flat kapitalskatt på skoginntekt.

 • NORSKOG er hørt i saken om skattefritak for sameier ved skogvern

  Dato: [06.10.16]

  NORSKOG har i brev til tre ulike departementer bedt om at loven endres slik at deltagere i deltagerlignede selskaper (sameier) også kan motta erstatning fra skogvern skattefritt. Dette er nå foreslått i Statsbudsjettet for 2017.

Biologene fant 42 truede arter – her hogges skogen ned

Dato: [28.10.16]

Kilde: NRK

Hogging av skog er ifølge WWF den største trusselen mot truede arter i Norge. Likevel er bare 2,9 prosent av norsk skog vernet.

Les mer på NRK »

Mange ubeskrevne blad blant verdens arter

Dato: [28.10.16]

Kilde: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Det antas at det finnes om lag 8,7 millioner arter globalt. Av disse er 2,2 millioner arter i havet. Det vil si at omtrent 86 % av artene på landjorda og 91% av artene i havet ennå ikke er kjent.

Les mer på Norsk institutt for naturforskning (NINA) »

Hogst truer dyrelivet i Norge

Dato: [28.10.16]

Kilde: NRK

Verdens naturfond mener snauhogst er den største trusselen mot dyrelivet i Norge. To tredeler av alt dyreliv på jorda er utryddet siden 1970, hevder WWF overfor NRK.

Les mer på NRK »

Lovlig hogst er lovlig

Dato: [27.10.16]

Kilde: nationen.no (krever pålogging)

Bare hogg, skogeiere

Les mer på nationen.no (krever pålogging) »

Bättre än väntat för Stora Enso

Dato: [26.10.16]

Kilde: atl.nu

Skogsjätten Stora Enso gjorde ett bättre resultat än väntat. Besked om en svensk CLT-fabrik kommer i början av nästa år.

Les mer på atl.nu »

Virker Norges regnskogstøtte til Brasil?

Dato: [26.10.16]

Kilde: regjeringen.no

Torsdag 27.oktober inviterer Klima- og miljødepartementet og Brasils ambassade til seminar om Amazonas og Norges regnskogstøtte til Amazonasfondet.

Les mer på regjeringen.no »

Jan-Tore (23) tok oppsiktsvekkende selfie med «tam» elgokse

Dato: [26.10.16]

Kilde: vg.no

Det nye profilbildet til Jan-Tore Myrvang Kjos (23) har vakt oppsikt på Facebook.

Les mer på vg.no »

Bureau Veritas avstängda från att utfärda FSC-certifiering

Dato: [26.10.16]

Kilde: mynewsdesk.com

Accreditation Services International (ASI) har suspenderat certifierarbolaget Bureau Veritas från att utfärda FSC-certifiering. Det gäller för både spårbarhetscertifiering (CoC) och skogsbrukscertifiering (FM) över hela världen.

Les mer på mynewsdesk.com »

Nei til salg av Norge

Dato: [25.10.16]

Kilde: Hamar Arbeiderblad

For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre at vi også i framtida skal ha selveiende bønder, som sikrer bosetting og lokal forankret skogsbruk og matproduksjon.

Les mer på Hamar Arbeiderblad »

Ingen ting naturlig

Dato: [25.10.16]

Kilde: Hamar Arbeiderblad

Petter Wabakken (PW) har åpnet lokket og sluppet ut opplagret frustrasjon i avisene. Han er sjikanert og truet av folk som er motstandere av ulv i Norge. Hva skjer på den andre siden? Hvordan har min verden vært i disse 20 årene jeg har vært engasjert i kampen mot ulvens tilbakekomst til Norge, spør Lars Toverud.

Les mer på Hamar Arbeiderblad »

Ny FSC-standard får tummen upp

Dato: [25.10.16]

Kilde: Pack-marknaden

WWF välkomnar nya förslaget till FSC-standard för skogsbruk i Sverige. Det innehåller flera förbättringar som skapar förutsättningar för ökad biologisk mångfald i skogen.

Les mer på Pack-marknaden »

Eldre nyheter

Dato: [24.10.16]

Kilde: www.fylkesmannen.no

Skogplanting som klimatiltak >

Dato: [24.10.16]

Kilde: http://www.aftenposten.no

Ulv og genetisk avstamming: Hvorfor er det viktig? >

Dato: [21.10.16]

Kilde: Småkraftforeninga

Rein til Småkraftforeninga >

Dato: [21.10.16]

Kilde: ByggFakta

Treindustrien standardiserer og industrialiserer >

Dato: [21.10.16]

Kilde: Forskning.no

Hogger tømmer for miljøet, men får fortsatt kritikk >

Dato: [20.10.16]

Kilde: miljødirektoratet.no/

Finner grantrær med satelitt >

Dato: [20.10.16]

Kilde: norsklandbruk.no

Ny teknologi kartlegger og overvåker skogen >

Dato: [20.10.16]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Investinor mandat-endring: Fortsatt store begrensninger >

Dato: [19.10.16]

Kilde: statskog.no

Gunnar Lien skal lede Statskog SF >