Fungerer den norske skurtømmermarknaden pa° ein samfunnsøkonomisk forsvarleg ma°te?

Dato: [26.05.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

 

Samfunnsøkonomane skil mellom fullkomen konkurranse eller fri konkurranse pa° den eine sida og ufullkomen konkurranse pa° den andre sida. Innan skogsektoren i Noreg er det heilt klart ein ufullkomen konkurranse i dag med fa° kjøparar og mange organiserte seljarar som har ga°tt inn i eit tett samarbeid salskartell.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Nytt fra NORSKOG

 • NORSKOG på høring i Finanskomiteèn

  Dato: [23.05.17]

  Revidert Nasjonalbudsjett 2017 setter fingeren på oljenæringen, som det ømmeste punktet i norsk økonomi. Regjeringen erkjenner behovet for rask og lønnsom omstilling av konkurranseutsatt privat næringsliv. Arbeid, aktivitet og omstilling utpekes som ledestjernene for prosessen. Samtidig er landets store tilgang til naturressurser trukket frem, noe som er spesielt gledelig for oss i skognæringen. 

 • Erstatning ved skogvern til deltagerlignede selskaper

  Dato: [19.05.17]

  Erstatning for skogvern til deltagerlignede selskaper er skattefritt som for enkeltpersonsforetak. I Statsbudsjettet for 2017 ble det også klart at det skal være skattefritt ved utdeling videre til deltagerne i disse selskapene.

 • Styrkeprøven

  Dato: [11.05.17]

  I dag ble Revidert Nasjonalbudsjett lagt frem. Dette er ikke anledningen for de helt store omveltningene, men gir allikevel en pekepinn om hvor regjeringen ser behovet for å justere kursen.

 • NORSKOG er hørt i Revidert Nasjonalbudsjett

  Dato: [11.05.17]


  Vedtaket i Statsbudsjettet 2017 om at deltagere i deltagerlignede selskaper (sameier) kan motta erstatning fra skogvern skattefritt, er i Revidert nasjonalbudsjett foreslått å gis tilbakevirkende kraft. Loven endres ikke, derfor må eiere av slike selskaper selv ta vernesaker fra før 2017 opp med Skattedirektoratet. Skattleggingen vil da omgjøres.

 • Revidert Nasjonalbudsjett - Mer penger til ulvetiltak

  Dato: [11.05.17]

  Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 40 millioner kroner ekstra til en ny tilskuddsordning til kommuner innanfor ulvesonen, til merking av ulv og til økt kunnskap og formidling. 

– Ulvedebatten er en blåkopi av situasjonen i Lierne på 90-tallet

Dato: [26.05.17]

Kilde: aftenposten.no

På tyve år forsvant rundt 90 prosent av sauebrukene i Lierne kommune pga. rovdyr. Sauebonde Kjell Erik Himle mener likheten til ulvedebatten på Østlandet er slående.

Les mer på aftenposten.no »

Tufft för tall och ras för RASE

Dato: [25.05.17]

Kilde: atl.nu

Bedrövligt läge för tallen och små möjligheter för flera lövträd att klara sig. Det konstaterar Skogsstyrelsen efter årets viltbetesinventering i Götaland.

Les mer på atl.nu »

Biokull – et Columbi egg

Dato: [24.05.17]

Kilde: h-a.no

Miljø: Det er nødvendig med mer målrettet bruk av biologiske ressurser og kompetanse i klimapolitikken.

 

Les mer på h-a.no »

Pålegg jegerar å ta CWD-prøver

Dato: [24.05.17]

Kilde: hallingdolen.no

Jegerar i Nordfjella-regionen vert pålagt å teste felte elg, hjort, villrein og rådyr for skrantesjuke (CWD).

Les mer på hallingdolen.no »

Landbruksdirektoratet inviterer sju tømmerkaier videre

Dato: [23.05.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

De sju som nå inviteres til å utarbeide fullstendig søknad om tømmerkaitilskudd er Lierstranda i Buskerud, Eydehavn i Aust-Agder, Egersund og Saudasjøen i Rogaland, Granvin i Hordaland, Fjaler i Sogn og Fjordane og Risøyhavn i Nordland. Kaiene har et totalt investeringsbehov på nær 110 mill. kroner og et tilskuddsbehov på over 80 mill. kroner.

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Kan jeg søke om erstatning?

Dato: [23.05.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

Det er to hovedregler som avgjør om du kan søke om erstatning:


1.Skaden må direkte skyldes en naturulykke


2.Skadeobjektet kan ikke forsikres gjennom vanlig forsikring
 

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Klutene til for Norske Skog

Dato: [23.05.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Norske Skogs gjeldsforfall i 2019 kan ikke betales. Derfor jobber selskapet na° med en refinansieringsløsning. Og den er ønsket raskt, slik at sel- skapet kan spare renter sa° fort som mulig, i dag betales en rente pa° 12%, det blir 700 millioner a°rlig.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Naturlig föryngring av tall kräver planering

Dato: [22.05.17]

Kilde: www.skogssallskapet.se

Tallen är, näst efter gran, vårt vanligaste trädslag i Sverige. I föryngringen av tall kan man välja mellan sådd, plantering eller naturlig föryngring. Men vad ska man tänka på när man väljer metod? Och hur skiljer resultatet sig? På Skogssällskapets egen fastighet några mil från Skövde har olika metoder testats för att öka andelen tall på fastigheten.

Les mer på www.skogssallskapet.se »

Digitalisert skog viser hvor kvalitetstrærne står

Dato: [22.05.17]

Kilde: http://forskning.no

Enten du leter etter kvistfritt treverk til lister eller det perfekte juletreet, gjør digitalisert skog det lettere å finne drømmetreet – uten å måtte dra til skogs.

Les mer på http://forskning.no »

Dubbel riksdagsseger för 74-tonsvännerna

Dato: [19.05.17]

Kilde: transportnytt.se

Riksdagen gav klartecken till 74-tonslastbilar. Och dessutom: en majoritet i riksdagen stoppade regeringens förslag om omdiskuterade inskränkningar.

Les mer på transportnytt.se »

DSB-sjefen varsler kutt i den sivile beredskapen

Dato: [19.05.17]

Kilde: vg.no

– Vi er i en svært alvorlig økonomisk situasjon. Jeg har fått en rekke oppdrag jeg ikke kan gjennomføre, sier DSB-sjef Cecilie Daae til VG.

Les mer på vg.no »

Eldre nyheter

Dato: [19.05.17]

Kilde: bygdanytt.no

Nyskapende tømmerhogst på Osterøy >

Dato: [19.05.17]

Kilde: skogen.se

Avkap gör timmer av massaved >

Dato: [18.05.17]

Kilde: atl.nu

Haveri för Billerud Korsnäs >

Dato: [18.05.17]

Kilde: næringspolitikk.no

FAST I TOMTEFESTE ? >

Dato: [18.05.17]

Kilde: fremtidensbygg.no

NORGES STØRSTE NÆRINGSBYGG I MASSIVTRE >

Dato: [16.05.17]

Kilde: nationen.no

Nedsalget bør fortsette >

Dato: [16.05.17]

Kilde: nearadio.no

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke >

Dato: [15.05.17]

Kilde: http://trenytt.no

Manglende satsing på norsk treindustri >

Dato: [15.05.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Sliter tyngre lastbilar mer på vägen? >