Ap-landsmøtet: Vil fjerne nærgående ulv

Dato: [24.04.17]

Kilde: www.nrk.no

Arbeiderpartiet vil raskt ta ut ulv som er nærgående mot folk.

Les mer på www.nrk.no »

Nytt fra NORSKOG

 • Losby Bruk blir omdannet fra ansvarlig selskap til aksjeselskap.

  Dato: [24.04.17]

  Losby Bruk har siden 1958 vært et sameie, formelt organisert som et ansvarlig selskap (ANS).

 • Velkommen til Agenda-frokost!

  Dato: [24.04.17]

  Mens Sverige og Finland investerer voldsomt i ny industri, er Norge i dag en sinke. Oljeinntektene synker. Vi må sørge for at det finnes kapital og gjøres investeringer som skaper nye industribedrifter og arbeidsplasser Norge kan tjene penger på.

 • Prisregulering for skogeiendommer foreslås fjernet

  Dato: [21.04.17]

  Landbruks- og matdepartementet (LMD) kom i dag tilbake til Stortinget med forslag til endringer i konsesjonsloven. NORSKOG er svært tilfreds med at det foreslås å fjerne priskontrollen på rene skogeiendommer og skogdominerte eiendommer (skogeiendom uansett størrelse, men med inntil 35 daa jord).

 • Mot full seier for Norskog i ulvesaken!

  Dato: [19.04.17]

  Stortingets Energi- og miljøkomite har i dag avgitt sin innstilling til regjeringens forslag om å endre Naturmangfoldloven for å legge til rette for et begrenset uttak av ulv ved lisensfelling. Komiteens flertall støtter ikke lovendringsforslaget.

 • Velkommen til NORSKOG's årsmøte!

  Dato: [19.04.17]

  Fredag 28. april kl 14.00 er det Årsmøte for NORSKOG. I tillegg til ordinært årsmøte blir det spennende fagforedrag. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og Statssekretær i LMD Terje Halleland kommer. Det gjør også utfordrer Trygve Slagsvold Vedum.  

Mer hogst og bedre priser

Dato: [24.04.17]

Kilde: www.ssb.no

Både hogstkvantum og tømmerpriser var høyere i 1. kvartal 2017 enn samme periode i 2016, viser nye tall fra statistikken Skogavvirkning for salg. I gjennomsnitt fikk skogeierne 344 kroner per kubikkmeter, en økning på 5,5 prosent fra året før.

Les mer på www.ssb.no »

Undvik markskador med spökslag

Dato: [24.04.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Spökslag är en metod för att undvika skador på mark och vatten. Metoden innebär att enbart skördaren kör i kanten mot fuktiga partier och lägger upp virket mot bärigare mark åt den tyngre skotaren.

Les mer på www.skogforsk.se »

Røtter, stubber og kvist på tanken

Dato: [24.04.17]

Kilde: www.landbruk.no

Avinor mener produksjon av biodrivstoff kan bli en vinn/vinn-situasjon for Norge gjennom å gi reduserte klimagassutslipp og økt verdiskapning fra skogen.

Les mer på www.landbruk.no »

Ulv mot rein på Hardangervidda?

Dato: [24.04.17]

Kilde: http://hubii.com

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet vil ha ulv på Hardangervidda for å gnaga i helsnyltarplaga reinsdyr. Telemark Venstre ville la jerv gjera jobben. Dette er tankelause framlegg frå folk som ikkje har sett seg inn i den røynda villreinen no lever i.

Les mer på http://hubii.com »

Endringer i jord- og konsesjonslovgivningen

Dato: [21.04.17]

Kilde: regjeringen.no

Regjeringen har i dag fremmet Prop. 92 L (2016-2017) for Stortinget. Proposisjonen inneholder en rekke forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven.

Les mer på regjeringen.no »

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

Dato: [21.04.17]

Kilde: regjeringen.no

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves.

Les mer på regjeringen.no »

Både klimatsmart och miljövänligt

Dato: [21.04.17]

Kilde: varmlandsbygden.se

Husets fasadbeklädnad, samt det omgivande trädäcket, är hållbart, tåligt och behöver ingen ytterligare behandling utöver normal rengöring. Det är miljömärkt och FSC-certifierat

Les mer på varmlandsbygden.se »

Statskog tjener stadig mer i Troms og Nordland

Dato: [21.04.17]

Kilde: nrk.no

I 2016 hadde statsforetaket inntekter på 116.5 millioner kroner i de to fylkene. Til sammenligning hadde de i omtrent 80 millioner i 2007. Mye av pengene kunne blitt igjen i de to fylkene, men i Nord-Norge gjelder ikke fjelloven. Dermed går summene rett i statskassa.

Les mer på nrk.no »

Mener Helgesen har skapt unødvendig uro i Høyre

Dato: [21.04.17]

Kilde: nrk.no

Onsdag vendte hele Stortinget tommelen ned for Helgesens foreslåtte lovendring, som skulle løse den betente ulvestriden. Også i Høyres stortingsgruppe var det enstemmig nei.

Les mer på nrk.no »

Best på veier for tømmertransport

Dato: [20.04.17]

Kilde: eikernytt.no

Buskerud er det fylket i landet som har størst andel fylkesveinett som er tilrettelagt for tunge tømmervogntog. 

Les mer på eikernytt.no »

Senterpartiet stiller mistillitsforslag mot Ulve-Vidar

Dato: [19.04.17]

Kilde: VG

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen blir møtt av mistillitsforslag etter å ha gått på et kraftig nederlag i i ulvstriden på Stortinget onsdag.

Les mer på VG »

Eldre nyheter

Dato: [19.04.17]

Kilde: budstikka.no

Anmeldt for miljøkriminalitet i Lommedalen >

Dato: [19.04.17]

Kilde: hedmark.org

Vil ha Landbruksdirektoratet til Mjøsregionen >

Dato: [19.04.17]

Kilde: regjeringen.no

Statskog med rekordhøy skogplanting >

Dato: [18.04.17]

Kilde: Trøndelag Forskning og Utvikling

Foreslår satsing på sitkasagbruk i Nordland >

Dato: [18.04.17]

Kilde: NRK

Avgjør eventuell masseslakt denne uken >

Dato: [18.04.17]

Kilde: Dagbladet

Hva vi trenger og ikke trenger av rovdyr >

Dato: [18.04.17]

Kilde: Hamar Arbeiderblad

Forsking og utdanning for morgendagens reiseliv >

Dato: [07.04.17]

Kilde: rovdata.no

Har påvist 101-107 ulver i Norge >

Dato: [07.04.17]

Kilde: Skogsselskapet.se

Dags för en förändrad föryngring? >

Dato: [07.04.17]

Kilde: Byggmesteren

Massivtre priset i Innlandet >

Dato: [07.04.17]

Kilde: Østlendingen

Vrangforestillingen i ulvedebatten >