Finska forskare sågar bioekonomistrategi

Dato: [28.03.17]

Kilde: skogen.se

68 finska forskare, varav 22 professorer, har skrivit ett brev där de uttrycker oro över den finska regeringens bioekonomistrategi. Den kommer inte att leda till önskade, positiva klimateffekter, skriver forskarna.

Les mer på skogen.se »

Nytt fra NORSKOG

 • NORSKOG med innspill til Revidert nasjonalbudsjett 2017

  Dato: [16.03.17]

  NORSKOG ber om at følgende punkter prioriteres i RNB:

  1. Nedskriving av kostpris med skogfond

  2. Redusert sats på formuesskatten for arbeidene kapital

  3. Tilbakevirkende kraft for skattefritak for deltagere i deltagerlignede selskaper ved skogvern

 • Tettere planting som klimatiltak - gjelder også suppleringsplanting

  Dato: [08.03.17]

  Tettere planting på eksisterende skogarealer er i rapporten Klimakur 2020 framhevet som et tiltak som på lang sikt gir økt CO2-fangst.

 • Vidar Helgesen og KLD forsøker å føre folk bak lyset med sin endring av Naturmangfoldsloven.

  Dato: [08.03.17]

  Ulveforvaltningen går fra vondt til verre med denne endringen.

  Vi må markere ovenfor Høyre sitt landsmøte at dette ikke er greit.

  Torsdag 9. mars kl 12.30 – 13.15 Thon Congress Gardermoen (Balder Alle 2)

  Vi bør få samlet oss ved åpningen av landsmøtet. All nasjonal media er tilstede.

 • Norsenga ved Kongsvinger må gis første prioritet i "godspakken"

  Dato: [06.03.17]

  NORSKOG, Glommen Skog, Stora Enso og K+ møtte Gunnar Gundersen (H) og Tor Andre' Johnsen (FrP) på Norsenga i dag. Hovedbudskapet var at Norsenga er det kritiske punktet for virkestransporten på bane og uten at denne utvides raskt vil man ikke få maksimal effekt av andre tiltak i "Godspakka".

 • Kan Stortinget tåle en ny unnamanøver fra Helgesen?

  Dato: [06.03.17]

  Det spørsmålet stiller Anne Gjerlaugsen Delphin (Norskog), Espen Søilen (Norges jeger- og fiskerforbund), Per Skorge (Norges Bondelag), Knut Herland (Utmarkskommunenes sammenslutning)Olav Veum (Norges skogeierforbund), Arnodd Lillemark (Norges Fjellstyresamband) og Tone Våg (Norsk Sau og Geit). Her kan du lese deres felles kronikk.

Skogsprogram blir politik - på sikt

Dato: [28.03.17]

Kilde: skogen.se

Det blir verkstad av nationella skogsprogrammet. Efter strategiarbetet kommer en handlingsplan, enligt näringsdepartementet. Frågan är bara när. På Skogens dag i riksdagen, arrangerad av Kristdemokraterna i samarbete med Föreningen Skogen, stod skogsprogrammet och äganderätten i centrum.

Les mer på skogen.se »

Skogsveibyggingen økte i 2016

Dato: [28.03.17]

Kilde: regjeringen.no

122 km nye skogsbilveier og 421 km gamle veier som er rustet opp. Det har norske skogeiere oppnådd i arbeidet med å forbedre skogsbilveiene i 2016. Av en samlet investering på 222 millioner kroner ble 87 millioner kroner finansiert med tilskudd.

Les mer på regjeringen.no »

Ingen helhetssyn när skogen ska föryngras

Dato: [27.03.17]

Kilde: www.skogforsk.se

När ett bestånd ska anläggas prioriteras lägsta kostnad för respektive skogsvårdsåtgärd, istället för att försöka optimera totalkostnaden för hela anläggningskedjan. Det visar en ny studie.

Les mer på www.skogforsk.se »

Avslår søknad om skadefelling av ulveflokk

Dato: [27.03.17]

Kilde: www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet har avslått en søknad fra Trysil kommune om skadefelling av alle ulvene i Slettås-flokken. Ulvenes atferd vurderes ikke som unormal og en trussel mot mennesker, selv om dyrene i perioder har beveget seg ved gårdstun og i bebygde strøk.

Les mer på www.miljodirektoratet.no »

Må marka vernes mot vern?

Dato: [27.03.17]

Kilde: www.skiforbundet.no

Man kan ikke innføre et verneregime som utelukker den tradisjonelle aktiviteten i Marka. Denne aktiviteten har vært bærekraftig i generasjoner?

Les mer på www.skiforbundet.no »

Du vet du er på et landsmøte i Sp når

Dato: [27.03.17]

Kilde: http://hubii.com

Du vet du er på et landsmøte i Senterpartiet ...

Les mer på http://hubii.com »

Debattinnlegg om biodrivstoff fra Biozin

Dato: [24.03.17]

Kilde: Norsk Skogbruk

De siste dagene har flere aviser kjørt et intensivt løp mot biodrivstoff. Det som skrives er dessverre unyansert da bioetanol og 1. og 2. generasjons biodrivstoff blandes sammen, melder Bergene Holm AS i et debattinlegg i Norsk Skogbruk.

Les mer på Norsk Skogbruk »

Ønsker fleire mindre tømmerkaier i nord

Dato: [24.03.17]

Kilde: Havnemagasinet

Lange fjordar og kort avstand frå skog til sjø førte til trong for fleire kaier.

Les mer på Havnemagasinet »

Sunnere balanse og ellers gode vibber

Dato: [24.03.17]

Kilde: Norsk Skogbruk

Rekordhogsten i fjor var på 10,4 millioner m3 og dermed det nestbeste siden 1920-tallet. Og foreløpig i år har januar og februar vært rekordmåneder. Alt borger for fortsatt oppgang og kanskje enda et rekordår når det gjelder hogst. Da er det gledelig at også driftsresultatene stort sett går i pluss.

Les mer på Norsk Skogbruk »

Bærekraftig biodrivstoff er en del av løsningen

Dato: [23.03.17]

Kilde: nrk.no

Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Biodrivstoff produsert på en måte som ikke fører til økt hogst av regnskogen, er et av mange virkemidler for å nå dette målet.

Les mer på nrk.no »

Viktig å benytte det beste frøet

Dato: [23.03.17]

Kilde: nibio.no

På verdens internasjonale skogdag, hva passer vel bedre enn å lære mer om fremtidens frø? Det er økt avvirkning og det vil bli mer hogst. Foredlet frø tas i bruk, med påfølgende forventninger til økt vekst, kvalitet og karbonfangst. Kan forskningen og planteprodusentene levere?

Les mer på nibio.no »

Eldre nyheter

Dato: [22.03.17]

Kilde: bygg.no

Konsesjonsloven bør endres nå >

Dato: [22.03.17]

Kilde: porten.no

Villreinen trua av trongare område >

Dato: [22.03.17]

Kilde: greenpeace.org

Regnskogen i Amazonas forsvinner >

Dato: [22.03.17]

Kilde: mef.no

Ønsker økt forskningsinnsats >

Dato: [21.03.17]

Kilde: trønderbladet.no

Trønderne erstattet Hedmark på jakttoppen >

Dato: [21.03.17]

Kilde: aftenposten.no

Feil om biodrivstoff >

Dato: [21.03.17]

Kilde: regjeringen.no

Ny bioøkonomiordning på plass >

Dato: [20.03.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Så utformas kantzonen >

Dato: [20.03.17]

Kilde: www.ssb.no

Hvorfor abdiserte Hedmark fra elgjakttrona? >

Dato: [17.03.17]

Kilde: dn.no

Mæland med skattegave til familieeide hoteller >

Dato: [17.03.17]

Kilde: My Neews Desk

Sveriges första Bioekonomiriksdag >