117 miljoner ska göra olja av sågspån

Dato: [23.06.17]

Kilde: skog-supply.se

Naturvårdsverket delar ut 117 miljoner till sågverket i Kastet i Gävle för att göra eldningsolja av sågspån.

Les mer på skog-supply.se »

Nytt fra NORSKOG

 • NORSKOGs innspill til rovviltnemndene i region 4 og 5 vedr. lisensfelling av ulv i 2017/18

  Dato: [23.06.17]

  NORSKOG synes det er oppsiktsvekkende at forslaget fra sekretariatet helt ignorerer stortingets intensjon, nemlig å legge distriktspolitiske hensyn til grunn for felling av ulv innenfor sonen.

 • Handlekraftig Statsråd

  Dato: [21.06.17]

   

  Kongen i Statsråd har i dag vedtatt at ikrafttredelsesdato for endringen i konsesjonsloven hva gjelder prisregulering skal være 1.juli. Med dette viser Landbruks- og matminister Jon Georg Dale en imponerende gjennomføringsevne.

 • Endringene i konsesjonsloven vedtatt

  Dato: [20.06.17]

  Stortinget vedtok mandag endringer i konsesjonsloven, jordloven, odelsloven mv etter 3.gangs behandling av saken.

 • Viktig steg for aktivt skogbruk!

  Dato: [13.06.17]

  NORSKOG er svært fornøyd med endelig å ha fått gjennomslag for en kampsak gjennom 20 år. Vi vil rette en varm takk til Regjeringspartiene og støttepartiet Venstre som med dette bidrar til et markert skifte for skognæringen. 

 • Fiksjon og fakta om skatt

  Dato: [12.06.17]

  Norge er et av verdens rikeste og likeste land. Likevel bør vi diskutere ulikhet. Globale utviklingstrekk kan føre oss i retning av større ulikhet. Det trengs fornuftig politikk for å motvirke store forskjeller.

Skognæring i soloppgang?

Dato: [23.06.17]

Kilde: anleggsmaskinen.no

Det er store muligheter for norsk skognæring. Men aktørene må ikke oppføre seg som pandaer. De må være som kakerlakker!

Les mer på anleggsmaskinen.no »

Får 300.000 kroner for å se på ved

Dato: [23.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Innovasjon Norge gir 300.000 kroner i støtte til Moelven Profil i Grue. Pengene skal gå til utvikling av ny røntgenteknologi som skal gi bedre holdbarhet og mer stabile leveranser av råstoff.

Les mer på regjeringen.no »

Verner 19 nye skogområder

Dato: [22.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Kongen i statsråd har i dag vernet 19 skogområder i 10 fylker. 10 av områdene ligger i Hedmark fylke. I alt vernes 94 kvadratkilometer, og 56 kvadratkilometer av dette er produktiv skog. Arealet som vernes er dels frivillig vern av privateid skog, dels vern av offentlig eid skog.

Les mer på regjeringen.no »

Vil importera tre til Norge

Dato: [22.06.17]

Kilde: klassekampen.no

Når Elkem no gjer det grøne skiftet frå fossilt kol til trekol, reiser dei ut i verda for å finna skog. Norsk skognæring er for lite utvikla, seier selskapet. Dei vil ha statleg støtte til skogimporten.

Les mer på klassekampen.no »

Vil la jegere skyte ulv så snart den nærmer seg sau

Dato: [22.06.17]

Kilde: nrk.no

Trygve Slagsvold Vedum foreslår en stående fellingstillatelse for ulv som går inn i beiteprioriterte områder. Naturvernere mener det er gode grunner for at man i dag må spørre før man skyter.

Les mer på nrk.no »

Endringer i konsesjonsloven,jordloven og odelsloven trer i kraft

Dato: [21.06.17]

Kilde: Regjeringen.no

Lov 21.juni 2017 om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. ble sanksjonert av Kongen i Statsråd i dag. 

Les mer på Regjeringen.no »

NCC i gang med Valle Wood

Dato: [21.06.17]

Kilde: vvsforum.no

Midt i hovedstaden skal Norges største næringsbygg i massivtre ligge. «Valle Wood» blir midtpunktet i NCCs utvikling av 60.000 kvadratmeter kontor- og servicebygg på tomten på Oslos beste østkant.

Les mer på vvsforum.no »

Det grønne næringslivet – utopi eller virkelighet?

Dato: [21.06.17]

Kilde: e24.no

Næringslivet skal, og må ha, lønnsomhet som mål. Hvis flere gjør som norske Scatec Solar og Powel og lar bærekraft være en viktig del av strategien til selskapet, vil det grønne skiftet være innen rekkevidde.

Les mer på e24.no »

Vurderer moderne baneterminal i Østfold

Dato: [21.06.17]

Kilde: dagsavisen.no

Flere parter samarbeider nå om mulighetene for å etablere en moderne baneterminal i Østfold, for å få mer gods over på bane. Halden peker seg ut i den forbindelse.

Les mer på dagsavisen.no »

Miljøbyråkrater på repeat

Dato: [20.06.17]

Kilde: glommen-skog.no

Vi er meget skuffet og sterkt provosert over sekretariatets forslag og oppfordrer Rovviltnemdene til å åpne for ytterligere lisensjakt i Ulvesonen ut over uttak av Julussaflokken.

Les mer på glommen-skog.no »

Foreslår å skyte 28 ulver til vinteren

Dato: [20.06.17]

Kilde: nrk.no

Det er stor uenighet i rovviltnemndene om hvor mange ulver som bør tas ut.

Mandag 26. juni møtes rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold for å fatte vedtak om lisensjakt kommende vinter.

De har nå fått innstillingen på bordet, og anbefalingen er å ta ut intill 28 ulver i og utenfor ulvesona. Det er nesten det samme antallet som i fjor, da nemndene vedtok lisensjakt på 32 ulver.

Les mer på nrk.no »

Eldre nyheter

Dato: [16.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Slik skal Norge nå klimamålene for 2030 >

Dato: [16.06.17]

Kilde: nrk.no

For første gong på 52 år kvir han seg til jakta >

Dato: [16.06.17]

Kilde: fjordabladet.no

Sp vil stanse "ludoreglar" ved gardssal >

Dato: [16.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Regjeringen vil samarbeide med næringslivet om CO2-fond >

Dato: [15.06.17]

Kilde: hegnar.no

Norske Skog mangler fortsatt støtte >

Dato: [15.06.17]

Kilde: nibio.no

Mye mer skog må vernes i Norge >

Dato: [15.06.17]

Kilde: skog.no

Rypa er ingen uendelig ressurs >