Ordførere i Hedmark vil ha egen ulveundersøkelse

Dato: [24.07.17]

Kilde: nrk.no

Ordførerne i Trysil og Elverum har så liten tillit til regjeringen at de vil bruke midler på et alternativt forskningsprosjekt om den norske ulvens gener.

Les mer på nrk.no »

Nytt fra NORSKOG

 • NORSKOG klager på rovviltnemdenes vedtak om kvote for lisensfelling av ulv og tidsramme for uttak innenfor ulvesona.

  Dato: [06.07.17]

  NORSKOG mener at den eksplosive utviklingen i ulvebestanden, det høye antallet revirhevdende par og den negative utviklingen i elgbestandene, tilsier at utfordringen nå ikke er å sikre måloppnåelse i øvre del av målintervallet. Nå må vi etterstrebe å holde den kraftige bestandsveksten under kontroll, slik at man kan klare å holde seg nede på bestandsmålet også kommende år.

 • Åpning for bruk av skogfond til hogstprognoser og avvirkningsanalyser

  Dato: [04.07.17]

  Landbruksdirektoratet har på forespørsel fra NORSKOG gjort en vurdering av bruk av skogfond. NORSKOG er svært fornøyd med muligheten for å bruke skogfond til kostnader for utarbeidelse av hogstprognoser og avvirkningsanalyser på skogeiendommer. 

 • Fremdeles for lavt uttak av ulv!

  Dato: [26.06.17]

  Rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok i dag at Slettåsflokken skal tas ut i tillegg til flokkene i Osdalen og Julussa. En bedring fra sekretariatets forslag, men fremdeles for lavt uttak mener NORSKOG.

 • NORSKOGs innspill til rovviltnemndene i region 4 og 5 vedr. lisensfelling av ulv i 2017/18

  Dato: [23.06.17]

  NORSKOG synes det er oppsiktsvekkende at forslaget fra sekretariatet helt ignorerer stortingets intensjon, nemlig å legge distriktspolitiske hensyn til grunn for felling av ulv innenfor sonen.

 • Handlekraftig Statsråd

  Dato: [21.06.17]

   

  Kongen i Statsråd har i dag vedtatt at ikrafttredelsesdato for endringen i konsesjonsloven hva gjelder prisregulering skal være 1.juli. Med dette viser Landbruks- og matminister Jon Georg Dale en imponerende gjennomføringsevne.

Regelendring kan gi frislipp for skogshugst i Marka

Dato: [24.07.17]

Kilde: aftenposten.no

I dag må skogeiere som ønsker å hugge i Marka, sende inn søknad og få hugsten godkjent av kommunen. Det vil landbruksdepartementet ha en slutt på.

Les mer på aftenposten.no »

Tidiga barkborreangrepp upptäcks med drönare

Dato: [21.07.17]

Kilde: skogsaktuelt.se

Med hjälp av drönare kan barkborreangrepp upptäckas innan det är för sent. Det österrikiska företaget Festmeter använder en infraröd kamera för att se insektsangreppen i ett tidigt stadium. Resultaten har varit positiva och nu vänder man blicken mot Sverige. 

 

 

Les mer på skogsaktuelt.se »

– Gjeddemafiaen slår til over hele landet

Dato: [21.07.17]

Kilde: nrk.no

Gjedder blir stadig satt ut ulovlig flere steder i Norge. Fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag mener en gjeddemafia står bak.

Les mer på nrk.no »

50 nye fjellrevvalper på Dovrefjell

Dato: [20.07.17]

Kilde: nrk.no

Fjellreven er fremdeles en kritisk trua art, men arbeidet på avlsstasjonen i Dovrefjell har gitt resultater.

Les mer på nrk.no »

Automatisering og 3D-teknologi tar over på sagbrukene

Dato: [20.07.17]

Kilde: trenytt.no

Én mann kan erstatte tre - fire ansatte og betjene hele saglinjen på sagbruket. Samtidig produserer den ene alene mer enn flere ansatte gjorde tidligere.

Les mer på trenytt.no »

Her gjødslar helikopteret skogen

Dato: [19.07.17]

Kilde: nrk.no

For første gong får skogeigarar i Trøndelag tilbod om gjødsling frå helikopter. På den måten veks skogen raskare samtidig som skogeigarane bidreg til betre klima.

Les mer på nrk.no »

Fondskjempe selger i Norske Skog

Dato: [19.07.17]

Kilde: hegnar.no

Kvitter seg med nesten 10 prosent av aksjeposten sin. 

Les mer på hegnar.no »

Klagefristen har gått ut: Mer ulvebråk i vente

Dato: [19.07.17]

Kilde: nrk.no

Roviltnemndenes vedtak om å skyte 34 ulver skaper fronter. Ni organisasjoner har klaget på vedtaket.

Les mer på nrk.no »

Søker om nye fem år med elgjakt i januar

Dato: [18.07.17]

Kilde: ostledningen.no

Uttak av elg i januar er et avgjørende viktig virkemiddel for å holde elgstammen stabil på et riktig nivå. Det hevder styret i Elgregion Mjøsa–Glomma (ERMG).

Les mer på ostledningen.no »

Ny veileder fra Landbruksdirektoratet

Dato: [17.07.17]

Kilde: skog.no

Miljøregistrering i skog (MiS) tar nå i bruk Natur i Norge (NiN) som type- og beskrivelsessystem for kartlegging av livsmiljøer.

Les mer på skog.no »

Norske Skog får tilbud om refinansiering - aksjonærene kan sitte igjen med en brøkdel

Dato: [17.07.17]

Kilde: e24.no

Norske Skog har mottatt to forslag om refinansiering. I begge forslagene kan de eksisterende aksjonærene bli sittende igjen med en brøkdel av selskapet. 

Les mer på e24.no »

Eldre nyheter

Dato: [16.07.17]

Kilde: regjeringen.no

Ny genetisk utredning av ulvestammen i Norge >

Dato: [14.07.17]

Kilde: nationen.no

Obs! EU på ville skogsveier >

Dato: [13.07.17]

Kilde: borregaard.no

6 MILLIONER I FOU-TILSKUDD TIL BORREGAARD >

Dato: [12.07.17]

Kilde: dagsavisen.no

Ulvepolitikk uten troverdighet >

Dato: [12.07.17]

Kilde: hegnar.no

EU-regler kan bety skogtrøbbel for Norge >

Dato: [11.07.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Nye Norske Skog? >