NYHETER

23. november 2017

Norske Skog-styret: Begjærer trolig konkurs. Styret i Norske Skogindustrier svarer Aker og Oceanwood.

https://e24.no/boers-og-finans/norske-skogindustrier/norske-skog-styret-begjaerer-trolig-konkurs/24194238   Styret i Norske Skogindustrier har vurdert situasjonen etter at Aker og kreditoren Oceanwood […]
23. november 2017

Skattelettelser med betydning for skogbruket. Lavere sats på alm.inntekt, redusert formuesskatt og fjerning av maskinskatten.

Alle disse skattelettelsene er saker NORSKOG har jobbet med i mange år, og som alle vil ha betydning for skognæringen. NORSKOG er derfor glade for at de borgerlige partiene nå har kommet til enighet om dette.
23. november 2017

Aker og Oceanwood vil by på Norske Skog aksjene. – En spennende løsning, mener adm.dir Arne Rørå i NORSKOG

Norske Skog er svært viktig for skognæringen i Norge. Vi er derfor veldig interessert i at det kan komme på plass en løsning i denne saken.
23. november 2017

Røkke og Oceanwood vil kjøpe Norske Skogs fabrikker Fra rådgivende ingeniører til Samfunnsrådgiver Nye Bosch GTC 400 C: Avansert termografi for håndverkere flest

Kjell Inge Røkkes Aker går sammen med Oceanwood for å by på datterselskapet som eier fabrikkene til konkurstruede Norske Skogindustrier.
23. november 2017

Sveaas: – Kan bety konkurs for Norske Skogindustrier

Kjell Inge Røkkes Aker går sammen med Oceanwood for å by på datterselskapet som eier fabrikkene til Norske Skogindustrier. Det kan bety konkurs for selskapet. Har du et nyhetstips?
23. november 2017

Felles ulv, delt forvaltning

Skandinavias ulver lever i trofast ekteskap. Forvaltningen har knapt fast følge, skriver Hans Bårdsgård i denne kommentaren.
23. november 2017

Uløste gjeldsforhandlinger bremser Norske Skog

Norske Skogindustrier har planer om kostnadskutt på 500 millioner kroner liggende i skuffen....
23. november 2017

Treindustrien jubler for at maskinskatten fjernes

– Det er svært gledelig at det er gjennomslag for å fjerne maskinskatten. Dette øker konkurransekraften til norsk treindustri, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.
23. november 2017

Røkke og Oceanwood vil kjøpe Norske Skogs fabrikker

Kjell Inge Røkkes Aker går sammen med Oceanwood for å by på datterselskapet som eier fabrikkene til konkurstruede Norske Skogindustrier. Har du et nyhetstips?
22. november 2017

Vil ha mer sagtømmer fra granskog

Glommen, Mjøsen, Moelven og Norsk Virkesmåling vil forenkle og liberalisere kvalitetskravene til sagtømmer for å sikre mer råstoff til sagbruksindustrien.
22. november 2017

Maskinskatten er et hinder for nye arbeidsplasser

Det er helt avgjørende at regjeringens forslag om å avvikle maskinskatten blir vedtatt i statsbudsjettet.
22. november 2017

Sp: – Helt uholdbart at ulvejakta blir stanset

Sp reagerer sterkt på domsavgjørelsen om midlertidig stans i ulvejakta og mener konsekvensene kan bli alvorlige.
21. november 2017

Katastrofal kjennelse i Oslo tingrett – ulvejakta stoppes med umiddelbar virkning.

Miljøorganisasjonen WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen.
21. november 2017

Ulvejakta stanses

Ulvejakta utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark stanses midlertidig etter at WWF har fått medhold i Oslo tingrett.
21. november 2017

Miljøvernforbundet anmelder villreinslakting

Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder den planlagte nedskytingen av villrein i Nordfjella-området. Målet for jakten er å stanse spredningen av skrantesyke.
21. november 2017

Norske Skog og faren med monokultur

Ved å holde fast på stø kurs i et fallende marked med overskuddsproduksjon kjørte Norske Skog seg inn i et smertefullt spor med stadige forsakelser, som aldri førte fram.
21. november 2017

Mindre tømmer fra statens skoger

Statskog reduserer neste års hogst med 25 000 kubikkmeter, noe som tilsvarer lasten på 650 tømmerbiler.
21. november 2017

Først ute med klimaskog

Geir Roar Lilleflor i Flora nyter synet av det nye plantefeltet på gården. Det har ikke kostet en krone og han har nesten ikke gjort noen ting. Har du et nyhetstips?
20. november 2017

Reetablering av villreinstammen i Nordfjella tidlegast i 2023

Mattilsynet og Miljødirektoratet har utarbeidd ein førebels plan for korleis ein skal få villreinbestanden tilbake i Nordfjella når nedslaktinga er ferdig.
20. november 2017

Tøff i bratt og sårbart terreng

God planlegging og forsiktig framtreden er nøkkelen til suksess når tusenvis av kilo valser over trøndersk kulturlandskap og fornminner. Har du et nyhetstips?
20. november 2017

Moderne skogsdrift er nødvendig

Nødvendige inngrep som hogst i våre skoger og allmenninger kan være kontroversielt. Det er derfor viktig å være klar over hvordan det hogges og hvorfor.
17. november 2017

Skogfagstudenter hedret med stipender

I samarbeid med Skoglauget delte landbruks- og matminister Jon Georg Dale ut 400 000 kroner i stipend til åtte skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
17. november 2017

Reduser CO2-utslippene med trefiberisolasjon

Byggsektoren i Norge står for store klimagassutslipp. Økt bruk av trefiberisolasjon i bygg og boliger bidrar til å redusere utslippene av CO2.
17. november 2017

Höga USA-priser ökar exporten av trävaror

Trävaruexporten till USA har ökat med 58 procent och till Kina med 21 procent hittills i år.
16. november 2017

Blir avgjort nå: Kutt i maskinskatten gir flere jobber

Vi vet ikke hvem som vinner budsjettinnspurten på Stortinget. Men for bedriftene handler det om Stortinget klarer å kutte den skadelige maskinskatten. Maskinskatten har i tjue år vært en gordisk knute man ikke har klart å løse opp.
16. november 2017

Dyrevernarar melder Mattilsynet til politiet for dyremishandling

Grunnen er nedslaktinga av villreinen i Nordfjella, som foreininga omtalar som den verste mishandlinga av ville dyr i Noreg nokon gong.
16. november 2017

Ulvelignende dyr skutt

Ulvelignende dyr ble skutt under jakt i Sverige tidligere denne uken. Undersøkes nå om det kan være en krysning mellom hund og ulv.
15. november 2017

Ap lanserer naturvernpakke

I løpet av valgkampen ryddet Ap-leder Jonas Gahr Støre plast på Sørstranda i Florø. Nå følger Ap opp ved å bevilge 30 millioner kroner mer enn regjeringen til tiltak mot marin forsøpling. Foto: Marit Hommedal/NTB scanpix
15. november 2017

Utviklingen i norsk skogbruk må bygge på respekt

Det er egentlig ikke tilrådelig å anbefale unge entreprenører til å etablere seg i skogbransjen, skriver Bjørn Lauritzen i Maskinentreprenørenes forbund.
15. november 2017

Markedet for massivtre er i sterk vekst

Markedet for massivtre er nå så stort og voksende i Norge at Splitkon bygger storskala massivttrefabrikk i Buskerud
14. november 2017

De skviser olje ut av tømmerstokkene

Det 70 år gamle trelastkonsernet Bergene Holm AS er på tå hev for å ligge i forkant, og finne nye områder å utvikle seg på. Da er det viktig å utnytte råvaren – tømmerstokken – enda bedre.
14. november 2017

Ekstrem vekst med massivtre

14. november 2017

90 ordførere med fakkel tar feil

90 ordførere gikk i fakkeltog foran Stortinget onsdag kveld til støtte for maskinskatten. Og de tok feil! Maskinskatten er et viktig hinder for å skape nye jobber i privat sektor i kommunene landet rundt, mener NHO.
14. november 2017

EU-överenskommelse positivt för skogsindustrin

den 10 november 2017 07:17 | Av Markus Jacobsson | Tipsa redaktionen
14. november 2017

Vernar unike skogar i Nordland

Kongen i statsråd har i dag verna 10 skogområde i Nordland. Områda har unike naturverdiar. Dei to nye naturreservata Auster-Vefsna og Storveltlia-Valmåsen er blant dei viktigaste skogområda som er verna i Noreg nokon gong.
14. november 2017

USS er partshjelper i ulverettssaken

Klima - og miljødepartementet (KLD) opprettholdt i sitt vedtak av 25. september 2017 rovviltnemdenes vedtak om et uttak av inntil 12 ulv i lisensfellingsperioden, som startet 1. oktober. Uttaket gjelder utenfor ulvesonen. Formålet med uttaket er å "begrense utbredelsen av ulv utenfor ulvesonen og å redusere skadepotensialet i de beiteprioriterte områdene",
14. november 2017

Villsvinene er på full fart inn i distriktet

DEL Det observeres jevnlig dyr eller spor etter deres adferd i både Aurskog-Høland, Sørum, Fet og Rømskog.
14. november 2017

Line Henriette Holten Hjemdal inn i styret for NIBIO

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt tidligere Stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal til medlem av styret for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
14. november 2017

Bønder, jegere og skogeiere vil hjelpe staten i ulverettssak mot WWF

Flere organisasjoner går sammen for å støtte staten i ulveretssaken mot WWF som starter tirsdag.
14. november 2017

Gode ideer kjenner ingen grenser

Den europeiske union vil investere over 280 milliarder kroner de neste tre årene i nye løsninger på våre felles samfunnsutfordringer og i banebrytende innovasjon. Dette åpner opp store muligheter for norske aktører og vil bidra til å skape bærekraftige næringer i bygd og by, skriver EU-ambassadør Thierry Béchet.
14. november 2017

Stortinget kan stanse regjeringens forslag om å fjerne maskinskatten

Nesten 150 ordførere og varaordførere protesterte utenfor Stortinget onsdag kveld mot regjeringens forslag om å fjerne den såkalte maskinskatten.
14. november 2017

Går til sak mot staten for å stoppe ulvejakt

Verdens naturfond meiner planane om å skyte 50 ulvar denne vinteren er ulovleg. Nå tek dei saka til retten.
14. november 2017

Trysil søker ikke om ny ulvemillion

​Når vi ikke kan få penger til en genetisk og geografisk undersøkelse om ulvens opphav, vil vi ikke ha noen ulvemillion. Det ble utfallet av behandlinga i kommunestyret 7. november.
13. november 2017

Konkursekspert om endeløse gjeldsforhandlinger i Norske Skogindustrier: – Man har rett til å forhandle så lenge man vil

NHH-professor mener en bedre konkurslovgivning ville vært gunstig for Norske Skogindustrier.
13. november 2017

19 av 1500 reinsdyr er skotne i Nordfjella

HEMSEDALSFJELLET (NRK): 19 reinsdyr mista livet på den første dagen med statleg jakt på Hemsedalsfjellet. No blir det ein kamp mot tida for å klare å ta ut 1500 dyr før våren.
13. november 2017

Plukkhogst, produksjon og virkeskvalitet

I Dagsavisen den 24. oktober rår Gjermund Andersen skogbruket til å gå attende til plukkhogst som førte til at skogane vart sterkt nedbygde. Rådet gjev difor grunn til å minne om historiske og skoglege fakta.
13. november 2017

Plukkhogst, produksjon og virkeskvalitet

I Dagsavisen den 24. oktober rår Gjermund Andersen skogbruket til å gå attende til plukkhogst som førte til at skogane vart sterkt nedbygde. Rådet gjev difor grunn til å minne om historiske og skoglege fakta.
10. november 2017

Bekjempelsen av skrantesyke (CWD) hos villrein i Nordfjella

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i dag hatt møte med ordførere i kommunene som grenser til Nordfjella.
10. november 2017

Svensk skog i full ekonomisk blom – mer kompetensplantering behövs

Bland de ingenjörstäta skogsföretagen uppger 100 procent att det ekonomiska läget är tillfredsställande eller bra. Det framgår av en konjunkturundersökning som Sveriges Ingenjörer genomfört bland fackligt förtroendevalda i näringslivet. Samtidigt är optimismen stor kring utvecklingen framåt. Bara 9 procent väntar sig ett försämrat nästkommande halvår medan 18 procent å andra sidan tror på ännu bättre tider. / Sveriges ingenjörer
10. november 2017

Bruer til besvær

Transport: Tømmervognene må kunne kjøre med fulle lass, skriver innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen
9. november 2017

Norske Skogindustrier lar fristen gå ut

Styret i Norske Skogindustrier har ennå ikke fått gjeldsløsning på plass.
9. november 2017

Klimaendringer gir fare for økte skogskader i fremtiden

- Undersøkelsene våre av skogens helsetilstand viser at det stort sett står bra til med barskogen i Norge, forteller forsker Volkmar Timmermann, lederen for den norske skogskadeovervåkingen.
9. november 2017

Steffen (29) trenger yngre kollegaer

Steffen Lysaker er en av få som har valgt å satse på en jobb som skogsmaskinfører. Skognæringa sliter med å lokke til seg unge folk og det bekymrer.
9. november 2017

Nå starter «villreinslakta»

Saneringen av 1500 villrein i Nordfjella er omstridt, men for 30 jegere er det en jobb de er plukket ut av staten for å gjøre.
8. november 2017

Bedrifter eller maskinskatt

Økonomi: Hvem skal skape arbeidsplasser hvis bedriftene ikke har vekstgrunnlag, spør Åge Skinstad.
8. november 2017

Ny Norske Skog-utsettelse

Norske Skog er fortsatt ikke i mål med gjeldsforhandlingene, derfor har styret utsatt fristen for å godkjenne deres siste redningsplan til fredag.
8. november 2017

Mjøstårnet: Ekstreme krav til nøyaktighet

Monteringen av Mjøstårnet er en komplisert og utfordrende affære, men byggingen er i rute.
7. november 2017

Alarm om skrantesjuke på hjortevilt

Jegerar er kalla inn til møte etter at det er påvist positiv prøve av skrantesjuke på ein hjort felt i Gjemnes.
7. november 2017

Innlegg: Norsk industri parkert i grøfta Vi sløser med vann – og betaler dyrt for det

Norge har naturgitte konkurranseulemper som følge av topografi, sammenlignet med våre konkurrenter. Uansett satsing på jernbane og kai vil Norge alltid være avhengig av en viss transport på veg.
7. november 2017

Regjeringen har tatt til vettet

LEDER: «Næringslivet skal selvfølgelig være med og bidra som alle andre, men å skattelegge utstyr som industrien bruker for å skape verdier og arbeidsplasser er helt hull i hodet.»
6. november 2017

Finland och Sverige samarbetar i forskningen om skogsbioekonomi – Ministrarna Jari Leppä och Sven-Erik Bucht träffades i Stockholm

På ett seminarium som ordnades i Stockholm idag diskuterades svensk-finländsk skogsforskning.
6. november 2017

Bekreftet skrantesjuke på hjort i Møre og Romsdal

Publisert 26.10.2017 Veterinærinstituttet bekrefter at en hjort felt i Møre og Romsdal hadde skrantesjuke. Dette er samme dyr som 25. oktober ble meldt ut med ”mistanke”, og det er første påvisning av skrantesjuke på hjort i Norge.
6. november 2017

Moelven tjener mer penger

Moelven Industrier forbedret resultatet på driften etter ni måneder med 24 millioner kroner sammenliknet med tilsvarende periode året før.
6. november 2017

Oppgjør for ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer

Klima- og miljødepartementet har utarbeidet retningslinjer for hvordan det økonomiske oppgjøret etter ulveskadene på Toten, Hadeland, Hurdal og omegn denne sommeren skal håndteres. Beitebrukerne skal få kompensert relevante og rimelige utgifter.
2. november 2017

SKOGFORUM 2017 startet i dag.

SKOGFORUM startet i dag, torsdag, med en fullsatt sal på Honne. Skogeiere, industri, studenter og det offentlige Skognorge fikk en innholdsrik første dag.
1. november 2017

Tømmerpriser: Stor etterspørsel gir prisøkning på alt

Sagtømmerprisene øker uten at trelastprisene øker i samme takt. Noe som fører til lavere marginer for oss som driver sagbruk, kan virkessjef hos Bergene Holm Terje Brende fortelle.
1. november 2017

Mer ansvar til kommunene

Kommunene vil få ansvaret for behandling av tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og tilskudd til tiltak i beiteområder. Endringen vil gjelde fra 2020.
1. november 2017

Fjerning av maskinskatten er en stor forenkling

NHO støtter forslaget om å fjerne kategorien verk og bruk i eiendomsskatten, den såkalte maskinskatten. Forenklingen kommer både kommuner og bedrifter til gode.
31. oktober 2017

To ulver felt i Stor-Elvdal

Lokale nyheter – 5 kr for 5 ukerDet bekrefter seniorrådgiver ved Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark, Øyvind Gotehus overfor Østlendingen.
31. oktober 2017

Sverige starter jakt på hybridulv

Tidligere denne måneden ble det bekreftet at det er født valper i Sverige som er hybrider mellom ulv og hund. Nå starter myndighetene jakt på valpene.
30. oktober 2017

Det nordiske bioøkonomi-racet

Direktør for det europeiske forskningsinstituttet EFI, Marc Palahí tror på et paradigmeskifte som fører oss inn i den nye biøkonomien. Og han ser skogen som et naturlig sentrum i dette. (Se egen sak i siste nummer av Norsk Skogbruk). Spørsmålet er om vi allerede er i gang? Det skjer i alle fall svært mye på virkesfronten for tiden. Det er stort sug i markedet nå etter tre i alle former, som strekker seg langt inn i norske skoger. (Se egen sak i siste nummer av Norsk Skogbruk).
30. oktober 2017

Vil øke effektiviteten i skogen

En mer effektiv datahåndtering i skogen kan gi en kostnadsbesparelse på 5000 kroner per gjennomsnittsdrift.
30. oktober 2017

Norske Skog utsetter fristen for å redde selskapet – igjen

Selskapet sier de har sterk støtte både fra sikrede og usikrede obligasjonseiere. Men de har fortsatt ikke kommet i mål med en løsning.
27. oktober 2017

KOMMENTAR: Verneverdige menn i hjelm og kjeledress

Kommentar Norske Skog har bedt staten om millionhjelp. Det bør vi ikke gi dem.
27. oktober 2017

Statsbudsjettet 2018: Satser videre på veier og kaier – også regnskog

Statsbudsjettet for 2018 gir 92 millioner i tilskudd til skogsbilveger og kaier. Dessuten vil regjeringen fjerne eiendomsskatten på utstyr i industrien, men støtter ikke en skattekredittordning for skogeierne som vil bruke tømmerinntekter til industriinvesteringer, slik næringen har bedt om.
27. oktober 2017

Käppar i hjulen för bioenergin

Skogsindustrierna bedömer att utfallet av gårdagens omröstning i EU:s miljöutskott om förnybartdirektivet var både bra och dåligt för utvecklingen av den biobaserade ekonomin i Sverige och Europa.
27. oktober 2017

Mistanke om skrantesjuke på hjort i Møre og Romsdal

Veterinærinstituttet har i dag varsla Mattilsynet om mistanke om skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD) på ein hjort frå Møre og Romsdal. Det er ikkje tidlegare funne skrantesjuke på hjort i Noreg.
26. oktober 2017

200 ville høre om tre som byggemateriale

– Det er veldig hyggelig at så mange er interessert i tre som byggemateriale, sier Hilde Tellesbø, administrerende direktør ved Treteknisk. Torsdag hadde hun 200 deltakere på seminar om trebaserte industrielle konsepter på Bygg Reis Deg.
26. oktober 2017

Bad FN-landa tilrettelegge for aktiv skogsdrift

Nestleiar Bjørn Gimming heldt innlegg om betdydninga av aktiv skogsdrift i verdas matsikkerheitskomite.
26. oktober 2017

Fra skogkrise til kunnskap

Skogforskningen i Norge er 100 år. Den har omskapt norsk skog fra et konkursbo til et bankhvelv.
26. oktober 2017

Gallrade nyckelbiotop döms till företagsbot – “Han visste om nyckelbiotoperna”

Näringsidkaren gallrade och dikesrensade inom två nyckelbiotoper – nu döms han för otillåten miljöverksamhet till dagsböter och får en företagsbot på 25 000 kronor.
26. oktober 2017

Industriutvikling hindres av uforutsigbar eiendomsskatt Miljøtak over kampflyene

Verdikjeden Skog og Tre bestående av Treindustrien, TFB, MEF, Fellesforbundet, NoBio, Skogeierforbundet og Norskog har bedt nye Regjering endre eiendomsskatten for verk og bruk slik at maskiner fritas for eiendomsskatt.
26. oktober 2017

Er skogen det neste oljefondet?

Kronikk av Johan Hustad, professor i forbrenningsteknikk og direktør for NTNU Energi.
25. oktober 2017

Aksjonærstøtte til Norske Skog-plan

Norske Skogindustrier skriver i en melding torsdag at selskapet har mottatt sterk støtte fra aksjonærene til den forelagte rekapitaliseringsplanen.
25. oktober 2017

Fortsatt høy tømmerhogst

I alt solgte skogeierne 2,4 millioner kubikkmeter tømmer til industrien i 3. kvartal 2017, 75 000 kubikkmeter mer enn i samme kvartal i 2016. Gjennomsnittlig tømmerpris økte med 8 prosent.
24. oktober 2017

Tømmerkrise gir industrien problemer

Tømmerleverandøren Allskog klarer ikke å skaffe nok tømmer til papir- og trelastindustrien i Trøndelag. Det gir industrien store problemer.
24. oktober 2017

Skogeiere har gull i furuskogen

«Gull i grønne skoger» får en ny betydning for Romedal og Stange almenninger i Hedmark. Deres «gull» er flere tusen furutrær som er omkring 200 år gamle og som er søkbare i en database.
24. oktober 2017

Industriutvikling hindres av uforutsigbar eiendomsskatt

Eiendomsskatt på verk og bruk er en sak om rettferdighet, forutsigbarhet og om å sikre inntekter til kommunene ved å ta vare på arbeidsplasser i hele landet, skriver Heidi Finstad.
23. oktober 2017

Hvor kommer egentlig ulven fra?

– Det er fortsatt et uavklart spørsmål hvor ulven vår kommer fra, sier Kjetill Jakobsen. Han har nettopp studert ulvens arvemateriale. Snart settes det i gang et nytt, stort forskningsprosjekt for å komme til bunns i det kontroversielle spørsmålet.
23. oktober 2017

Gott klimat för att bygga i trä

Sedan 1980 har produktionen av trä ökat med 30 procent. Samtidigt har produktionen av konkurrerande byggmaterial som stål och cement ökat med 500 procent.
23. oktober 2017

“Staten” avverkade skog med 40 signalarter, varav 26 rödlistade: “Skandalöst”

Rättviks Naturskyddsförening slår larm om att ett skogsområde – "med 40 olika signalarter, varav 26 rödlistade" – avverkats vid Brännvinsberget. Världsnaturfonden, WWF, har tidigare utsett trakten till Årets naturpärla i Dalarna. – Avverkningen gjordes av statliga Sveaskog och nu är det upp till regering och riksdag att agera snabbt, anser inventeraren Bengt Oldhammer.
23. oktober 2017

– Dette er et stort skritt i riktig retning

Konsernsjef Lars Sperre mener enigheten mellom mange av kreditorene om en felles gjeldsløsning i Norske Skog er stort steg i riktig retning. Men redningsplanen er fortsatt ikke helt i mål.
20. oktober 2017

– Nå får vi se hvordan kreditorene stemmer

Styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier vil ikke kommentere de usikre kreditorenes motstand om styrets redningsplan. Han vil se hva de stemmer.
20. oktober 2017

NIBIOs skogforskning feirer 100 år

Hundreårsjubileet markeres med et heldagsseminar torsdag 19. oktober klokken 09:00-15:30 i Vitenparken på Campus Ås.
20. oktober 2017

Statsbudsjettet for 2018 gir ikke et tydelig grønt skifte

Selvsagt er det mye positivt i forslaget for neste års statsbudsjett, men det er viktige prioriteringer Naturviterne mener må endres før dette vedtas. Her gir vi en oppsummering av budsjettforslaget slik vi ser det:
20. oktober 2017

Disse aktørene kan avgjøre Norske Skogs skjebne

Utenlandske forvaltere sitter med nøkkelen til den fastlåste gjeldssituasjonen til den kriserammede norske papirprodusenten.
19. oktober 2017

Testet positivt på skrantesjuke

Elgkua fra Selbu som var den første som fikk påvist den dødelige sykdommen CWD. FOTO: Jarle Fuglem
19. oktober 2017

Enighet om skogen i EU

Trots invändningar från Finland, Polen och Kroatien har EU-länderna nått fram till en gemensam syn på skogens betydelse för klimatförändringarna. Redan nästa vecka inleds nu slutförhandlingar med EU-parlamentet.
19. oktober 2017

Bonitetane i skogen har blitt 40% betre

Det ser ut til aÌ vere semje om at høgdeveksten paÌ gran dei siste aÌ ra har vore betre enn venta ut fraÌ Boniteten, men det er faÌ paÌ standar om naÌ r denne auka veksten starta. Mine beregninger viser at overhøgdeveksten har vore omlag 40 prosent betre enn venta de siste 15 aÌ rene.
19. oktober 2017

Bekrefter ulvehybrider i Sverige

Svenske myndigheter bekrefter at de har oppdaget to valper som høyst sannsynlig er første generasjons hybrid mellom ulv og hund.
18. oktober 2017

Enighet om redningsplan i Norske Skog

Et flertall av obligasjonseierne og aksjonærene i Norske Skog er enige om en redningsplan for selskapet.
13. oktober 2017

Vampyrskräck väcker våld i Malawi

Skräck för vampyrer har lett till mobbvåld och sex döda personer i Malawi och president Peter Mutharika manar byledare att slå ned på häxkonster.
13. oktober 2017

«Driver avlatshandel i ulvesaken»

Regjeringen setter av 27 mill kr i forbindelse med tiltak rundt ulv. NORSKOG ser ikke logikken i at kommunene skal gis en generell kompensasjon
13. oktober 2017

Høstens farger er grønt, gult og rødt

Et blad fødes om våren og dør om høsten. Fra sukkulente lysegrønne, går de soldrevne fotosynteseapparatene over i flerfarget rødgulgrønn når sommerens lange dager går over i lengre netter. Grønt er klorofyll, gult er karotenoider, det røde antocyaniner – alle er de fargestoffer i solfangertjeneste.
12. oktober 2017

Det finnes en irrasjonell pris

DelEmneord til denne artikkelenPrisfastsetting av jord skal følge et avkastningsprinsipp som kan avvike fra markedsverdi. Differansen kan forklares som et irrasjonelt pristillegg.
12. oktober 2017

Regjeringen leverer til skogbruket

En lang rekke offentlige arbeider underbygger at skog kan fylle deler av tomrommet etter oljen.
12. oktober 2017

Helt vilt på nett

Det aller beste er selvsagt kjøtt fra dyr du har jaktet selv. Her er likevel vår guide til viltkjøttmarkedet – på nett og over disk.
12. oktober 2017

Skogeierne rystet: Regjeringen avviser skatteordning for skogindustri

TØMMER-FOREDLING: Stortinget ba regjeringen komme med forslag til skattekreditt for skogeiere som investerer i skogindustrien. Foto: Colourbox
12. oktober 2017

Pengar til ulvetiltak

Regjeringa vil løyve om lag 27 millionar kroner i tilskot til kommunar i ulvesona, merking av ulv og styrking av Statens naturoppsyns arbeid med konfliktdemping.
12. oktober 2017

Auka næringsverksemd, bioøkonomi og mattryggleik

På Landbruks- og matdepartementet sitt område er det desse hovudprioriteringane i statsbudsjettet for 2018: - Fortsatt sterk satsing på skogsvegar og tømmerkaier - Auka matproduksjon - Avgiftslette for reindrifta - 10 millionar kroner til å følgje opp bioøkonomistrategien
11. oktober 2017

Norsk hannulv skutt i Stockholm

DEL Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker
11. oktober 2017

– Har fått indikasjoner om støtte fra deler av juniorkreditorene

Tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt tror på en løsning for Norske Skog etter at styret i konsernet la frem en ny redningsplan onsdag ettermiddag.
11. oktober 2017

Tvil om effekten av myrforbud

Regjeringa foreslår totalforbud mot nydyrking av myr. - Det er betydelig usikkerhet om klimaeffekten av regjeringas forslag, mens konsekvensene for landbruket er langt større enn anslått, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag
11. oktober 2017

Ny skole i tre skal samle hele byen

Nye Tiller videregående skole, som får solcellepaneler på taket, skal bli et sentralt knutepunkt med en hovedgate som kan holdes åpen utenom skoletiden.
10. oktober 2017

Enda en utsettelse for Norske Skog

Norske Skog skulle legge frem en ny redningsplan tirsdag. Nå varsler de at den kommer onsdag.
10. oktober 2017

Ett steg mot effektivare insektsskydd

Ett stort angrepp av granbarkborren kan förstöra skog för miljontals kronor. Nu har forskare hittat skadeinsektens receptorer för dofter, något som i förlängningen kan leda till nya effektivare metoder mot kostsamma angrepp på granskog.
10. oktober 2017

Mistanke om nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella

Publisert 10.10.2017 Det er mistanke om et nytt tilfelle av skrantesjuke (CWD) på villrein i Nordfjella. Veterinærinstituttet vil gjennomføre flere analyser som vil bekrefte eller avkrefte mistanken i løpet av få dager.
10. oktober 2017

Gir bort én million kroner for å få folk ut i naturen

Friluftsliv og norsk natur gir folkehelse og livskvalitet. Derfor gir Statskog ut én million kroner til store og små tiltak landet rundt som lokker folk ut i naturen. Så langt har 33 organisasjoner landet rundt fått støtte i den første tildelingsrunden.
10. oktober 2017

Franske bønder aksjonerer mot ulv. Fylte Lyons gater med sauer

Bøndene hevder ulv tok livet av minst 10.000 sauer i Frankrike i fjor, nå krever de at bestanden reduseres.
10. oktober 2017

Vil kviste klimautslippene

Det er realistisk med betydelige utslippskutt fra flytrafikken, hvis statlige avgifter brukes til å gjøre biodrivstoff billig, mener NHO Luftfart.
10. oktober 2017

– Protein fra tømmer billigere enn fiskemel

Allerede i dag er det teknisk mulig å produsere proteinkilder fra tømmer til en lavere kostnad enn dagens priser på fiskemel. I tillegg har proteinet flere fordeler for fisken, ifølge Margareth Øverland.
9. oktober 2017

Spillfekterier om tømmer

Rekordhogst: Norske kjøpere vil ikke betale det tømmeret koster, skriver Nationens kommentator. Foto: Siri Juell Rasmussen.
9. oktober 2017

Norske Skog fortsatt ikke i mål – varsler nytt redningsforslag

Etter en rekke utsettelser er den gjeldstyngede papirprodusenten fortsatt ikke i mål med en redningsplan. Men arbeidet er nå i sluttfasen, melder Norske Skog.
9. oktober 2017

Clarification on forestry in Sweden

In the report “Wiping away the Boreal” from September 27th, Greenpeace is criticizing boreal forest management in Sweden. We would like to clarify on three subjects.
9. oktober 2017

Her er MEFs kravliste

Regjeringen skal utforme en ny politisk plattform for 2017-2021. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har prioriteringslisten klar for de neste fire årene.
7. oktober 2017

Klimaavtale kan velte industrieventyr

Politikere i alle leire ønsker å bruke Norges enorme skogressurser til å lage klimavennlige produkter. En klimaavtale med EU kan stikke kjepper i hjulene for dette. Avtalereglene vedtas i disse dager.
6. oktober 2017

Skogforskningen i Norge er 100 år

Den har dannet grunnlag for den kunnskapsbaserte skogbehandlingen i Norge, og norske skogforskere har vært i den internasjonale forskningsfronten på flere områder. Av: Åsmund Lang I databasen over de langsiktige feltforsøkene inngår over 1600 forsøk. Bildet er fra felt nr. 7 i Elverum, anlagt allerede i 1918. (Foto: NIBIO)
6. oktober 2017

Ny markaforskrift: Fjerner meldeplikten for mindre hogster

Med den nye markaforskriften vil hogstflater opp til 10 daa kunne hogges uten at man trenger å melde inn hogsten. Foto: Johs Bjørndal I løpet av sommeren har Landbruks- og matdepartementet lagt fram et forslag til ny markaforskrift.
6. oktober 2017

Jakt-aktuelt: Nødvergerett for hund under jakt

Elgjakten er godt igang. Mange jakter med hund i terreng der det er ulv. USS har derfor utarbeidet et notat som tar for seg nødvergeretten for hund, som kom inn i naturmangfoldloven i 2012. Notatet finner du her: Nødvergerett for hund under jakt. I notatet svarer vi bl.a. på disse spørsmålene:
5. oktober 2017

Skrantesjuka: Ordførarane krev meir tid før saneringa vert sett i verk

Ønskjer ein prat med landbruks- og matminister Jon Georg Dale.
5. oktober 2017

Norske Skog utsetter nok en gang fristen for en redningsplan

Norske Skog utsetter nok en gang fristen for en redningsplan. Det opplyser selskapet i en børsmelding.
5. oktober 2017

Ny utsetjing for Norske Skog

Styret i Norske Skog har utsett fristen til å kome fram til semje om ein redningsplan for selskapet til måndag 9. oktober, opplyser selskapet i ei børsmelding.
5. oktober 2017

Dette står på spill i Norske Skog

Norske Skog har forhandlet lenge om en redningspakke. Det som står på spill er fabrikkene i Norge, Frankrike, Østerrike, New Zealand og Australia.
5. oktober 2017

Tredje frist for Norske Skogs redningsplan nærmer seg

Torsdag klokken 17 går den siste fristen ut for kreditorene og aksjonærene i Norske Skog til å komme til enighet om en redningsplan for industrikonsernet.
5. oktober 2017

Älgen mår bäst i blandskog

Som skogsägare innebär det en risk att satsa på blandskog eftersom älgen gärna äter tall- och björkplantor. Men med smarta beslut i skötseln kan riskerna minimeras, och då finns det mycket att vinna på blandskogen – inte minst för jaktintresserade.
4. oktober 2017

Slettåsulv i Stockholm: Har tatt både hunder og sauer og virker svært lite sky

DEL Liberg forteller at det er observert en hannvalp nord for Stockholm og en hunnvalp sør for den svenske hovedstaden. Hannvalpen har tatt både hunder og sauer, begge er observert i nærheten av folk og virker svært lite sky. Dette har fått svenskene til å spekulere på om det er slik at ulv som er…
4. oktober 2017

Högläggning med tre- och fyruddigt rivhjul

Påverkas kvaliteten på markberedningen om man minskar antalet uddar på markberedarens rivhjul från fyra till […]
4. oktober 2017

Er du vår nye virkeskjøper til vårt kontor på Dokka?

Ønsker du deg en jobb som byr på varierte oppgaver og interessante utfordringer?
4. oktober 2017

Første ulv skutt etter omstridt fellingstillatelse

En stor hannulv ble skutt og drept i Hedmark onsdag, som den første av totalt 26.
4. oktober 2017

Tre er bra for helsa

Ny forskning bekrefter påstanden om at vi trives godt i omgivelser av tre.
4. oktober 2017

Svar på skriftleg spørsmål om natur- og friluftsverdiane i Oslomarka

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) om natur- og friluftsverdiane i Oslomarka.
4. oktober 2017

Hardangervidda er fri for skrantesjuke

Ingen av dei 700 til 800 prøvane som er tatt av rein skoten på Hardangervidda, viser smitte eller sjukdom, får NRK opplyst hos Veterinærinstituttet. – Vi ser på det som heilt avgjerande for framtida til villreinen at vi slepp å få ei påvising på Hardangervidda. Det er ein stor og viktig bestand, så det at…
3. oktober 2017

Ombudstvedt: Ikke nærmere løsning for Norske Skog

Norske Skog trenger mer tid på å få på plass en redningsplan, men en løsning er ikke nærmere, sier lederen av gruppen av sikrede kreditorer, Sven Ombudstvedt.
3. oktober 2017

Vil 10-hjulinger skåne skoglandskapet?

Et varmere og våtere klima gir stadig større utfordringer med sporskader ved skogsdrift. Et forskningsprosjekt undersøker nå om lassbærere med 10 hjul kan hjelpe. Det er Norskog og Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) som står bak forskningsprosjektet «Mulighetsstudie, lassbærer for bæresvak mark». Tanken er at en 10-hjuling på belter, med beviselig lavere marktrykk, vil kunne…
3. oktober 2017

Landbruksdirektoratet – 30 årsverk fra Oslo til Steinkjer

Regjeringen har bestemt at 30 årsverk skal flyttes fra Landbruksdirektoratets enhet i Oslo til en ny enhet i Steinkjer. Enheten i Steinkjer skal være på plass innen oktober 2020.
3. oktober 2017

– Forhandlingene i Norske Skog er fastlåst

Norske Skog utvidet fristen for å godta styrets redningsplan med fire dager, men forhandlingene mellom kreditorgruppene er fastlåst.
2. oktober 2017

Nesten tomt på tømmerlagrene

Norske Skog Saugbrugs og andre bedrifter i konsernet produserer i rekordfart, men tømmerlagrene er nesten tomme.
2. oktober 2017

Bygger en grön framtid

Möbeljätten Ikea är ett av de företag som förbrukar mest trä i världen. För att minska sitt ekologiska fotavtryck har företaget som mål att enbart jobba med trä från hållbart skötta skogar eller återvunnen träråvara år 2020. Dessutom spås träsortimentet växa och fossilbaserade produkter minska.
2. oktober 2017

Kan felle 26 ulver utenfor ulvesonen

De regionale rovviltnemndene har vedtatt en samlet kvote på 50 ulver foran høstens lisensfelling. Klima- og miljødepartementet (KLD) har avgjort at 26 dyr kan felles utenfor ulvesonen, mens vedtaket om å felle 24 dyr innenfor ulvesonen vil avgjøres av departementet i løpet av høsten.
1. oktober 2017

Kan bli utvidet elgjakt

ØVRE ROMERIKE: Den nye forskriften for jakt- og fangsttider åpner for elgjakt fra 25. september til 23. desember.
29. september 2017

Hvordan få fart i skognæringen?

Samtidig er det nær en krise i norske skognæringer. Denne krisen står i sterk kontrast til situasjonen i Sverige og Finland. Der satses det nå milliardbeløp i industrien. Skal man lykkes må man arbeide på bred basis.
29. september 2017

Svarer blankt nei til Norske Skog-kreditorenes mottilbud

Etter at de usikrede kreditorene avviste redningsplanen som ble lansert av styret i Norske Skog kom de med sitt eget forslag. Det sier de pantsikrede kreditorene nå blankt nei til.
28. september 2017

Sier nei til ulve-million: – Kan tolkes som at vi aksepterer å ha ulv

Åmot kommune i Hedmark vil ikke ha ulvepenger fra Klima- og miljødepartementet. De frykter at de vil akseptere ulv i kommunen hvis de sier ja.
28. september 2017

Fortsatt starkt för skogen

den 28 september 2017 11:23 | Av Peter Håkansson | Tipsa redaktionen
28. september 2017

Verdiskaping i opplandslandbruket

Oppland og Hedmark fylkeskommuner har vedtatt en visjon om å gjøre disse fylkene til et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge. Opplandslandbruket er en av bærebjelkene.
28. september 2017

Det skjulte livet i askekrona

Askeskotsjuka trugar norske askeskogar. Dette kan ha følgjer for artsmangfaldet mellom anna for insekt som er avhengige av ask. Men vi veit lite om insekta som har tilhald i ask. Gjennom å gasse asketre slik at insekta dett ned, skal forskarane studere artsrikdommen nærare.
28. september 2017

En veistump til besvær

Fire år etter at Løvenskiold-Vækerø søkte om å bygge 1,8 km ny bilvei på Krokskogen forelå tillatelsen og arbeidet kunne starte. Det utløste aksjoner fra Naturvernforbundet og midlertidig stopp i veibyggingen, også fordi skogbrukssjefen i Ringerike på en befaring fant at byggingen ikke ble utført etter tillatelsen. Men nå skal alt være i orden og byggingen kan gjenopptas.
27. september 2017

Avslører avskoging med mobilen

Med en smarttelefon på baklomma kan nå hvem som helst avsløre avskoging i tropisk regnskog. Appen Forest Watcher gir brukere tilgang på satellittdata som viser endringer i skogdekke, enten det skyldes hogst eller skogbranner. Appen fungerer uten mobilnett og kan derfor brukes i felt av f.eks. skogvoktere, urfolk, aktivister og journalister.
27. september 2017

– Regjeringen godkjenner felling av 26 ulv utenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet har godkjent lisensfelling av inntil 26 ulv utenfor ulvesonen, ifølge VG.
27. september 2017

– Miljøvennlig med trespiker

Å bruke trespiker for å feste treverk virker kanskje litt merkelig, men det venter noen spennende oppdagelser for den som vil prøve.
26. september 2017

Strømførende vester skal beskytte hunder mot ulver

Slik ser de strømførende hundevestene ut. Strømmen ledes via de sølvfargede båndene.
26. september 2017

Tømmerprisene i august: Stor aktivitet og høye priser

INNMÅLING av tømmer: Det er stor aktivitet i skogen og dermed stor trafikk på målestasjonene for tiden. Foto: Astri Kløvstad
26. september 2017

Mener ulven truer elgjakta

Antallet elg i Elgregion øst stuper, og jegere er bekymret for elgjakta. De mener ulven må ta skylda.
25. september 2017

Regnskog er viktig for langt mer enn klima

Klima er kun én av flere grunner til å beskytte og ta vare på regnskogene. Bevaring av regnskog kan være mer lønnsomt enn avskoging på lang sikt. Foto: Espen Røst / Bistandsaktuelt Boka «Why Forests? Why Now», av Frances Seymour og Jonah Bush, inspirerte meg til å skrive om hvordan Norges klima- og skoginitiativ kan…
25. september 2017

«Fredet» i Norge, skytes i Sverige

I Sverige er det nå åpnet for jakt på ulv fra Slettåsflokken. Ni sauer og hunder ble tatt av Slettås-ulv i Trysil i fjor høst, norske myndigheter avslo da søknaden om fellingstillatelse.
24. september 2017

Rolf Hatlinghus: Det vil være til stor skade for miljøarbeidet om vi prioriterer alle artene likt

DEL Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett LeserbrevNaturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) og Verdens naturfond (WWF) har kommentert mitt innlegg fra 9. september om miljøpolitikk på ville veier. Thomas Krogh (NOA) mener nok at angrep er det beste forsvar. Han skriver fint…
22. september 2017

Reidar Bergene Holm om: Kompetanse og lidenskap

– Det er ikke nok at vårt lokale råstoff transporteres med store kostnader til våre svenske konkurrenter. Politikerne våre gir i tillegg svenske investorer skattemessige fordeler ved oppkjøp av norsk skogindustri, hevder Reidar Bergene Holm i detteinnlegget. Foto: Astri Kløvstad
22. september 2017

Leverte mest tømmer

Hedmark var størst på tømmer i fjor. 22 prosent av skogseiendommene i fylket leverte tømmer. Det ble avvirket tømmer for salg på 14 000 skogeiendommer i Norge i 2016. Dette viser tall fra SSB.
22. september 2017

Mer hogst – lavere priser

Hogstkvantumet gikk opp med nesten 2 prosent fra 2015 til 2016. Bare én gang tidligere, i driftsåret 1989/90, har det blitt hogd mer tømmer for salg. Skogeierne fikk 10 kroner mindre per kubikkmeter tømmer enn året før.
21. september 2017

Skogplantingen øker og gir klimaeffekter

Regjeringen bevilget 33 millioner kroner til tettere planting etter hogst og til gjødsling i skog. Foreløpige tall fra vårplantingen viser at tiltaket har gitt tettere skogplanting på større arealer enn tidligere.
21. september 2017

Leder ​Strategi for skogen

Bedrer skogsbilveier, mer bruk av tre i bygg og lavere formueskatt blir for puslete. Regjeringen må demonstrere en aktiv industripolitikk og gi særfordeler til skogindustrien som Norske Skog kan få nytte av, skriver redaktør Magne Lerø.
21. september 2017

Åpner for at flere ulver kan felles

Det kan bli full ulvejakt i vinter likevel. Miljødirektoratet venter til snøen kommer med sin endelige anbefaling.
21. september 2017

Skogen vokser

Skogen i Norge vokser som aldri før. Den årlige bruttotilveksten er mer enn dobbelt så høy som på 1920-tallet, og en følge av dette er at andelen hogstmoden skog, gammelskog og mengde dødt trevirke øker. Det skriver NIBIO.