Styret og distriktsstyrene

NORSKOGs styre 2016 - 2017

Navn:

Christian Anker-Rasch
Anders Haneborg Nestleder
Haaken Eric Mathiesen
Carl Gustav Rye-Florentz
Brede Bredesen Opset
Leopold A. Løvenskiold
Mette Marie Heiberg

Verv:

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Tlf:

92 26 11 73
92 83 73 30
97 05 46 96
91 31 83 91
99 59 69 61
90 02 62 06
40 51 05 89

E-post:

NORSKOGs distriktsstyrer 2016 - 2017

Buskerud/Oppland/Vestfold

Sven Brun
Erich Mons Mathiesen
Kjell Lie

Leder
Medlem
Medlem

Hønefoss
Hurum
Svarstad

Hedmark

Brede Bredesen Opset
Per Sjølie
Halvor Westye Egeberg

Leder
Medlem
Medlem

Kirkenær
Rena
Kongsvinger

Midt-Norge

Per Hembre
Anton Jenssen
Frithjof Plahte
Eilif Peder Folstad
Anders Børstad

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Meråker
Mosvik
Bindal
Støren
Vuku

Telemark/Agder

Sten Roger Thorstensen
Pål Kirkeby
Per Jørgen Eskeland

Leder
Medlem
Medlem

Skien
Drangedal
Gjerstad

Østfold/Akershus

Anders Chr. Haneborg
Kjetil Simonsen
Inger Johanne Gabrielsen
Fredrik Gedde
Kristian Lange

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Fosser
Hemnes
Aremark
Setskog
Årnes