Obs! EU på ville skogsveier

Dato: [14.07.17]

Kilde: nationen.no

Vedtaket i miljøkomiteen i EU-parlamentet er så snevert og ubegripelig at det blir nærliggende å spørre: Hvem pokker er det som tjener på det?

Les mer på nationen.no »

Ny tiltakspakke vil gjøre det lettere å felle ulv utenfor ulvesonen

Dato: [14.07.17]

Kilde: regjeringen.no

Regjeringen varsler i dag en ny tiltakspakke som vil gjøre det enklere og raskere å felle ulv som befinner seg i beiteprioriterte områder. Tiltakene vil tre i kraft så raskt som praktisk mulig.

Les mer på regjeringen.no »

Forsker: Dette vil øke risikoen for store og alvorlige skogbranner

Dato: [13.07.17]

Kilde: dn.no

Det har vært en rekke store skogbranner så langt i 2017.

Les mer på dn.no »

6 MILLIONER I FOU-TILSKUDD TIL BORREGAARD

Dato: [13.07.17]

Kilde: borregaard.no

Borregaard har fått tilsagn om 6 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norges bioøkonomiordning. Tilskuddet skal gå til videreutvikling av bioraffinerikonseptet i Sarpsborg.

Les mer på borregaard.no »

EU-regler kan bety skogtrøbbel for Norge

Dato: [12.07.17]

Kilde: hegnar.no

Nye regler for bokføring av klimautslipp fra skog kan gi røde tall i det norske regnskapet. 

Les mer på hegnar.no »

Ulvepolitikk uten troverdighet

Dato: [12.07.17]

Kilde: dagsavisen.no

Regjeringen er handlingslammet i ulvepolitikken, og situasjonen er ute av kontroll.

Les mer på dagsavisen.no »

Distansägare lika aktiva som närbor

Dato: [11.07.17]

Kilde: skogen.se

I dag äger var tredje skogsägare sin skog på distans. Andelen har ökat med nästan tio procent de senaste tjugo åren och trenden fortsätter. Det måste skogsägarföreningar, banker och andra ta hänsyn till för att kunna nå ut.

Les mer på skogen.se »

Nye Norske Skog?

Dato: [11.07.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Det foreligger en restruktureringsplan fra styret i Norske Skog Group om at obligasjonsgjeld omgjøres til aksjekapital. Det har to konsekvenser: At de gamle aksjene blir tilnærmet verdiløse. Og at obligasjonseierne fa°r full styring til a° slakte selskapet. 

Les mer på norsk-skogbruk.no »

En trussel for norske bedrifters fremtid

Dato: [10.07.17]

Kilde: bt.no

Er Norge tjent med et skattesystem som favoriserer internasjonale selskaper på bekostning av norskeide bedrifter?

Les mer på bt.no »

Ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner sendes på høring

Dato: [10.07.17]

Kilde: regjeringen.no

Landbruks- og matdepartementet sender på høring ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner.

Les mer på regjeringen.no »

Ny støtteordning til kommuner med ulverevir

Dato: [07.07.17]

Kilde: regjeringen.no

En ny støtteordning for kommuner med ulverevir er nå trådt i kraft. I 2017 er det satt av 20 millioner kroner til næringsutvikling, tjenestetilbud og andre tiltak i kommuner i Hedmark, Akershus og Østfold som har ulverevir.

Les mer på regjeringen.no »

Forsker mener det er forhastet å slakte villreinstamme

Dato: [07.07.17]

Kilde: forskning.no

2 000 villrein i Nordfjella skal slaktes etter funn av skrantesyke. Forskes Ketil Skogen synes det er dramatisk å skyte hele villreinstammen.

Les mer på forskning.no »

Skogbildet og de utelatte linjene

Dato: [06.07.17]

Kilde: nationen.no

En realistisk tilnærming bør ta innover seg at pilene peker oppover for mangfoldet i skog. Den bør også ta innover seg at vi mennesker trenger produkter fra skogen, skriver Hans Asbjørn K. Sørlie.

Les mer på nationen.no »

Biodrivmedel för en euro

Dato: [05.07.17]

Kilde: skogen.se

"Biomassan är inte den begränsande faktorn och därför kommer man att kunna producera biodrivmedel för en euro per liter inklusive moms."

Les mer på skogen.se »

Markanvändning påverkar brandrisk

Dato: [05.07.17]

Kilde: atl.se

Arealen av bränd mark runt om i världen har minskat med nästan en fjärdedel, visar en ny studie i Science. Men människans markanvändning påverkar också brandrisken.

Les mer på atl.se »

Mer tall, inte mindre, gynnar både skogen och viltet

Dato: [04.07.17]

Kilde: lrf.se

Bättre balans mellan barr och löv i skogarna gynnar vilt och leder till färre viltskador. Det visar projektet Mera tall, där LRF Skogsägarna deltar. Nu går arbetet in i en ny fas.

Les mer på lrf.se »

Går imot EU-forslag om kutt i hogst

Dato: [04.07.17]

Kilde: skog.no

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er helt klare på at Norge vil samarbeide med andre skogland i EU om alternative forslag for hvordan skogen skal regnes inn i klimaregelverket. Det er vi svært glade for, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Les mer på skog.no »

Skogindustrien og det grønne skiftet

Dato: [03.07.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Stortingets næringskomite har nylig avgitt innstilling når det gjelder Regjeringens Industrimelding, den første siden 1981. Industrimeldingen er grunnleggende positiv til mer industri i Norge og til industriens rolle når Norge nå omstiller seg til fornybarsamfunnet og det grønne skiftet.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Vil stanse veier

Dato: [03.07.17]

Kilde: dagsavisen.no

Daglig aksjoneres det nå mot byggingen av en ny skogsbilvei i Marka. – Markaloven må endres, mener Rasmus Hansson.

Les mer på dagsavisen.no »

Slik vil de hindre skogbrann

Dato: [30.06.17]

Kilde: anleggsmaskinen.no

Skogsmaskiner er en potensiell brannstifter i skogen. Forsikringsselskapet Skogbrand vil forebygge skogbranner ved å dele ut utstyrspakker til entreprenører.

Les mer på anleggsmaskinen.no »

Vil sikre skogsmaskinene med fjernstyrt vinsj

Dato: [29.06.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

– Med denne fjernstyrte vinsjen pa° toppen kan vi slippe skogsmaskinene ned steder der de idag ikke kommer til. Taubaneentreprenør Torbjørn Frivik sta°r pa° Elmia Wood og promoterer en relativt ny oppfinnelse som han mener er som skapt for norske forhold.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Mer enn doblet forbruk av biodrivstoff

Dato: [29.06.17]

Kilde: ssb.no

Totalt forbruk av biobrensler økte med nesten 20 prosent i 2016 sammenlignet med året før. Den kraftige veksten skyldtes først og fremst en sterk økning i forbruket av flytende biodrivstoff som mer enn doblet seg.

Les mer på ssb.no »

Ny skogsmaskin vist på Lillehammer

Dato: [29.06.17]

Kilde: at.no

Tirsdag 27. juni ble «OnTrack» vist på Lillehammer. Den beltegående lassbæreren har «hovedrollen» i et toårig EU-prosjekt hvor Norge er et av de seks deltakerlandene. Ca. 120 maskininteresserte møtte på visningen av den nye skogsmaskinen.

Les mer på at.no »

Miljøregistreringer i skog – nå i ny drakt

Dato: [28.06.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

Miljøregistrering i skog (MiS) tar nå i bruk Natur i Norge (NiN) som type- og beskrivelsessystem for kartlegging av livsmiljøer. NiN er godt tilpasset de behovene skogbruket har for beskrivelse av natur. Landbruksdirektoratet har laget en veileder for kartlegging etter NiN, og nye kartleggingsprosjekter skal ta i bruk det nye opplegget.

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Jon Georg Dale ber Sverige og Finland starte kartlegging av CWD forekomst

Dato: [28.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Norge skal i løpet av 2017 ta rundt 20.000 prøver av ulike hjortedyr for å avdekke omfanget av den smittsomme skrantesyken (CWD). Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mener det er på høy tid at andre land følger Norges eksempel og ber EUs helsekommisær Vytenis Andriukaitis sørge for at land som grenser til Norge nå gjennomfører en omfattende kartlegging av sine hjortedyr.

Les mer på regjeringen.no »

Ny forskning visar på ökade potentialer för biobränslen: Stubbar och sly – så mycket kan vi skörda

Dato: [28.06.17]

Kilde: bioenergitidningen.se

När man debatterar ökad produktion av biokraft, biodrivmedel och nya biobaserade material kommer alltid frågan: Finns det tillräckligt med biomassa för alla nya behov? Ny forskning visar på betydande potential inom två områden: stubbar och sly. 

Les mer på bioenergitidningen.se »

690 kilo med bly i elgskrotter

Dato: [27.06.17]

Kilde: nina.no

Etter hver elgjaktsesong blir det liggende igjen store mengder bly i naturen i Norge, Sverige og Finland. En del havner også på vår tallerken.

Les mer på nina.no »

Finansminsteren åpnet tømmerkai i Eikefjord

Dato: [27.06.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Sammen med Landruks- og matminister Jon Georg Dale kastet finansminister Siv Jensen glans over a°pningen av ny tømmerkai i Eikefjord til 18 millioner kroner.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Rovviltnemnda vil ta ut 36 ulver

Dato: [27.06.17]

Kilde: nrk.no

Under mandagens møte i rovviltnemnda ble det bestemt at 36 ulver kan felles i og utenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. Det inkluderer Slettåsflokken i Trysil.

Les mer på nrk.no »

Kan en flau bris slå Norske Skog over ende?

Dato: [26.06.17]

Kilde: abcnyheter.no

Er gjeldsslaven Norske Skog snart berget, eller er det på tide å si snipp, snapp, snute?

Les mer på abcnyheter.no »

- Må bruk skogens trippel-vinn-effekt i klimapolitikken

Dato: [26.06.17]

Kilde: bondelaget.no

- Vi har ikkje råd til la vere å bruke skogen i klimapolitikken. Det sa nestleiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag då han heldt innlegg for verdas bønder.

Les mer på bondelaget.no »

Klart for nye hyl om ulv

Dato: [26.06.17]

Kilde: h-a.no

Ulvestriden kan blusse opp på nytt når rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus mandag kommer med sine anbefalinger foran vinterens lisensjakt.

Les mer på h-a.no »

Får 300.000 kroner for å se på ved

Dato: [23.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Innovasjon Norge gir 300.000 kroner i støtte til Moelven Profil i Grue. Pengene skal gå til utvikling av ny røntgenteknologi som skal gi bedre holdbarhet og mer stabile leveranser av råstoff.

Les mer på regjeringen.no »

Skognæring i soloppgang?

Dato: [23.06.17]

Kilde: anleggsmaskinen.no

Det er store muligheter for norsk skognæring. Men aktørene må ikke oppføre seg som pandaer. De må være som kakerlakker!

Les mer på anleggsmaskinen.no »

117 miljoner ska göra olja av sågspån

Dato: [23.06.17]

Kilde: skog-supply.se

Naturvårdsverket delar ut 117 miljoner till sågverket i Kastet i Gävle för att göra eldningsolja av sågspån.

Les mer på skog-supply.se »

Vil la jegere skyte ulv så snart den nærmer seg sau

Dato: [22.06.17]

Kilde: nrk.no

Trygve Slagsvold Vedum foreslår en stående fellingstillatelse for ulv som går inn i beiteprioriterte områder. Naturvernere mener det er gode grunner for at man i dag må spørre før man skyter.

Les mer på nrk.no »

Vil importera tre til Norge

Dato: [22.06.17]

Kilde: klassekampen.no

Når Elkem no gjer det grøne skiftet frå fossilt kol til trekol, reiser dei ut i verda for å finna skog. Norsk skognæring er for lite utvikla, seier selskapet. Dei vil ha statleg støtte til skogimporten.

Les mer på klassekampen.no »

Verner 19 nye skogområder

Dato: [22.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Kongen i statsråd har i dag vernet 19 skogområder i 10 fylker. 10 av områdene ligger i Hedmark fylke. I alt vernes 94 kvadratkilometer, og 56 kvadratkilometer av dette er produktiv skog. Arealet som vernes er dels frivillig vern av privateid skog, dels vern av offentlig eid skog.

Les mer på regjeringen.no »

Vurderer moderne baneterminal i Østfold

Dato: [21.06.17]

Kilde: dagsavisen.no

Flere parter samarbeider nå om mulighetene for å etablere en moderne baneterminal i Østfold, for å få mer gods over på bane. Halden peker seg ut i den forbindelse.

Les mer på dagsavisen.no »

Det grønne næringslivet – utopi eller virkelighet?

Dato: [21.06.17]

Kilde: e24.no

Næringslivet skal, og må ha, lønnsomhet som mål. Hvis flere gjør som norske Scatec Solar og Powel og lar bærekraft være en viktig del av strategien til selskapet, vil det grønne skiftet være innen rekkevidde.

Les mer på e24.no »

NCC i gang med Valle Wood

Dato: [21.06.17]

Kilde: vvsforum.no

Midt i hovedstaden skal Norges største næringsbygg i massivtre ligge. «Valle Wood» blir midtpunktet i NCCs utvikling av 60.000 kvadratmeter kontor- og servicebygg på tomten på Oslos beste østkant.

Les mer på vvsforum.no »

Endringer i konsesjonsloven,jordloven og odelsloven trer i kraft

Dato: [21.06.17]

Kilde: Regjeringen.no

Lov 21.juni 2017 om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. ble sanksjonert av Kongen i Statsråd i dag. 

Les mer på Regjeringen.no »

Sveaskog blir medlem i Svenska PEFC

Dato: [20.06.17]

Kilde: sveaskog.se

Vid Svenska PEFC’s årsmöte den 1 juni blev Sveaskog invald som medlem i PEFC’s ekonomiska förening. Att bli medlem är ett led i arbetet med att certifiera det egna skogsinnehavet enligt PEFC. 

Les mer på sveaskog.se »

Foreslår å skyte 28 ulver til vinteren

Dato: [20.06.17]

Kilde: nrk.no

Det er stor uenighet i rovviltnemndene om hvor mange ulver som bør tas ut.

Mandag 26. juni møtes rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold for å fatte vedtak om lisensjakt kommende vinter.

De har nå fått innstillingen på bordet, og anbefalingen er å ta ut intill 28 ulver i og utenfor ulvesona. Det er nesten det samme antallet som i fjor, da nemndene vedtok lisensjakt på 32 ulver.

Les mer på nrk.no »

Miljøbyråkrater på repeat

Dato: [20.06.17]

Kilde: glommen-skog.no

Vi er meget skuffet og sterkt provosert over sekretariatets forslag og oppfordrer Rovviltnemdene til å åpne for ytterligere lisensjakt i Ulvesonen ut over uttak av Julussaflokken.

Les mer på glommen-skog.no »

Fylkesmannen i Oppland utvider fellingstillatelsen på to ulver

Dato: [19.06.17]

Kilde: abcnyheter.no

Ulven som har tatt sau i Hurdal og Gran er foreløpig ikke felt. Fylkesmannen i Oppland har besluttet å utvide skadefellingstillatelsen i tid, og til to ulver.

Les mer på abcnyheter.no »

Landbruks- og matministeren sitt innlegg til Stortinget si behandling av Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

Dato: [19.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.) (Innst. 427 L (2016–2017), jf. Prop. 92 L (2016–2017))

Les mer på regjeringen.no »

Endringer i vannressursloven og jordlova

Dato: [19.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Kongen har i dag sanksjonert Stortingets vedtak om endringer i vannressursloven og jordlova. Lovendringen trer i kraft 1. januar 2018.

Les mer på regjeringen.no »

Sp vil stanse "ludoreglar" ved gardssal

Dato: [16.06.17]

Kilde: fjordabladet.no

To dagar etter at Stortinget vedtok nye reglar for omsetning av landbrukseiendommar, ber regjeringa om endringar. No kan heile saka bli stoppa.

Les mer på fjordabladet.no »

For første gong på 52 år kvir han seg til jakta

Dato: [16.06.17]

Kilde: nrk.no

I ein heil mannsalder har jegeren gleda seg til fine haustdagar med geværet på ryggen, men denne hausten skjer det han kallar for slakt av villrein.

Les mer på nrk.no »

Regjeringen vil samarbeide med næringslivet om CO2-fond

Dato: [16.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har sammen med NHO-leder Kristin Skogen Lund satt i gang arbeidet med et CO2-fond for næringstransport. Utslippene fra næringstransporten skal reduseres.

Les mer på regjeringen.no »

Slik skal Norge nå klimamålene for 2030

Dato: [16.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Klimameldingen som regjeringen la fram i dag inneholder en strategi for hvordan Norge kan oppfylle utslippsbudsjettet vi får fra EU for 2021-2030. Regjeringen arbeider for å oppfylle Parisforpliktelsen sammen med EU. Gjennom et slikt samarbeid vil 2030-målet for ikke-kvotepliktige utslipp nås med hovedvekt på innenlandske utslippsreduksjoner og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer.

Les mer på regjeringen.no »

«Skattekutt for de rikeste» høres helt merkelig ut for mange bedriftseiere

Dato: [16.06.17]

Kilde: aftenposten.no

Næringslivet er bekymret over mangel på oppmerksomhet. Det er ikke helt på jordet.

Les mer på aftenposten.no »

Rypa er ingen uendelig ressurs

Dato: [15.06.17]

Kilde: skog.no

Rypa er ingen uendelig ressurs. Dette var hovedbudskapet fra viltforvalter Tor Punsvik i Vest-Agder, da han innledet om hvordan man kan heve norsk rypeforvaltning, under et småviltseminar nylig.

Les mer på skog.no »

Mye mer skog må vernes i Norge

Dato: [15.06.17]

Kilde: nibio.no

Minst dobbelt så mye skog må vernes om Stortingets mål skal nås. Det er særlig lav andel av vernet skog i lavlandet i Sør-Norge og på produktiv mark. Det er dessuten behov for økt vern av flere skogtyper som er viktige for biologisk mangfold.

Les mer på nibio.no »

Norske Skog mangler fortsatt støtte

Dato: [15.06.17]

Kilde: hegnar.no

Norske Skog er ute med en oppdatering på rekapitaliseringsprosessen til selskapet. 

Les mer på hegnar.no »

Røye kan bli det nye grønne gull

Dato: [14.06.17]

Kilde: ilaks.no

Østerdalen er kjent for sitt verdifulle skogbruk. Nå kan oppdrett av røye bli den nye vekstnæringen.

Les mer på ilaks.no »

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven vedtatt i Stortinget

Dato: [14.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Stortinget behandlet i dag regjeringens forslag om endringer i eiendomslovgivningen i landbruket. Annen gangs behandling i Stortinget er berammet til fredag førstkommende. En rekke forslag som ble fremmet i Prop. 92 L (2016-2017) om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.) fikk flertall i Stortinget.

Les mer på regjeringen.no »

Granbarkborren ett större hot i framtidens klimat

Dato: [14.06.17]

Kilde: landskogsbruk.se

När klimatet ändras kommer varma och torra somrar bli allt vanligare. Det ökar risken för granbarkborreangrepp, enligt en ny studie vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Les mer på landskogsbruk.se »

Bygger klimavennlig signalbygg i massivtre

Dato: [13.06.17]

Kilde: trenytt.no

Solceller på taket, felleskjøkken og flyttbare vegger. OBOS skal bygge et klimavennlig signalbygg i massivtre på Manglerud i Oslo.

Les mer på trenytt.no »

Nitrogengjødsling og konsekvenser for vannmiljøet

Dato: [13.06.17]

Kilde: mynewsdesk.com

Klimaendringer som stigende temperaturer, endring i nedbørsmønstre og ekstreme værfenomener påvirker store deler av verden. Norge har på ulike måter forsøkt å redusere sin klimapåvirkning og bidra til at 2-gradersmålet holdes. Ett sentralt klimatiltak er økt produksjon av biomasse gjennom intensivert skogbruk, for å redusere bruken av fossile brensler og økt karbonbinding.

Les mer på mynewsdesk.com »

Kampanje for mer miljøvennlig isolasjonsbruk

Dato: [13.06.17]

Kilde: trenytt.no

Hunton Trefiberisolasjon har satt i gang kampanjen ”Den mest anbefalte”, med mål om å gjøre trefiberisolasjon til den beste og mest anbefalte løsningen for miljøriktige bygg.

Les mer på trenytt.no »

– Det er dramatisk

Dato: [12.06.17]

Kilde: e24.no

Frykter en kvart million i eiendomsskatt per arbeidsplass for ny skogsatsing på bioenergi. NHO ber regjeringen få ut fingeren.

Les mer på e24.no »

Åpner for plotthund ved skadefelling av ulv

Dato: [12.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Miljødirektoratet vil i større grad tillate bruk av plotthund i forbindelse med skadefelling av ulv ved alvorlige skadesituasjoner.

Les mer på regjeringen.no »

Miljöcertifierat skogsbolag högg planerat naturreservat

Dato: [12.06.17]

Kilde: svt.se

Mitt under pågående reservatsbildning avverkade miljöcertifierade Mellanskog ett område i det planerade Kallkärrskogens naturreservat i norra Värmland. Ett annat miljöcertifierat bolag ville också avverka i samma reservatsområde. Nu får skogsbranschen skarp kritik för att inte leva upp till kraven i sina miljöcertifieringar.

Les mer på svt.se »

NORSK NÆRINGSLIV I NRKS BLINDSONE

Dato: [12.06.17]

Kilde: m.clemet.blogg.no

Torsdag 15.juni arrangerer Civita et frokostmøte om næringslivets rolle, betydning og omdømme i samfunnet.

Bakgrunnen for at vi arrangerer møtet er flere undersøkelser som viser at næringslivet har dårlig omdømme, og at mange mennesker har problemer med å forklare hvilken rolle og betydning næringslivet har for vår private og offentlig finansierte velferd. 

Les mer på m.clemet.blogg.no »

Budsjettforlik med interessante signaler

Dato: [09.06.17]

Kilde: nho-transport.no

Regjerings- og samarbeidspartiene inngikk 7. juni et forlik vedrørende Revidert nasjonalbudsjett, som skal behandles av Stortinget om få dager. Forliket inneholder lite nytt, men gir noen interessante signaler overfor transportsektoren.

Les mer på nho-transport.no »

Statens naturoppsyn bistår ved felling av ulv

Dato: [09.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Statens Naturoppsyn er i høy beredskap og vil bistå jaktlag som ber om hjelp til felling av ulv utenfor ulvesonen. Det har de siste ukene vært rapportert om flere streifdyr som gjør skade i saueflokker.

Les mer på regjeringen.no »

Departementet har endret rovviltforskriften

Dato: [08.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet har endret rovviltforskriften. Endringen innebærer blant annet at rovviltnemndene kan behandle spørsmålet om lisensfelling av store rovdyr ut ifra flere hensyn enn tidligere.

Les mer på regjeringen.no »

– Norge er en bio-sinke

Dato: [08.06.17]

Kilde: bondebladet.no

BI-professor refser norsk skog- og bioøkonomisatsing.

Les mer på bondebladet.no »

Gärna gran - men först björk

Dato: [08.06.17]

Kilde: smalanningen.se

PJÄTTERYDDet är björk, björk, björk och tall som just nu gäller hos självverksamme Anders Ericsson i Pjätteryd. Han stormanpassar och skördar under tiden energi. Närmast väntar Elmia skog. Där ska han sprida sanningen om sin 30-åriga och unika trotjänare till gallringsprocessor.

Les mer på smalanningen.se »

Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv.

Dato: [07.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Landbruks- og matdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og forpaktningsloven. Det foreslås blant annet endringer i reglene om konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt.

Les mer på regjeringen.no »

Frykter mer dyrelidelse

Dato: [07.06.17]

Kilde: bondelaget.no

-I takt med at den Skandinaviske ulvestammen vokser vil også antall dyrelidelser i Norge vokse, sier Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag.

Les mer på bondelaget.no »

– For dem som har vært med i 20 år, er dette en katastrofe

Dato: [07.06.17]

Kilde: dn.no

Norske Skogs neste største aksjonær, Rikard Storvestre, synes nesten konkurs hadde vært å foretrekke fremfor den foreslåtte redningsplanen for det kriserammede selskapet. 

Les mer på dn.no »

Stabilt år for Statskog

Dato: [06.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Statskogs årsrapport for 2016 viser et stabilt driftsår. Selskapet forvalter om lag 14 000 festeavtaler på statens grunn, solgte noe over 23 000 jaktkort og 17 000 fiskekort og leverte 338 000 kubikkmeter tømmer. Tallene viser små bevegelser i forhold til tidligere år.

Les mer på regjeringen.no »

Flertall for å heve grensen for konsesjonsplikt i landbruket

Dato: [06.06.17]

Kilde: nationen.no

Regjeringspartiene fikk støtte fra Venstre for å fjerne konsesjonsplikt for mindre landbrukseiendommer.

Les mer på nationen.no »

Minst dobbelt så mye skog må vernes

Dato: [06.06.17]

Kilde: nina.no

For å nå Stortingets mål om 10 % vernet skog må dobbelt så mye skog vernes. Det er særlig skog i lavlandet i Sør-Norge og på produktiv mark som har lav andel vern. Det er også behov for bedre vern av skogtyper som er ekstra viktige for biologisk mangfold

Les mer på nina.no »

Norske Skog kan få halvert lånegjelda

Dato: [04.06.17]

Kilde: nrk.no

Norske Skogs nye konsernsjef lanserer en løsning som vil redusere konsernets lånegjeld fra 8,7 milliarder kroner til 4,2 milliarder kroner og forbedre konsernets egenkapital.

Les mer på nrk.no »

Spørsmål i Stortinget om hogst i Krødsherrad

Dato: [02.06.17]

Kilde: stortinget.no

NORSKOG er svært fornøyde med at klima- og miljøminister Helgesen igjen har forklart Stortinget betydningen av at Frivillig vern fortsatt skal være frivillig.

Les mer på stortinget.no »

Skog er en viktig framtidsnæring

Dato: [02.06.17]

Kilde: skogeier.no

Skog og trenæringen er viktig næring. Spesielt viktige blir dere nå framover som vi må omstille oss fra en oljebasert til en grønnere økonomi, sa næringsminister Monica Mæland (H) da hun åpnet årets Skog og Tre-konferanse i dag.

Les mer på skogeier.no »

Flygbränsleprojekt siktar på svensk skog

Dato: [02.06.17]

Kilde: skogen.se

Ett projekt vill starta storskalig produktion av bioflygbränsle i Sverige. Som råvara vill man använda svensk skog.

Les mer på skogen.se »

INVITASJON: Forslag til fremtidens verktøy for å måle tilstanden i naturen

Dato: [01.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Ekspertrådet for økologisk tilstand overrekker den 22. juni sine anbefalinger til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. I rapporten gir ekspertrådet råd om hvordan forvaltningen kan måle om de norske økosystemene er i god tilstand eller ikke.

Les mer på regjeringen.no »

Frivillig vern av skog - Høring

Dato: [01.06.17]

Kilde: fylkesmannen.no

Fylkesmannen har sendt på høring forslag om vern av ti skogområder i elleve kommuner i Oppland. Arealet er på totalt ca. 13060 dekar, hvorav ca. 9804 dekar er produktiv skog.

Les mer på fylkesmannen.no »

Hot mot skogsnäringen

Dato: [01.06.17]

Kilde: woodnet.se

Den fruktade granbarkborren har börjat svärma. Det visar fångsterna i de fällor som Skogsstyrelsen satt ut. Mest bekymmer är det i mellersta Norrland där rekordnivåer noterats i flera fall.

Les mer på woodnet.se »

Får ein halv million til forsking på tømmerlogistikk

Dato: [01.06.17]

Kilde: porten.no

WoodInWest AS, som har vore involvert i kaiplanane i Lærdal, får pengar frå Regionalt forskingsfond Vestlandet.

Les mer på porten.no »

Jegere er livredde for skrantesyken

Dato: [31.05.17]

Kilde: nrk.no

Jegere i Nore og Uvdal er livredde for at den farlige Skrantesyken sprer seg til de store jaktområdene på Hardangervidda. Det kom fram på et jaktmøte på Rødberg mandag kveld.

Les mer på nrk.no »

Statskog selger innen kommunen

Dato: [30.05.17]

Kilde: regjeringen.no

70 prosent av eiendommene Statskog har solgt har gått til kjøpere i samme kommune.

Les mer på regjeringen.no »

To statsrådar møtte opp for å opne tømmerkaia

Dato: [30.05.17]

Kilde: nrk.no

EIKEFJORD (NRK): Då den nye tømmerkaia til 18 millionar kroner stod klar til å bli opna, fekk bygda storfint besøk av to ministrar.

Les mer på nrk.no »

Tre i store bygg – bruk av masssivtre

Dato: [30.05.17]

Kilde: arenaskog.no

Verdal næringsforum samlet 22 representanter fra trøndersk byggeindustri og opplæring  i regionen for å legge til rette for at de kan lære mer om hvordan det kan bygges med massivtre.  Thomas Orskaug fra Treteknisk kunne fortelle at godt planlagte massivtrebygg er konkurransedyktig med andre byggeløsninger.  Trebygg gir i tillegg en positiv miljøeffekt.

Les mer på arenaskog.no »

Så går det för Billerud

Dato: [29.05.17]

Kilde: www.norrbottensaffarer.se

KALIX Starkare affärer, fler produkter i portföljen och hela världen som marknad. Så ser BillerudKorsnäs framtidssatsning ut. "Efterfrågan ökar hela tiden", säger Martin Jonsson, regionchef.

Les mer på www.norrbottensaffarer.se »

Så minskar du risken för skogsbrand

Dato: [29.05.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Under torra förhållanden kan skogsbrand lätt uppstå vid skogsarbete och följderna kan bli katastrofala. Här är några tips och råd för att förebygga och förhindra spridning av brand.

Les mer på www.skogforsk.se »

Svar på skriftleg spørsmål om sal av Statskog sine eigedomar

Dato: [29.05.17]

Kilde: www.regjeringen.no

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om kor mykje av Statskog sine eigendomar som er solgt til no, og kven er kjøparane av eigedomane.

Les mer på www.regjeringen.no »

Fungerer den norske skurtømmermarknaden pa° ein samfunnsøkonomisk forsvarleg ma°te?

Dato: [26.05.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

 

Samfunnsøkonomane skil mellom fullkomen konkurranse eller fri konkurranse pa° den eine sida og ufullkomen konkurranse pa° den andre sida. Innan skogsektoren i Noreg er det heilt klart ein ufullkomen konkurranse i dag med fa° kjøparar og mange organiserte seljarar som har ga°tt inn i eit tett samarbeid salskartell.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

– Ulvedebatten er en blåkopi av situasjonen i Lierne på 90-tallet

Dato: [26.05.17]

Kilde: aftenposten.no

På tyve år forsvant rundt 90 prosent av sauebrukene i Lierne kommune pga. rovdyr. Sauebonde Kjell Erik Himle mener likheten til ulvedebatten på Østlandet er slående.

Les mer på aftenposten.no »

Tufft för tall och ras för RASE

Dato: [25.05.17]

Kilde: atl.nu

Bedrövligt läge för tallen och små möjligheter för flera lövträd att klara sig. Det konstaterar Skogsstyrelsen efter årets viltbetesinventering i Götaland.

Les mer på atl.nu »

Pålegg jegerar å ta CWD-prøver

Dato: [24.05.17]

Kilde: hallingdolen.no

Jegerar i Nordfjella-regionen vert pålagt å teste felte elg, hjort, villrein og rådyr for skrantesjuke (CWD).

Les mer på hallingdolen.no »

Biokull – et Columbi egg

Dato: [24.05.17]

Kilde: h-a.no

Miljø: Det er nødvendig med mer målrettet bruk av biologiske ressurser og kompetanse i klimapolitikken.

 

Les mer på h-a.no »

Klutene til for Norske Skog

Dato: [23.05.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Norske Skogs gjeldsforfall i 2019 kan ikke betales. Derfor jobber selskapet na° med en refinansieringsløsning. Og den er ønsket raskt, slik at sel- skapet kan spare renter sa° fort som mulig, i dag betales en rente pa° 12%, det blir 700 millioner a°rlig.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Kan jeg søke om erstatning?

Dato: [23.05.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

Det er to hovedregler som avgjør om du kan søke om erstatning:


1.Skaden må direkte skyldes en naturulykke


2.Skadeobjektet kan ikke forsikres gjennom vanlig forsikring
 

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Landbruksdirektoratet inviterer sju tømmerkaier videre

Dato: [23.05.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

De sju som nå inviteres til å utarbeide fullstendig søknad om tømmerkaitilskudd er Lierstranda i Buskerud, Eydehavn i Aust-Agder, Egersund og Saudasjøen i Rogaland, Granvin i Hordaland, Fjaler i Sogn og Fjordane og Risøyhavn i Nordland. Kaiene har et totalt investeringsbehov på nær 110 mill. kroner og et tilskuddsbehov på over 80 mill. kroner.

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Digitalisert skog viser hvor kvalitetstrærne står

Dato: [22.05.17]

Kilde: http://forskning.no

Enten du leter etter kvistfritt treverk til lister eller det perfekte juletreet, gjør digitalisert skog det lettere å finne drømmetreet – uten å måtte dra til skogs.

Les mer på http://forskning.no »

Naturlig föryngring av tall kräver planering

Dato: [22.05.17]

Kilde: www.skogssallskapet.se

Tallen är, näst efter gran, vårt vanligaste trädslag i Sverige. I föryngringen av tall kan man välja mellan sådd, plantering eller naturlig föryngring. Men vad ska man tänka på när man väljer metod? Och hur skiljer resultatet sig? På Skogssällskapets egen fastighet några mil från Skövde har olika metoder testats för att öka andelen tall på fastigheten.

Les mer på www.skogssallskapet.se »