Hedmarksskogeierne mest aktive

Dato: [22.09.17]

Kilde: ssb.no

Det ble avvirket tømmer for salg på 14 000 skogeiendommer i 2016. Gjennomsnittlig hogstkvantum var 724 kubikkmeter. Aktiviteten var størst i Hedmark, hvor 22 prosent av eiendommene leverte tømmer: i gjennomsnitt 1 170 kubikkmeter hver.

Les mer på ssb.no »

Mer hogst - lavere priser

Dato: [22.09.17]

Kilde: ssb.no

 

Hogstkvantumet gikk opp med nesten 2 prosent fra 2015 til 2016. Bare én gang tidligere, i driftsåret 1989/90, har det blitt hogd mer tømmer for salg. Skogeierne fikk 10 kroner mindre per kubikkmeter tømmer enn året før.

Les mer på ssb.no »

To av tre overdragelser til landbruksformål

Dato: [21.09.17]

Kilde: ssb.no

Det ble registrert 8 960 tinglyste overdragelser av landbrukseiendommer i 2016, av disse skulle 5 600 brukes til landbruk. Hver tredje overdragelse ble registrert som fritt salg.

Les mer på ssb.no »

Skogsindustrierna gör tummen upp för Trafikverkets infrastrukturförslag

Dato: [21.09.17]

Kilde: transportochlogistik.se

n näringslivspott, längre och tyngre tåg, ökat underhåll för järnvägen och 74 tons lastbilar. Det här är enligt Skogsindustrierna välkomna inslag i Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastruktur som skogsindustrin länge har efterlängtat.   

Les mer på transportochlogistik.se »

Skogsnæringen bekymret for Norske Skogs kriseløsning

Dato: [21.09.17]

Kilde: kraftnytt.no

Kriseløsningen for gjeldstyngede Norske Skog fører til at det norske eierskapet reduseres kraftig. Det gjør skogsnæringen bekymret.

Les mer på kraftnytt.no »

Omstridt ulveuttak: – Dette er å be om bråk

Dato: [20.09.17]

Kilde: vg.no

Senterpartiet mener det brygger opp til konflikt når Miljødirektoratet nå tilrår å skyte færre ulv enn hva rovviltnemndene ønsker.

Les mer på vg.no »

Biokraftprojekt för drygt 16 miljarder kronor byggs och planeras i Sverige

Dato: [20.09.17]

Kilde: svebio.se

Nya stora biokraftvärmeverk planeras i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala samtidigt som det byggs nya biokraftanläggningar i Borås, Upplands Bro och Västerås tillsammans för cirka 16 miljarder kronor. Det visar tidningen Bioenergis årliga analys och översikt av biokraftanläggningar i Sverige.

Les mer på svebio.se »

Planlegger storskala biodrivstoffproduksjon i Norge

Dato: [20.09.17]

Kilde: trenytt.no

Preem AB og Biozin AS skal samarbeide om storskala produksjon av drivstoff med biprodukter fra skogbruk og treindustri som råstoff.

Les mer på trenytt.no »

Bærekraftig næring

Dato: [19.09.17]

Kilde: nationen.no

«Norsk skog vokser som aldri før», var den nøkterne overskrift på den nøkterne artikkelen i Nationen 4. september om skogtilstanden, skrevet av Lars Sandved Dalen i Nibio (Norsk institutt for bioforskning). Denne artikkelen ble fulgt opp 8. september med overskriften «Skogen veks mystisk fort», der seniorforsker Harald Kvaalen ved Nibio er intervjuet.

Les mer på nationen.no »

Ombudstvedt: – Vil kunne støtte forslaget

Dato: [19.09.17]

Kilde: e24.no

De sikrede kreditorene i Norske Skog vil kunne støtte forslaget til redningsplan, sier tidligere toppsjef Sven Ombudstvedt, som representerer flere av dem.

Les mer på e24.no »

Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn

Dato: [19.09.17]

Kilde: innovasjonnorge.no

Heldige fiskere tar med seg både fisk og gode opplevelser hjem, men de legger også fra seg mye penger underveis. En ny undersøkelse viser at fiskeres samlede forbruk av varer og tjenester bare i Hedmark og Oppland, kan være så høyt som mellom 250 og 290 millioner kroner i 2014.

Les mer på innovasjonnorge.no »

Norske Skog vil redusere gjelden med seks milliarder

Dato: [18.09.17]

Kilde: hegnar.no

Forslaget har til hensikt å skape en passende balanse mellom hensynene til de ulike interessentene og bidra til et rekapitalisert Norske Skog som vil være vesentlig mer robust finansielt og som bedre vil kunne tjene interessene til alle involverte fremover.

Les mer på hegnar.no »

Miljødirektoratet ber rovviltnemndene redusere ulvekvoten

Dato: [18.09.17]

Kilde: nationen.no

Rovviltnemndenes vedtak om felling av inntil 36 ulver skal vurderes av Klima- og miljødepartementet. Miljødirektoratet har nå bedt nemndene redusere kvoten.

Les mer på nationen.no »

Gynnsamt läge för skogsavverkning

Dato: [18.09.17]

Kilde: uppgang.com

Ut och hugg! Tipset kommer från Danske Banks ekonomer.

De ser ett gynnsamt läge för avverkning av skog i hela landet, särskilt i södra Sverige, och varnar för att det kan vända redan till nästa säsong.

Les mer på uppgang.com »

Krav om meir biodrivstoff til vegtrafikk

Dato: [18.09.17]

Kilde: regjeringen.no

Frå 1. oktober skal minst 8,0 prosent av drivstoffet til vegtrafikk vere biodrivstoff. Kravet i dag er minst 7,0 prosent biodrivstoff. Dette blir i hovudsak oppfylt ved å blande inn biodrivstoff i bensin og diesel. Auken skal skje med avansert biodrivstoff.

Les mer på regjeringen.no »

Etiopia: Tilpasset jordbruk og massiv skogplanting

Dato: [18.09.17]

Kilde: bistandsaktuelt.no

Klimaendringer rammer Etiopia. Regnsesongen er blitt mer uforutsigbar. Bønder sår, men regnet uteblir eller det blir flom. I Etiopia går 8,5 millioner mennesker nå sultne til sengs. Jordsmonn som tidligere ble beskyttet av skog vaskes bort. Dype erosjonssår preger landskapet mange steder.

Les mer på bistandsaktuelt.no »

Eidsiva åpnet nytt fjernvarmeanlegg i Elverum

Dato: [15.09.17]

Kilde: ielverum.no

I 2015 vedtok Eidsiva å bygge nytt fjernvarmeanlegg i Elverum etter at Eidsiva kjøpte Elverum fjernvarme i 2014. Torsdag ble det første spadetaket med treflis til det nye anlegget tatt.

Les mer på ielverum.no »

Norske Skog: -Vil være en komplisert og usikker prosess

Dato: [15.09.17]

Kilde: kraftnytt.no

Norske Skog mener kreditorenes overtagelse av fabrikkene vil være en «komplisert og usikker prosess», for alle parter. Christen Sveaas og konsernstyret jobber fortsatt med sin redningsplan.

Les mer på kraftnytt.no »

H&M och Ikea har i tysthet bildat ett bolag i Skåne

Dato: [15.09.17]

Kilde: digital.di.se


Två av Sveriges tyngsta företag har i det tysta bildat bolaget Treetotextile i Skåne, kan Di Digital avslöja. Målet är att producera tyg av trämassa.
 

Les mer på digital.di.se »

72 millioner til seks nye tømmerkaier

Dato: [14.09.17]

Kilde: regjeringen.no

Etter prekvalifisering og etterfølgende søknadsrunde er det nå tildelt 72 millioner kroner til seks tømmerkaier langs kysten. De seks kaiene er lokalisert til Eydehavn i Aust-Agder, Egersund og Saudasjøen i Rogaland, Granvin i Hordaland, Fjaler i Sogn og Fjordane og Risøyhavn på Andøya i Nordland.

Les mer på regjeringen.no »

Partipolitikk og villmarksromantikk

Dato: [14.09.17]

Kilde: tronderbladet.no

Aldri har vel vårt naturmangfold krympet i større grad enn etter «gjenopprettelsen» av våre fire største rovviltarter!

Les mer på tronderbladet.no »

Aksjonærene i Norske Skog kan miste alt

Dato: [14.09.17]

Kilde: msn.no

Långiverne tar kontrollen over Norske Skog, og Christen Sveaas går av som styreleder etter knappe tre uker. Aksjonærene kan miste alle verdier.

Les mer på msn.no »

Regeringen och skogsindustrin vann delseger om kolsänkor

Dato: [14.09.17]

Kilde: slc.fi

Skogsindustrin och finlandssvenska skogsbrukare jublade över en delseger i kampen om skogen som kolsänka, men det var en seger som lämnade en bitter eftersmak.

Les mer på slc.fi »

Kreditorene tar kontroll i Norske Skog

Dato: [13.09.17]

Kilde: t-a.no

Fondene som har lånt Norske Skog penger har mistet tålmodigheten. Nå setter de inn tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt som styreleder.

Les mer på t-a.no »

Åpner for felling av 113 jerver

Dato: [13.09.17]

Kilde: miljodirektoratet.no

Søndag 10. september startet perioden for lisensfelling av jerv som varer fram til 15 februar. I år har de regionale rovviltnemndene har åpnet for felling av 113 jerver. 

Les mer på miljodirektoratet.no »

Skogen i EU:s fokus

Dato: [13.09.17]

Kilde: skog-supply.se

Under morgondagen röstar EU-parlamentet om det så kallade LULUCF-regelverket.

Les mer på skog-supply.se »

Færre høgg tømmer for sal – samla hogst aukar

Dato: [13.09.17]

Kilde: ssb.no


Samanlikna med for 20 år sidan har den årlege hogsten vore 30 prosent større dei siste åra. Samstundes er talet på eigedomar med tømmer for sal nesten halvert. Det er dei små eigedomane som står for mykje av auken i hogsten.
 

Les mer på ssb.no »

Norske Skog varsler ny redningsplan

Dato: [12.09.17]

Kilde: e24.no

Det nye styret i Norske Skog varsler at en ny rekapitaliseringsplan presenteres mandag. Samtidig advares det mot økte energikostnader.

Les mer på e24.no »

Klart for påmelding til SKOGFORUM på Honne 2. og 3.november

Dato: [12.09.17]

Kilde: skogkurs.no

Årets høydepunkt for den aktive skogbruker!

Skogforum på Honne den 2. og 3. november 2017 blir et faglig og sosialt høydepunkt du bør få med deg!

Vær rask med din påmelding – de første «vinner» de beste rommene. Meld deg på i dag om du vet at du skal delta, så skal vi gjøre vårt til å gi uttelling for innsatsen!
 

Les mer på skogkurs.no »

- Hjorten er blitt et problem for skogeiere i Eidsvoll

Dato: [12.09.17]

Kilde: eub.no

EIDSVOLL. - Hjorten eter toppskuddene på grana og forringer kvaliteten på treet, påpeker kommunestyrerepresentant og tidligere allmenningsbestyrer Olaf Tufte (Ap).

Les mer på eub.no »

Miljöcertifierade bolag kalavverkade vid känsligt vatten

Dato: [12.09.17]

Kilde: natursidan.se

De FSC-certifierade skogsbolagen Moelven och Mellanskog har kalavverkat skog längs det känsliga vattendraget Manån i Värmland. Men bolagen blir inte åtalade trots att de har struntat i miljöhänsyn vilket strider mot Skogsvårdslagen. Det rapporterar SVT Värmland.

Les mer på natursidan.se »

Støre med formuesskattens dødskyss?

Dato: [12.09.17]

Kilde: bi.no

Arbeiderpartiets mål om å heve formuesskatten fra 0,85 prosent til 1,2 prosent, en økning på over 41 prosent, kan bli dens dødskyss.

Les mer på bi.no »

Ap og SP står for en sosialistisk næringspolitikk

Dato: [11.09.17]

Kilde: civita.no

Arbeiderpartiet skal ha ære for mye av dereguleringen og liberaliseringen av den norske økonomien.

Les mer på civita.no »

Storsatsning på fler jobb i skogen

Dato: [11.09.17]

Kilde: lantbruksnytt.com

Skogsstyrelsen kan nu göra en långsiktig och omfattande satsning på att ge de som står långt från arbetsmarknaden en enklare väg till arbete. Det är förhoppningen efter regeringens budgetbesked att satsa totalt 360 miljoner under tre år till jobb inom de gröna näringarna.

Les mer på lantbruksnytt.com »

Status på skrantesjukekartleggingen

Dato: [11.09.17]

Kilde: villrein.no

Villreinjakta har nå pågått noen uker, og flere lurer på hva status er for skrantesjukekartleggingen. Over 1200 prøver er så langt testet under villreinjakta 2017. Det er til nå kun funnet to positive tilfeller, der begge er villrein fra Nordfjella sone 1.

Les mer på villrein.no »

Underbestandets betydning i ung granskog

Dato: [08.09.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Et tett underbestand sørger for at framtidstrærne ikke får for sterk kvistsetting og gir beskyttelse imot skader. Toppkapping av bjørk kan være en god metode for å få til dette.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Trä är grunden för klimatutmaningen

Dato: [08.09.17]

Kilde: woodnet.se

Innovationer kräver att även trä och papper lönar sig

Les mer på woodnet.se »

Satser på biogass

Dato: [08.09.17]

Kilde: mtlogistikk.no

Litra AS, en av de største privateide transportørene i Norge med hovedkontor på Lillehammer, skal de nærmeste fem årene investere i minimum 100 tunge kjøretøy med biogass som drivstoff. Gassen skal leveres av Skagerak Energi AS.

Les mer på mtlogistikk.no »

Stort potensial i viltnæringen

Dato: [07.09.17]

Kilde: matindustrien.no

Landbruks- og matministeren Jon Georg Dale tok imot egenstappet spekepølse av hjort fra Johan Trygve Solheim ved Norsk Hjortesenter i forrige uke.

Les mer på matindustrien.no »

Skogen veks uforklarleg fort

Dato: [07.09.17]

Kilde: framtida.no

Det blir meir skog i Noreg, viser Landsskogtakseringa, men meir mystisk er det at trea no veks så fort at forskarane strevar med å forklare det.

Les mer på framtida.no »

Ingen mangel på fornybar energi. Utfordringen er tilgang når vi trenger den

Dato: [07.09.17]

Kilde: itbaktuelt.no

Klimaminister Vidar Helgesen vil gjerne ha vannbårne oppvarmingsløsninger for å avlaste kraftnettet i den storstilte elektrifiseringen Norge står foran. Det kan gi milliardbesparelser. Men regjeringen hans legger opp til det motsatte.

Les mer på itbaktuelt.no »

Hvem har rett til å bruke arealene?

Dato: [06.09.17]

Kilde: litteraturhuset.no

Eiendomsretten er grunnlaget for viktig nasjonal verdiskaping. Hvordan utvikler eiendomsretten seg? Er det konflikt mellom eiendomsretten og allemannsretten, eller er de en gjensidig styrke for hverandre? 

Les mer på litteraturhuset.no »

Moelven vil bygge ny tømmerkai på Granvin

Dato: [06.09.17]

Kilde: bygg.no

Tirsdag informerte Landbruksdepartementet ledelsen i Moelven Granvin Bruk AS om at bedriften får tilskudd til å bygge tømmerkai. 

Les mer på bygg.no »

ADVARER MOT EU-FORSLAG

Dato: [06.09.17]

Kilde: mef.no

Verdikjeden Skog og Tre ber regjeringen arbeide for et regelverk som legger til rette for økt bruk av biomasse fra skog innenfor bærekraftige rammer.

Les mer på mef.no »

Skogsägare rasar mot regeringens förslag

Dato: [06.09.17]

Kilde: atl.nu

"Regeringsförslag slår hårt mot landsbygden"

 

Les mer på atl.nu »

Södra satsar på ny anläggning för korslimmat trä

Dato: [05.09.17]

Kilde: svt.no

Skogsindustrikoncernen Södra satsar på en ny anläggning för korslimmat trä vid sågverket i Värö. Detta för att kunna ta andelar av den växande marknaden för byggande i trä.

Les mer på svt.no »

Jakt for folk flest

Dato: [05.09.17]

Kilde: driva.no

- Skogen, jakta og naturen skal være for alle. Den verdien det er å nyte vår felles natur bør vi ta vare på.

Les mer på driva.no »

Norske Skog varsler lavere driftsinntekter

Dato: [05.09.17]

Kilde: e24.no

Negativ valutakursutvikling, dyrere energi og svakere marginer rammer Norske Skog i lommeboken. Selskapet får nå et nytt lån for å sikre driften.

Les mer på e24.no »

Bioøkonomi og næringsutvikling

Dato: [04.09.17]

Kilde: h-a.no

Senterpartiet vil føre en politikk som skal tilrettelegge for livskraftig næringsliv og verdiskaping over hele landet.

Les mer på h-a.no »

"Kan vi odla gran på Västkusten i framtiden?"

Dato: [04.09.17]

Kilde: landskogsbruk.se

Sitkan älskar salt och rätt skött är den det mest stormsäkra man kan ha. Det skriver Jonas Torbiörnson i ett debattinlägg.

Les mer på landskogsbruk.se »

Fra dopapir til biogass: Disse prosjektene skal løfte Norske Skog

Dato: [04.09.17]

Kilde: e24.no

Hardt pressede Norske Skog vil satse på nye områder for å bli mindre avhengig av papirmarkeder som har vært i nedgang i mange år.

Les mer på e24.no »

Norske Skog har fått på plass mellomfinansiering

Dato: [04.09.17]

Kilde: nationen.no

Det kriserammede selskapet Norske Skog har endelig fått på plass en mellomfinansiering på i overkant av 130 millioner kroner.

Les mer på nationen.no »

Utvikler veileder for bygging i tre

Dato: [01.09.17]

Kilde: trenytt.no

Bygg21 og TreFokus utvikler nå en veileder som skal gjøre det enklere for eiendomsutviklere å bygge i tre.

Les mer på trenytt.no »

Lover som trer i kraft 1. september 2017

Dato: [01.09.17]

Kilde: lovdata.no

1. september 2017 blir endringer i utlendingsloven, psykisk helsevernloven, folketrygdloven, barnelova, legemiddelloven, patentloven, konsesjonsloven, jordloven og odelsloven satt i kraft.

Les mer på lovdata.no »

- Ikke noe som hjelper mot hjortelusflue

Dato: [01.09.17]

Kilde: nettavisen.no

Sprer seg stadig videre.

Les mer på nettavisen.no »

– Det er viktig at hjortejegerane bidreg i forskinga

Dato: [31.08.17]

Kilde: nrk.no

1. september startar hjortejakta. Eit høgdepunkt for mange jaktinteresserte som i år blir oppfordra til å bidra i forskningsarbeid på skrantesjuka.

Les mer på nrk.no »

– Tømmeret fra Norske Skog vil fortsatt finne avsetning

Dato: [31.08.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Johan Freij er skogsanalytiker i Danske Bank og har fulgt det nordiske tømmermarkedet tett gjennom flere tia°r.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Fakta om regjeringens innsats for naturmangfold

Dato: [31.08.17]

Kilde: regjeringen.no

Regjeringen vil ta vare på norsk natur. WWF, Norges naturvernforbund og Sabima har i en ny rapport kritisert regjeringens naturvernpolitikk. Rapporten gir ikke et riktig bilde av resultatene av miljøpolitikken som gjennomføres. Situasjonen for norsk naturmangfold er på mange områder langt mer positiv enn det som kommer fram i rapporten.

Les mer på regjeringen.no »

Landsskogtakseringen - 952 millioner kubikkmeter tømmer i norske skoger

Dato: [30.08.17]

Kilde: ssb.no

Statistikken gir en oversikt over hvor mye tømmer det står i norske skoger og hvordan det utvikler seg over tid. Du finner også opplysninger om skogareal, produksjonsevne, treslagsfordeling og alder på skogen.

Les mer på ssb.no »

Granbarkborren dödar granar

Dato: [30.08.17]

Kilde: svt.no

Skogsägare nära området för den stora skogsbranden 2014, som SVT Nyheter Västmanland träffat, har sett en ökning av antalet träd angripna av den fruktade skadeinsekten granbarksborren

Les mer på svt.no »

MDG vil ha 300 ulver i Norge

Dato: [30.08.17]

Kilde: nrk.no

Miljøpartiet De Grønne vil tredoble antallet ulver i Norge. Helt virkelighetsfjernt, mener Senterpartiet.

Les mer på nrk.no »

Nå kan det bli billigere å lage drivstoff av trær

Dato: [30.08.17]

Kilde: forskning.no

Biodrivstoff laget av soya og mais er omstridt. Nå har forskere ved NMBU i Ås utviklet det som kan bli en langt rimeligere måte å lage biodrivstoff til biler på.

Les mer på forskning.no »

Skattereformens konsekvenser for ulike eiere

Dato: [29.08.17]

Kilde: civita.no

Uten lettelser i formuesskatten ville norske eiere tapt på skattereformen

Les mer på civita.no »

Rypebestanden har tatt seg opp

Dato: [29.08.17]

Kilde: nrk.no

Etter flere år med forbud mot rypejakt i store deler av Hedmark og Oppland på grunn av lav bestand, ser det lovende ut i år. – De fleste vil nok åpne for jakt, sier ekspertene.

Les mer på nrk.no »

Åtta trender som visar att skogen är viktig för en bioekonomisk framtid

Dato: [29.08.17]

Kilde: skogindustrierna.se

Att skogen är viktig för att kunna ställa om till en bioekonomi är tydligt. Här är åtta trender som pekar på det.

Les mer på skogindustrierna.se »

Norske Skog-krisen: Milliardene og fabrikkene som forsvant

Dato: [28.08.17]

Kilde: msn.no

Siden 2005 har Norske Skog gått fra 19 til syv fabrikker, og gått med tap i alle årene unntatt ett.

Les mer på msn.no »

Avklarende dom om eiendomsskatt på verk og bruk

Dato: [28.08.17]

Kilde: trenytt.no


Eidsivating lagmannsrett kom enstemmig fram til at Sel kommune ikke hadde hjemmel til å ilegge NorDan eiendomsskatt på såkalte «verk og bruk».
 

Les mer på trenytt.no »

Skogsindustrin har tålamod med 74-ton-utbyggnad

Dato: [28.08.17]

Kilde: atl.nu

Högst 10 procent av vägnätet kommer att öppnas för 74-tonslastbilar, och inte förrän nästa sommar. Men Skogsindustrierna är tålmodiga.

Les mer på atl.nu »

– Handler ikke om de få som seiler store yachter rundt i skjærgården

Dato: [28.08.17]

Kilde: e24.no

Formueskatten har vært en av de store diskusjonene i årets valgkamp, og både Norges rikeste, samt politikere og næringslivsorganisasjoner har kommet til ordet.

E24 har snakket med flere ledere av mindre norske bedrifter som føler debatten burde handle mer om dem, ikke milliardærene.

Les mer på e24.no »

Sveaas valgt som ny styreleder i Norske Skog: – Jeg er en seig jævel

Dato: [25.08.17]

Kilde: e24.no

Investor Christen Sveaas tok over vervet som styreleder i Norske Skog. – De som kjenner meg vet at jeg er en seig jævel.

 

Les mer på e24.no »

”Klimatet inte ett skäl att vara emot kalhyggesbruk”

Dato: [25.08.17]

Kilde: svd.se

Klimatet styrs av storskaliga globala processer. Svenskt skogsbruk kan inte påverka klimatet. Användningen av denna klimatretorik är ordets makt över tanken, skriver Hans-Örjan Nohrstedt, docent i skoglig marklära SLU, i en replik.

Les mer på svd.se »

Amazonas: Opnar naturreservat på størrelse med Danmark for gruvedrift

Dato: [25.08.17]

Kilde: nrk.no

Brasil seier ja til gruvedrift i eit stort område som i dag er naturreservat. Området skal ikkje lenger ha status som verna.

Les mer på nrk.no »

Norske Skog tapte en halv mrd.

Dato: [24.08.17]

Kilde: kraftnytt.no

Norske Skog fikk et negativt resultat før skatt i andre kvartal, men tjente penger på driften.

Les mer på kraftnytt.no »

KL-trä i fastighet som strävar efter topplacering inom miljöcertifiering

Dato: [24.08.17]

Kilde: skogaktuellt.se

I våras invigdes Martinssons nya produktionslinje för korslimmat trä. De första leveranserna går till en kontorsbyggnad i nio våningar med de två översta våningarna helt i trä och målet att nå den högsta nivån i miljöcertifieringssystemet LEED.

Les mer på skogaktuellt.se »

Rekordhøy tillit til norske jegere

Dato: [24.08.17]

Kilde: dagbladet.no

Seks av sju nordmenn har tiltro til at jakten her til lands blir utført på en human og forsvarlig måte.

Les mer på dagbladet.no »

Sveaas: – Villig til å gjøre en innsats for å redde Norske Skog

Dato: [24.08.17]

Kilde: klassekampen.no

Investor Christen Sveaas sier at han er villig til å gjøre en innsats for å redde konkurstruede Norske Skog. Han er innstilt som ny styreleder i selskapet.

Les mer på klassekampen.no »

SVERIGE BEST PÅ BIOENERGI I EU

Dato: [23.08.17]

Kilde: nobio.no

?21. august kan Sverige som første land i EU feire European Bioenergy Day. Fra 21. august og frem til nyttår kan Sverige helt og holdent forsynes med bioenergi. Bioenergi dekker 36 prosent av energibruken i Sverige i henhold til statistikk fra Eurostat og beregninger fra den europeiske bioenergiforeningen, AEBIOM.

Les mer på nobio.no »

Kultivering øker fiskeinteressen

Dato: [23.08.17]

Kilde: eub.no


EIDSVOLL. Fiskevannene tilføres nå tonnevis med kalk.
 

Les mer på eub.no »

Det er god klimapolitikk å bygge ut skognæringene | Leiv L. Nergaard

Dato: [23.08.17]

Kilde: aftenposten.no

Norge har i dag store skogressurser som vil råtne hvis ikke avvirkningen øker mye fra dagens nivå. Her ligger der store muligheter for skogbruket.

Les mer på aftenposten.no »

Avviste alle klager – vil felle 36 ulver

Dato: [23.08.17]

Kilde: nrk.no

Rovviltnemndene opprettholder vedtaket om skyte 36 ulver i høst. Klagene på vedtaket ble behandlet i dag, men ingen av dem ble tatt til følge.

Les mer på nrk.no »

Jonas og Erna tar ikke ansvar for framtida

Dato: [22.08.17]

Kilde: dagbladet.no

Tre år er alt vi har på å snu den livsfarlige utviklingen med stadig økende klimautslipp. Men Norges to største partier oppfører seg som om det slett ikke finnes noen klimakrise.

Les mer på dagbladet.no »

For mange hjortedyr?

Dato: [22.08.17]

Kilde: fjordabadet.no

Er påstanden om at hjortestammen er så urimeleg stor ein dokumentert realitet? 

Les mer på fjordabadet.no »

Den nye veien i marka

Dato: [22.08.17]

Kilde: budstikka.no

Noen er bekymret for at Gråseterveien skal brøytes oftere som følge av forlengelsen over Dammyra, og synes å ha dette som premiss i sine vurderinger. Den bekymringen deler ikke Skiforeningen.

Les mer på budstikka.no »

Formuesskatt er skadelig for Norge

Dato: [22.08.17]

Kilde: civita.no

I et innlegg i Finansavisen 17. august forsøker Marte Gerhardsen å tilbakevise Trygve Hegnars leder 11. august om skadevirkningen av formuesskatten. Hensikten hennes er å vise at formuesskatten ikke er skadelig for norsk næringsliv, men faktaene hun presenterer er irrelevante for det hun forsøker å dokumentere.

Les mer på civita.no »

19 ulveklager opp i rovviltnemndene

Dato: [21.08.17]

Kilde: abcnyheter.no

De to rovviltnemndene for Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark møtes onsdag for å behandle 19 klager på lisensfelling og skadefelling av ulv. 

Les mer på abcnyheter.no »

Norske Skogs gjeldsfrist utsatt i fem dager

Dato: [21.08.17]

Kilde: t-a.no

Fristen for Norske Skog for å komme til enighet med kreditorene er utsatt til 23. august, opplyser selskapet i en børsmelding fredag kveld.

Les mer på t-a.no »

74-tonsbilar allt mer avlägset

Dato: [21.08.17]

Kilde: atl.no

Det bidde en tumme. Vägnätet som upplåts för 74 tons lastbilar kommer att utvidgas ytterst marginellt. Därmed blir det färre än hundra lastbilar som kan utnyttja den högre bruttovikten, menar Sveriges Åkeriföretag.

Les mer på atl.no »

Skrudde i gang massivtrefabrikken

Dato: [18.08.17]

Kilde: byggmesteren.as

Med omkring 100 treinteresserte til stede sørget ordfører Sjur Strand for den offisielle åpningen av Nordisk Massivtre på Kongsvinger torsdag.

Les mer på byggmesteren.as »

NHO hevder formuesskatten har økt

Dato: [18.08.17]

Kilde: aftenposten.no

NHO har vanskelig for å finne igjen kuttene i formuesskatten. Den betalte skatten er nesten uendret under Solbergs regjering.

Les mer på aftenposten.no »

NY EU LAGSTIFTNING DRIVER SKOGSINDUSTRIERNA ATT FÖRSTÄRKA INOM NÄRINGSPOLITIK

Dato: [18.08.17]

Kilde: novator.se

En intensiv förhandling pågår nu i EU  om hur skogsbruk ska integreras i klimat- och energipolitiken.  Skogsindustrierna förstärker nu med Magnus Berg från Södra som blir ny chef för den näringspolitiska avdelningen.  

Les mer på novator.se »

Vil satse på skogbruk og treforedling

Dato: [18.08.17]

Kilde: trollheimsporten.no

Torsdag ettermiddag inviterte Møre og Romsdal Skognæringsforum og bedriftsnettverket InnovasjonsTre til politisk debattmøte om skogbruksnæringa og videreforedling av tømmer. Skuffende nok var det bare tre partier som stilte opp til debatt, men det ble et interessant møte for de som deltok.

Les mer på trollheimsporten.no »

Mistanke om to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella

Dato: [17.08.17]

Kilde: vetinst.no

em dager etter at årets villreinjakt startet i Nordfjella er det skutt omkring 150 dyr i sone 1, hvor det tidligere er påvist fire tilfeller av skrantesjuke (CWD) hos villrein. Nå er to av disse mistenkt å være smittet av skrantesjuke. - See more at: https://www.vetinst.no/nyheter/mistanke-om-to-nye-tilfeller-av-skrantesjuke-i-nordfjella#sthash.DEmsV3Py.dpuf

Les mer på vetinst.no »

Investerer 20 millioner i ny teknologi

Dato: [17.08.17]

Kilde: trenytt.no

Bergene Holm-avdelingen på Haslestad i Vestfold har de siste fem årene nesten doblet sitt produksjonsvolum. Selskapet har nå besluttet å investere rundt 20 millioner kroner i et automatsorteringsanlegg.

Les mer på trenytt.no »

Fastslår mislighold i Norske Skog

Dato: [17.08.17]

Kilde: dn.no

Norske Skogs manglende rentebetalinger utgjør mislighold av gjelden, fastslår den ansvarlige komiteen. Det kan bety utbetaling av milliarder i kredittforsikring. 

Les mer på dn.no »

Redusert hogst og høyere priser

Dato: [16.08.17]

Kilde: trenytt.no

Hogstkvantumet gikk ned med 9 prosent fra andre kvartal 2016 til andre kvartal 2017. Samtidig fikk skogeierne 27 kroner mer per kubikkmeter.

Les mer på trenytt.no »

Ny rapport: 30 prosent av flydrivstoff kan være bærekraftig innen 2030

Dato: [16.08.17]

Kilde: media.avinor.no

30 prosent av flydrivstoff kan være bærekraftig innen 2030

Les mer på media.avinor.no »

Skogsindustrierna satsar mer på näringspolitik

Dato: [16.08.17]

Kilde: landskogsbruk.se

Skogsindustrierna förstärker sin organisation inom näringspolitik. Ny chef för den näringspolitiska avdelningen blir Magnus Berg från Södra.

Les mer på landskogsbruk.se »

Sveaas kjøper i Norske Skog

Dato: [15.08.17]

Kilde: e24.no

Gjennom sitt investeringsselskap Kistefos har investor og skogeier Christen Sveaas skaffet seg 12,81 prosent av aksjene i Norske Skog.

Les mer på e24.no »

Frykter skrantesyke-mareritt på Hardangervidda

Dato: [15.08.17]

Kilde: uio.no

Nedskytingen av villreinstammen i Nordfjella, for å bli kvitt den dødelige skrantesyken, begynte 10. august. – Marerittet er om skrantesyken allerede har smittet over til villreinstammen på Hardangervidda eller til hjort rundt Nordfjella, sier professor Atle Mysterud.

Les mer på uio.no »

Måtte avbryte ulvejakt

Dato: [15.08.17]

Kilde: totensblad.no

Ny ulv observert i Eidsvoll.

Les mer på totensblad.no »

Blackstone dumper Norske Skog-aksjene

Dato: [15.08.17]

Kilde: dn.no

Amerikanske Blackstone selger alle sine aksjer i Norske Skog.

Les mer på dn.no »

Lettvint og kostbar retorikk

Dato: [14.08.17]

Kilde: nrk.no

Debatten om formuesskatten preges av forenklede motsetninger og utilstrekkelig økonomisk teori.

Les mer på nrk.no »

Norske Skog-sjef: – Fortsatt nokså store sprik

Dato: [14.08.17]

Kilde: e24.no

En uke før fristen går ut for å finne en endelig løsning for gjeldstyngede Norske Skog, sier konsernsjefen at det gjenstår en god del arbeid for å komme i mål.

Les mer på e24.no »

Bedre data gir treffsikker rypeforvaltning

Dato: [11.08.17]

Kilde: mynewsdesk.com

Sammen med norske jegere har Statskog samlet rypedata over flere år. Det unike tallmaterialet gir nå et bedre system for både rypa og rypejegeren.

Les mer på mynewsdesk.com »

Behovet for massivtre i været - bygger ny fabrikk for å møte etterspørselen

Dato: [11.08.17]

Kilde: tu.no

Byggenæringen etterspør mer massivtre. Splitkon på Åmot i Buskerud skal derfor seksdoble produksjonen av krysslaminerte trekonstruksjoner.

Les mer på tu.no »

Bruk av biodrivstoff i transport

Dato: [10.08.17]

Kilde: www.ssb.no


Forbruket av biodrivstoff i Norge mer enn doblet seg fra 2015 til 2016. I EU28 var det en jevn vekst i forbruket av biodrivstoff frem til 2012. Etter dette svinger forbruket en del fra år til år.
 

Les mer på www.ssb.no »

Støre til Solberg: – Skattelettene du klenger deg til, virker ikke

Dato: [10.08.17]

Kilde: nrk.no

Ap-lederen anklager regjeringen for å prioritere feil når Solberg vil fortsette å kutte i formuesskatten, til tross for at hun ikke kan dokumentere om slike kutt har noen effekt.

Les mer på nrk.no »

Norske Skog ber om bedre rammevilkår

Dato: [10.08.17]

Kilde: nationen.no

Nei til EU sier staten må kjøpe Norske Skog, men selskapet selv ber om bedre ramme­vilkår.

Les mer på nationen.no »

Valgkampens første duell mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

Dato: [09.08.17]

Kilde: civita.no

Statsminister og leder i Høyre, Erna Solberg, og statsministerkandidat og leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, vil møtes til debatt flere ganger i valgkampen.

Denne debatten blir valgkampens første. Temaene de vil diskutere, er valgkampens hovedsaker: Økonomi og arbeid, skole og utdanning, helse og omsorg.

Les mer på civita.no »

Kristin Clemet om formuesskatten

Dato: [09.08.17]

Kilde: civita.no

Det er fascinerende å se med hvilken intensitet enkelte journalister og medier engasjerer seg i formuesskatten. Ingen av dem har noen egentlige nyheter å bringe – kun nye omdreininger på et tema de har hatt mange oppslag om før.

Les mer på civita.no »

Undersøkelse: Formuesskatt viktig for bedriftseierne

Dato: [08.08.17]

Kilde: nho.no

Fire av fem bedriftseiere tror det vil skapes flere arbeidsplasser de nærmeste årene dersom formuesskatten på arbeidende kapital fjernes. Eier og daglig leder Brian Sjøen i Stillasgruppen er én av dem.

Les mer på nho.no »

VG-måling: Nær halvparten stoler ikke på Støres skatteløfte

Dato: [08.08.17]

Kilde: vg.no

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre lover at han ikke skal øke skattene med mer enn 15 milliarder kroner. Men det løftet vil han ikke skrive under på.

Les mer på vg.no »

Skal sikre variasjon i norsk skog

Dato: [08.08.17]

Kilde: nibio.no

En skog med trær av ulik størrelse er positivt for planter og dyr som lever i skogen. Forskerne i Landsskogtakseringen i NIBIO har kartlagt i hvilke skogtyper variasjonene er å finne.

Les mer på nibio.no »

Brødre møtte ulvevalpene i Østmarka

Dato: [07.08.17]

Kilde: nrk.no

Tirsdag dro brødrene Knai ut i Østmarka på en todagers tur. Etter at Ivar Knai fikk vist sønnen sin ulv i vår, hadde han lyst til at broren Tor Anders også skulle få oppleve ulv.

Les mer på nrk.no »

Nye retningslinjer skal bedre overvåking av skogressurser

Dato: [07.08.17]

Kilde: regjeringen.no

FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon, har utviklet nye retningslinjer for at flere land skal utvikle sterke nasjonale skogovervåkingssystemer.

Les mer på regjeringen.no »

Set opp 5000 stolpar og 9 kilometer med gjerding på ein månad

Dato: [07.08.17]

Kilde: porten.no

Gjerdingen som skal halda den skrantesjukeråka villreinen i Nordfjella åtskilt frå tamreinen til Filefjell reinlag byrjar å ta form.

Les mer på porten.no »

– Det hogges betydelig mindre enn årlig tilvekst

Dato: [04.08.17]

Kilde: indre.no

Sammen med vannkraft, sol og vind er skogen en viktig del av «det grønne skiftet».

Les mer på indre.no »

Regjeringen advares mot statlig innblanding i Norske Skog

Dato: [04.08.17]

Kilde: hegnar.no

Jussprofessor Mads Andenæs advarer regjeringen mot å gripe inn for å hjelpe gjeldstyngede Norske Skog. Han mener statsstøtte kan være i strid med EØS-avtalen.

Les mer på hegnar.no »

Arealbruk og arealressurser

Dato: [04.08.17]

Kilde: ssb.no

Statistikken beskriver arealbruk og arealressurser i Norge. Arealbruk beskriver areal som er bebygd, og klassifiserer dette etter bruksformål. Arealressurser beskriver markslag i områder som ikke er bebygd.

Les mer på ssb.no »

Norske Pia (21) er europeisk mester i trefelling

Dato: [03.08.17]

Kilde: vg.no

Pia Charlotte Schøyen danket ut alle guttene i trefelling og vant dameklassen under årets europamesterskap i motorsag i Belgia.

Les mer på vg.no »

Global virkesmarknad sväljer allt

Dato: [03.08.17]

Kilde: skogen.se

Det går rasande bra för landets sågverk just nu. Detta trots att produktionen av sågade trävaror ökar i flera länder. "Marknaden sväljer allt" säger Jonas Mårtensson, chef för SCA:s affärsområde Trä, till Dagens Industri.

Les mer på skogen.se »

Christen Sveaas om Norske Skog: – Regjeringen må ikke blande seg i denne saken

Dato: [03.08.17]

Kilde: dn.no

Skogeieren og investoren er trygg på at de norske fabrikkene vil drives uten statens hjelp, selv om Norske Skog skulle gå konkurs. 

Les mer på dn.no »

Regjeringen vurderer krisehjelp til Norske Skog

Dato: [02.08.17]

Kilde: nrk.no

Statsminister Erna Solberg (H) er bekymret for situasjonen for gjeldstyngede Norske Skog og vil vurdere om det er mulig å gripe inn.

Les mer på nrk.no »

Norske skogeiere ønsker Støres klimavegring velkommen

Dato: [02.08.17]

Kilde: nationen.no

EUs forslag til felles gjennomføring av klimaforpliktelsene vil ramme norsk skogbruk hardt, mener Norges Skogeierforbund. De er glade for Ap og Sps vegring.

Les mer på nationen.no »

Skogens reddende engel - Norske Skog mot konkurs

Dato: [02.08.17]

Kilde: dagensperspektiv.no

Det er valg. Erna Solberg sier regjeringen vil vurdere å redde Norske Skog fra konkurs. Det er hårfint bak skogentusiast Trygve Slagsvold Vedum. Trond Giske representer den kjølige klarhet ved å si at staten ikke skal bidra til å redusere eiernes tap, skriver redaktør Magne Lerø.

Les mer på dagensperspektiv.no »

Polen trosser EU-ordre – fortsetter hogst av urskog

Dato: [01.08.17]

Kilde: klassekampen.no

Polen vil fortsette å felle trær i Bialowieza-skogen på tross av EU-domstolens ordre om umiddelbar stans av hogsten i urskogen, lover landets miljøminister.

Les mer på klassekampen.no »

Norske Skog: Det ene lånet er i mislighold

Dato: [01.08.17]

Kilde: nationen.no

Norske Skog innrømmer mislighold ettersom selskapet ikke vil betale renter til långiverne mens de arbeider med restrukturering. 

Les mer på nationen.no »

– Skogvernet i Norge går i sneglefart

Dato: [01.08.17]

Kilde: abcnyheter.no

Sammen med trøffelhunden Coco skal skogbiolog Trude Myhre gå 640 kilometer til fots fra Oslo til Trondheim for å sette fokus på skogvern før valget.

Les mer på abcnyheter.no »

Erna åpner for flere nullskattytere: – Bekymrer meg ikke

Dato: [01.08.17]

Kilde: vg.no

ORRESTRANDEN (VG) Statsminister Erna Solberg lover å kutte formuesskatten med 7,5 milliarder. Det vil gi Norge nær 4000 flere nullskattytere, viser regjeringens eget regnestykke.

Les mer på vg.no »

Ikke flaut å selge skogen ut av slekta

Dato: [31.07.17]

Kilde: skog.no

80 prosent av markedet har falt bort der det er ulv, bygdene trenger likvide og aktive skogeiere, og odelsloven har gått ut på dato. Ketil Koppang i Koppang Landbruk selger 100 landbrukseiendommer i året. Og han er ikke redd for å kalle en spade for en spade.

Les mer på skog.no »

Mer vind- og solkraft utfordrer energisystemet

Dato: [31.07.17]

Kilde: nmbu.no

Med økt bruk av vindkraft trengs løsninger som kan kompensere for svingningene i produksjonen. Politikken må målrettes, skriver to av NMBUs professorer i fornybar energi, Torjus Bolkesjø og Erik Trømborg, i Dagen Næringsliv. 

Les mer på nmbu.no »

En plan for å leve med ulven

Dato: [28.07.17]

Kilde: nationen.no

Naturvernforbundet mener det er på tide å tenke nytt om ulv i Norge. Alt fokuset til nå har vært på antall ulv. Det hjelper hverken lokalbefolkning, sauebønder, jegere eller naturen. Vi må heller bruke krefter på å finne ut hvordan vi kan leve med ulven.

Les mer på nationen.no »

Ny standard for ungskogpleie i barskog

Dato: [27.07.17]

Kilde: skog.no

Riktig pleie av ungskogen gir høyere verdiproduksjon og bedre økonomi. En ny standard for innlandet forteller hvordan det bør gjøres.

Les mer på skog.no »

Stora Enso ökar - men bara lite

Dato: [26.07.17]

Kilde: atl.nu

Omsättningen ökar mariginellt - trots avyttring av flera pappersbruk.

Les mer på atl.nu »

KrF vil fjerne skatt på arbeidende kapital

Dato: [26.07.17]

Kilde: facebook.com

KrF vil fjerne skatt på arbeidende kapital. Det vil si formuesskatt på fiskebåter, traktorer, trucker - maskiner som er verktøy for å skape arbeidsplasser. Hvis en bedriftseier kjøper seg en yacht i stedet for en fiskebåt, da bør han betale formuesskatt, men ikke motsatt. På den måten stimulerer vi til investeringer i arbeidsplasser og næringsliv!

Les mer på facebook.com »

«Det er ikke umulig å skaffe råvarer til bærekraftig biodrivstoff»

Dato: [26.07.17]

Kilde: tu.no

Det skrives mye feilaktig om biodrivstoff, mener Ketil Thorsen i Preem Norge.

Les mer på tu.no »

Skogsindustrier hoppas att trä kan ersätta plast i framtiden

Dato: [26.07.17]

Kilde: sverigesradio.se

Företag inom skogsbranschen hoppas att de direktiv från EU, som gjort att Frankrike förbjuder plastpåsar och att Sverige ställer högre krav på butiker att informera om plastpåsars miljöverkan, kan leda till att dagens plast ersätts med material från skogen.

Les mer på sverigesradio.se »

Spørsmål og svar om skrantesjuke (CWD)

Dato: [26.07.17]

Kilde: hjortevilt.no

Skrantesjuke og jakt

Er det trygt å spise kjøtt, eller må jeg ta forhåndsregler ved slakting og oppbevaring av kjøtt?

Les mer på hjortevilt.no »

Regelendring kan gi frislipp for skogshugst i Marka

Dato: [24.07.17]

Kilde: aftenposten.no

I dag må skogeiere som ønsker å hugge i Marka, sende inn søknad og få hugsten godkjent av kommunen. Det vil landbruksdepartementet ha en slutt på.

Les mer på aftenposten.no »

Ordførere i Hedmark vil ha egen ulveundersøkelse

Dato: [24.07.17]

Kilde: nrk.no

Ordførerne i Trysil og Elverum har så liten tillit til regjeringen at de vil bruke midler på et alternativt forskningsprosjekt om den norske ulvens gener.

Les mer på nrk.no »

– Gjeddemafiaen slår til over hele landet

Dato: [21.07.17]

Kilde: nrk.no

Gjedder blir stadig satt ut ulovlig flere steder i Norge. Fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag mener en gjeddemafia står bak.

Les mer på nrk.no »

Tidiga barkborreangrepp upptäcks med drönare

Dato: [21.07.17]

Kilde: skogsaktuelt.se

Med hjälp av drönare kan barkborreangrepp upptäckas innan det är för sent. Det österrikiska företaget Festmeter använder en infraröd kamera för att se insektsangreppen i ett tidigt stadium. Resultaten har varit positiva och nu vänder man blicken mot Sverige. 

 

 

Les mer på skogsaktuelt.se »