VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

 

Arbeidsområde: Næringspolitikk, tømmermarkedet, kjøp og salg av skogeiendom.

 

Arbeidserfaring:

Arne Rørå er administrerende direktør i NORSKOG-konsernet og arbeider i tillegg noe med konsulentoppdrag. Han har omfattende erfaring innen myndighetskontakt, kartlegging og analyse av naturressurser, bistand ved kjøp og salg av skogeiendom, tømmerhandel nasjonalt og internasjonalt. Han har lang erfaring fra skogsektoren i Baltikum og har bl.a. bistått flere eiere med kjøp og salg av skogeiendommer i de baltiske land. Rørå har bl.a. arbeidet med etablering av systemer for omsetning av tømmer i Uganda, utvikling av en skogeierorganisasjon i Uganda, og en landbruksorganisasjon i Kirgisistan.

 

Et utvalg av verv:
Styreleder NORTØMMER AS (1998 – ).

NORTØMMER AS omsetter 1,9 mill, m3 tømmer i året. Tømmeret kjøpes av norske skogeiere og selges til industri i Norge og internasjonalt.

Styreleder Foran Real Estate, (2006-2018)
Rørå hadde ansvaret for å bygge opp et av de største private skogselskapene i Baltikum med 55.000 ha skog.
Styremedlem NORTEAK AS (2007-).
Rørå var med på å etablere NORTEAK AS, et selskap som eier, utvikler og forvalter teakplantasjer i Nicaragua

Styreleder Fakultetet for Miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU 2018-)
Styremedlem NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. (2015-)
Styreleder Norsk institutt for skog og landskap. (2007-2015)
Styreleder Foran Baltic, Latvia (2003-).

 

Utdanning:

Mastergrad i skogbruk ved Norges Miljø- og biovitenskapelig Universitet, NMBU (1982-1987). Solstrand ledelseprogram, (1992).

Din kontakt:

Arne Rørå

Administrerende direktør

+ 47 91 33 59 14


Oppgaver og fagfelt: Næringspolitikk, administrasjon og ledelse.