Meld deg på vårt nyhetsbrev


20. mars 2019

Tømmertransporten skal fram på utbetra vegar

- Flaskehalsar, til dømes i form av bruer som ikkje toler dei tyngste tømmervogntoga, gjer transport av tømmer langs smale vegar i Noreg tungvint. Derfor fordeler vi no 25 millionar kroner til å utbetre fylkesvegar med mykje tømmertransport. Utbetring av flaskehalsane vil styrke konkurransekrafta i skog- og trenæringa gjennom lågare transportkostnadar, gi færre lastebilar på vegane og betre miljø, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
20. mars 2019

Nytt rekordår for hjortejakta – nedgang for elgjakta

Utbyttet fra hjortejakta stiger og fikk en ny toppnotering i jaktåret 2018/19. For elg går jaktutbytte ned. I alt ble det felt 43 800 hjort og 30 600 elg i løpet av jaktåret 2018/19.
20. mars 2019

Elgjakt

Statistikken viser omfanget av elgjakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.
19. mars 2019

Færre villrein felt i Norge

Årets villreinjakt er over. Det ble til sammen felt ca. 6500 villrein i hele landet. I 15 av de 23 ulike villreinområdene i Norge gikk antall felte dyr ned.
19. mars 2019

Mjøstårgnet – världens högsta träbyggnad färdigställd

Mjøstårgnet öppnades officiellt den 15 mars 2019 och tog över titeln som världens högsta träbyggnad. Den 18 våningar höga byggnaden i Brumunddal i Norge når en höjd på 85,4 meter. I byggnaden finns ett hotell, bostäder och kontorsutrymmen. Metsä Wood s snabba, lätta och miljövänliga Kerto® LVL-produkter (laminated veneer lumber) användes i byggnadens mellanbjälklag.
19. mars 2019

Stora Enso investerar mångmiljonbelopp i Hyltebruk

Skogsindustrikoncernen Stora Enso investerar motsvarande drygt 52 miljoner kronor i en ny produktionslinje och ny infrastruktur för formpressad fiber vid massabruket i Hylte.