Meld deg på vårt nyhetsbrev


22. juni 2018

Ufrivillig skogvern i Tjåga

Foto LV Naturvernere kartlegger skog uten å varsle grunneier. Skogeiere føler vernepress.
22. juni 2018

Preem og Setra samarbeider om fornybart drivstoff

Preem og Setra, et av Sveriges største treindustriforetak har nå etablert et samarbeid for å utrede mulighetene for å bygge et felles produksjonsanlegg for fremstilling av pyrolyseolje, en fornybar olje som kan videreraffineres til biodrivstoff.
21. juni 2018

Støtte til tømmerterminal på Trevatn

Fylkespolitikerne i Oppland støtter planene om å etablere en tømmerterminal på Trevatn.
21. juni 2018

«For skognæringa vil et økt vern bety redusert aktivitet og færre arbeidsplasser knyttet til næringa»

DEL LederForslaget fra Miljødirektoratet om vern av ytterligere 13 nye skogområder på Helgeland vekker berettiget bekymring.
21. juni 2018

Tolv nye ulveskader i dag: Jakta pågår med uforminsket styrke

Inntil i dag var det 79 dokumenterte ulveskader på sau i Tolga og Tynset. Så langt i dag er det dokumentert tolv nye skader.
21. juni 2018

Første sagbruk i Norge med røntgensortering av tømmer

Hver eneste tømmerstokk skal brukes til det den passer best til og mindre svinn. Det er målet til Moelven Våler AS i Braskereidfoss når sagbruket blir det første i Norge med røntgensortering av tømmer. Røntgenteknologien vil skape store fordeler sagbruket på Braskereidfoss.