Meld deg på vårt nyhetsbrev


18. oktober 2018

I fjor ble det felt ni villsvin i Hedmark – frykter det kan bli til 40.000 innen kort tid

Villsvin er en uønsket art i norsk natur. Men i Sverige er det over 300.000 villsvin. Nå frykter mange en invasjon fra svensk side. Jegere, bønder og skogeiere i Hedmark skal nå forberedes på en slik situasjon.
18. oktober 2018

Etter orkanen i 1992 ble planene for skogen verdiløse. Nå haster det for flere nordmørskommuner å lage nye

Store mengder gran er hogstmoden i mange nordmørskommuner. Men gamle og utdaterte skogbruksplaner uten miljøregistrering gjør det umulig for skogeieren å levere tømmer på en enkel og kostnadsmessig måte. Nå skal skogen takseres.
17. oktober 2018

NHO: – Kuttene burde vært større

NHO støtter forslagene om å redusere selskapsskatt og formueskatt, men mener regjeringene kutter ikke nok.
17. oktober 2018

Jobber hardt for Norsenga-flytting

OSLO: I stedet for å bruke unødige penger på planlegging av ny tømmerterminal på Rudshøgda, kjemper tunge aktører i skognæringen innbitt for å få flytting av Norsenga øverst på prioriteringslista.
16. oktober 2018

Enzymer skaper nytt fôr, ny gjødsel og proteinpulver

Med enzymer har forskerne klart å bryte ned biologisk materiale og skape nye produkter. For å få det til, hermer de etter naturens egne prosesser.
15. oktober 2018

Bli med på seminar om villsvin!

Villsvin er i ferd med å etablere seg i Norge selv om det er en uønsket art i vår fauna. Tiltak rettet mot villsvin vil bli diskutert når Hedmark Bondelag og NJFF Hedmark arrangerer villsvinseminar 23. oktober på Skaslien Gjestgiveri i Grue. Påmelding er i gang - meld på her og nå!