Meld deg på vårt nyhetsbrev


23. februar 2018

105 millionar til 15 innovasjonsprosjekt

Teknologiutvikling og ny kunnskap er avgjerande for omstilling og auka konkurransekraft i landbruket. I den samanheng er det over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet innvilga til saman 105 millionar til 15 nye og innovative prosjekt i mat- og skogsektoren.
22. februar 2018

Måtte i retten for å ha jaktet elg uten ettersøkshund

DEL I september i fjor drev jaktlaget som mannen er leder for elgjakt i et område i Østerdalen uten at det var inngått avtale om eller at jaktlaget hadde tilgang på godkjent ettersøks hund.
22. februar 2018

​2017 ännu ett rekordår för biodrivmedel

21. februar 2018 Leveranserna av biodrivmedel svarade för 20,8 procent av alla drivmedel i Sverige 2017 för fordonsdrift, räknat på energiinnehåll. Biodiesel utgjorde 26,6 procent av all diesel, och totalt användes 19,5 TWh biodrivmedel, en ökning från 17,2 TWh för 2016. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.
21. februar 2018

Seks grønne byggeprosjekter

Bygninger står for 40 prosent av verdens energiforbruk. Nå forandres arkitekturen radikalt – også i Norge.
21. februar 2018

Ulv stoppet veksten i beitebruk

DEL En fersk oversikt fra Organisert beitebruk (OBB) viser at tilbakegangen kom i Gjøvikregionen og på Hadeland.
21. februar 2018

Utlyser inntil 64 mill kroner til tømmerkaier i 2018

Landbruksdirektoratet utlyser tilskuddsmidler på inntil 64 mill. kroner til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2018. Det skal i første omgang sendes inn prosjektskisser, med frist 15. april.