22. februar 2023

NORSKOG søker skogkonsulent!

NORSKOG søker skogkonsulent i 100% fast stilling. Løp og søk!   Link til finn: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=41910770 […]
7. november 2022

NORSKOG og NORTØMMER lanserer skreddersydde forvaltningspakker

Ingen eiendom er lik. Derfor kan du som skogeier i stor grad påvirke hvordan avtalen skal se ut. 
2. februar 2021

FoU-rapport: Satellittdata for deteksjon av ungskog – og behov for ungskogpleie

For en liten uke siden ferdigstilte NORSKOG, i godt samarbeid med NIBIO, en ny forskningsrapport.
24. januar 2019

Seminaret Hjortevilt 2019 – Skogkurs

Seminaret Hjortevilt 2019 arrangeres i år på Ringsaker 27. og 28. mars. Det forventes 250 deltakere fra blant annet forskning og undervisning, offentlig og privat forvaltning, organisasjoner og med grunneiere og jegere fra hele Norge. Dette er det 15. seminaret i rekken, og som vanlig med bra spennvidde i programmet.
16. januar 2019

Brutte målekjeder – kan vi redusere risikoen?

Jakob Sandven (NORSKOG) og Frans Kockum (tidl. Norsk Virkesmåling, nå NIBIO) har undersøkt om det er mulig å redusere risikoen for å oppleve økonomisk tap som følge av volumforskjell ved eksport av tømmer mellom Norge, Sverige, Latvia og Tyskland. Det viste seg at de ulike kuberingsmetodene, måten tømmeret måles på, i liten grad påvirker differansen i volum – det er forskjeller i avrundingsregler som gir størst utslag.
25. september 2018

Håndtering av slakteavfall fra vilt og fallvilt

I dag begynner elgjakta. Mange elger skal felles. Hva med slakteavfallet?