4. oktober 2017

Högläggning med tre- och fyruddigt rivhjul

Påverkas kvaliteten på markberedningen om man minskar antalet uddar på markberedarens rivhjul från fyra till […]