VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

 

Arbeidsområde: Næringspolitikk og kommunikasjon.

 

Arbeidserfaring:

Julie Westergaard Karlsen begynte som næringspolitisk rådgiver i NORSKOG i juni 2021. Hun har tidligere erfaring som sommervikar som rådgiver skogkultur.

 

Ved siden av studiene satt hun som redaktør Tuntreet og UKEmagasinet, samt satt som representant i Studentsamfunnet i Ås sitt Hus- og Finansstyre.

 

Utdanning:

Mastergrad i skogfag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2021). Titulert forstkandidat. Spesialiserting innen skogskjøtsel og skogøkonomi.

 

Bachelorgrad i skogfag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2019).

Din kontakt:

Julie Westergaard Karlsen

Næringspolitisk rådgiver

+ 47 40 10 38 86


Oppgaver og fagfelt: Næringspolitikk og kommunikasjon.