VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

Arbeidsområde:

Rådgiving og analyser knyttet til skogproduksjon, skogbruksplanlegging og skogøkonomi, næringspolitiske analyser og diverse FoU-prosjekter.

 

Arbeidserfaring:

Even har lang erfaring som forsker på NMBU og forskningsleder på NIBIO. Sentrale temaer gjennom karrieren har vært skogøkonomiske analyser og planlegging i skogbruk. Han har operativ erfaring gjennom (tidligere) engasjement i NORSKOG og som skogsjef i Viken Skog. I tillegg har Even vært engasjert i undervisning både ved NMBU og Høgskolen i Telemark. Nå er han gjesteforeleser ved NMBU og sensor ved NMBU og Høgskolen i Innlandet. Even har vært styremedlem på NMBU og i SB Skog.

 

Utdanning:

PhD i skogøkonomi og -politikk med avhandlingen “Analyses of Norwegian forest policy: Cost sharing, biodiversity and conflicts” (UMB, 2008) og hovedfag i skogfag med ressursøkonomi og planleggingslære (NLH, 1999). I tillegg grunnfag og mellomfag i sosialøkonomi (Universitetet i Oslo, 1999). TIMBR lederutviklingsprogram (2018).

 

Din kontakt:

Even Bergseng

Seniorkonsulent

+ 47 97 66 61 73


Oppgaver og fagfelt: FoU, skogproduksjon og skogøkonomi.