VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

Arbeidsområde:

FoU, skogproduksjon og skogøkonomi.

 

Arbeidserfaring:

08/18-10/20       Skogsjef Øst, Viken Skog SA

 

05/16-7/18         Avdelingsleder «Skogteknikk og økonomi», Norsk institutt for bioøkonomi (Ås)

 

08/13-04/16       Senior skogkonsulent, Norskog (Oslo)

 

07/08-01/15       Forsker, Institutt for naturforvaltning/Univ. for miljø- og biovitenskap (Ås)

 

08/03-06/08       Stipendiat, Institutt for naturforvaltning/Univ. for miljø- og biovitenskap (Ås)

 

05/02-07/03       Amanuensis (vikariat), Institutt for Skogfag/Norges Landbrukshøgskole (Ås)

 

07/01-04/02       Forsker og foreleser, Institutt for Skogfag/Norges Landbrukshøgskole (Ås)

 

01-05/01             Foreleser samfunnsøkonomi, Høgskolen i Telemark (Bø)

 

02/01-06/01       Forsker, Telemarksforskning (Bø i Telemark)

 

02/00-01/01       Forskningsassistent, Telemarksforskning (Bø i Telemark)

 

Utdanning:

Des. 2008            Philosophiae doctor (PhD) i skogøkonomi og -politikk “Analyses of Norwegian forest policy:  Cost sharing, biodiversity and conflicts”, Universitetet for miljø- og biovitenskap (Ås)

 

08/03-06/08       Stipendiat, Inst. for naturforvaltning, Universitetet for miljø- og biovitenskap (Ås)

 

08-12/99              Sosialøkonomi grunnfag og mellomfag, Universitetet i Oslo

 

08/94-05/99       Hovedfag: skogfag med ressursøkonomi og planleggingslære, NLH (Ås)

 

08/89-05/92       Allmennfaglig linje, Ås Videregående Skole

 

 

Din kontakt:

Even Bergseng

Seniorkonsulent

+ 47 97 66 61 73


Oppgaver og fagfelt: FoU, skogproduksjon og skogøkonomi.