VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

 

Arbeidsområde:

Digitale verktøy i skogbruksplanlegging. Nye systemer og dataverktøy for vekst- og avkastningsberegninger av skogeiendommer.

 

Arbeidserfaring:
Jens Kolstad har arbeidet med å utvikle verktøy for skogbruksplanlegging. Han har vært med å utvikle og designe skogsforvaltningssystemer i både Norge, Serbia, Kosovo og Sudan, og dessuten utformet og organisert GIS og databasestrukturer.

 

Skogforvaltningssystemer
Jens står bak det norske skogbruksstyringssystemet Linnea. Linnea er et databasesystem (Sybase), koblet til ArcGIS, for skoginformasjon på bestandsnivå. Systemet inkluderer rutiner for å oppdatere bestandsinformasjon (økning / volum, behandlinger osv.) og for produksjon av kart og rapporter. Linnea brukes av de store skogselskapene i Norge.

 

GIS
Jens har mange års erfaring innen ArcGIS-området generelt, og med bruk av GIS i skogbruk spesielt.

Vekst- og avkastningsberegninger
Jens har i mange år hatt ansvar for vekst- og avkastningsberegninger («tillatt årskutt») for de største skogeiendommene i Norge.

Jens har vært med på større profesjonelle oppdrag i Norge, Serbia, Kosovo og Sør-Sudan. Mindre oppdrag inkluderer Sverige, Indonesia, Zimbabwe og Uganda.

 

Utdanning:

Mastergrad i skogbruk ved Norges Miljø- og biovitenskapsuniversitet, NMBU innenfor skog- og ressursøkonomi (1980-85).

Din kontakt:

Jens Kolstad

Skogkonsulent

+ 47 91 33 54 85


Oppgaver og fagfelt: Skogforvaltning og konsulentoppdrag i Norge og i utlandet