VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

 

Arbeidsområde: Frivillig vern og juridiske anliggender

 

Arbeidserfaring:

Kristine Jacobsen har jobbet i NORSKOG/NORTØMMER siden mars 2018. For NORTØMMER jobber Kristine hovedsakelig med kontrakter. Hun både endrer og fornyer eksisterende, og utarbeider nye kontrakter. Dessuten jobber Kristine med tvister både på utenomrettslige og rettslige plan. Kristine har tidligere jobbet som byggesaksjurist.

 

Utdanning:

Utdannet jurist, Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen, 2014.

Spesialfag i opphavsrett og konfliktmegling med forhandling.

Master om ekspropriasjon av fallrettigheter.

 

Din kontakt:

Kristine Jacobsen

Konsulent og jurist

+ 47 41 66 12 67


Oppgaver og fagfelt:
Eiendomsrett, avtalerett og frivillig vern.