VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

 

Arbeidsområde: Internasjonal skogverdivurdering, due diligence og konsulenttjenester knyttet til globale tømmerinvesteringer, skogforvaltningsalternativer, skogbeholdning, tømmersalg og eiendomsforvaltning.

 

Arbeidserfaring:

Rafal Chudy begynte som seniorskogkonsulent i NORSKOG 1. desember 2019, hvor han er ansvarlig for utviklingen av selskapets aktiviteter innen internasjonal skogverdivurdering, due diligence og konsulenttjenester knyttet til globale tømmerinvesteringer, skogforvaltningsalternativer, skogbeholdning, tømmersalg og eiendomsforvaltning.

Rafal har over 10 års erfaring innen skogbruk og skogindustri over hele verden. Før Rafal startet i NORSKOG arbeidet han som skogøkonom og analytiker for U.S. og australske såkalte TIMO-er, hvor han hadde ansvaret for å sikre at forskning og erfaringsbasert innsikt underbygger investeringsprogrammer. Rafał har også jobbet for EU-kommisjonen – Joint Research Center, med utvikling av skogbasert sektormodelleringsramme og verdikjedeanalyse i bioøkonomisk sammenheng.

 

Utdanning:

Doktorgrad i Skogøkonomi (spesialisert i skogssektormodellering) fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. (2019).

Diplom i økonomistyring i kapitalmarkedsgrupper fra Warszawa School of Economics (2015).

Master of Science (Forestry) – Warsaw University of Life Sciences, (2012).

Master of Science (Forestry and Environmental Resources) – North Carolina State University, USA (2011).

Master of Science (Forest Management) – Det svenske Lantbruksuniversitetet, SLU (2011).

 

Rafals forskning er blitt publisert i tidsskrifter og presentasjoner på internasjonale konferanser for skog og naturressursøkonomi.

Din kontakt:

Rafal Chudy

Seniorkonsulent

+ 47 462 44 147


Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag og prosjekter i utlandet.