VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

 

Arbeidsområde: Verdsetting og due diligence av skogeiendommer i Norge og utlandet. Økonomi og skogforvaltning.

 

Arbeidserfaring
Svein Skjerstad begynte som skogkonsulent i NORSKOG i september 2019, og jobber med verdsetting og due diligence av skogeiendommer i Norge og flere land i Europa. I tillegg jobber han med forskning og utvikling, skogforvaltning og generelle økonomiske tema.

Svein er nyutdannet men har en respektabel karriere som tekniker i musikkbransjen bak seg. Han har også erfaring fra manuell skogsdrift hjemme i Bodø.

 

Utdanning:

Master i Skogfag ved NMBU (2019)

Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) fra NMBU (2016).

For mastergraden i Skogfag mottok han prisen for beste masteroppgave og beste masterstudent høsten 2019. Prisen støttes av hele skognæringen. Og deles ut av Landbruks- og matministeren. 

 

 

Din kontakt:

Svein Skjerstad

Skogkonsulent

+ 47 416 98 928


Oppgaver og fagfelt: Konsulentoppdrag og prosjekter i Norge og utlandet.