VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

 

Arbeidsområder: Ressursvurdering og verdsetting av skog. Sertifisering. Skogforvaltning, administrasjon og planlegging.

 

Arbeidserfaring:

Tormod Dale har mer enn 25 års erfaring både fra offentlig skogforvaltning som skogbrukssjef, med bygdeutvikling, og som privat skogrådgiver. Tormods konsulentarbeid inkluderer oppdrag både i Norge og internasjonalt. Han har også undervist i natur og skogbruksfag på fagskole.

 

Internasjonalt arbeid

Tormod var prosjektleder for FAO Kosovo «Forest Sector Emergency and Rehabilitation Project»  i 2000-2001, og ledet aktiviteter med mål om å gjenoppbygge skogsektoren etter den væpnede konflikten.

 

Tormod har jobbet med skogvurdering og forvaltningsplanlegging på Balkan og i Øst-Afrika. Han var en del av FAO-ledete teamet, som implementerte den første Kosovo National Forest Inventory (NFI) i 2003 og den andre NFI-syklusen ti år etter. Begge ble implementert gjennom Norwegian Forestry Group (NFG) i samarbeid med Kosovo Forest Agency. Arbeidet inkluderte å utvikle metodikk for feltarbeid/datainnsamling, opplæring og rapportering. NFI-rapporten ble utviklet for å oppfylle internasjonale rapporteringsforpliktelser i sektorene arealbruk, arealendring og skogbruk.

 

Tormod har også arbeidet med å kartlegge og vurdere treplantasjer i Sør-Sudan (2009 – 2013) for god forvaltningsplanlegging – gjennom skogssektorprogrammet, og deltatt i samfunnsbasert skogforvaltning i Indonesia. Nå deltar han i skoglandskapsrestaurering som fagrådgiver innen areal- og miljøplanlegging gjennom prosjekt i regi av den Etiopiske regjeringen, og implementert av NFG og Etiopiske partnere.

 

Arbeidsland: Serbia, Kosovo, Indonesia, Tanzania, Uganda, Sør-Sudan, Etiopia, Makedonia, USA.

 

Sertifisering

Tormod var fra 2015 – 2019 ansvarlig for PEFC-skogsertifiseringen av tømmeraktøren NORTØMMER, som driver tømmerhandel- og tilbyr operasjonelle skogbrukstjenester. Sertifikatet opprettholdes innenfor rammen av ISO 14001 miljøstyringssystem. Tormod har vært involvert i forskning og evaluering av MiS-metodikken for bevaring av biologisk mangfold i forvaltede skoger..

 

Ressursvurdering og verdsetting:

I forbindelse med privat frivillig bevaring av skog, hjelper Tormod norske grunneiere i ressursvurdering og verdsetting, og i forhandlingene med vernemyndighetene om kompensasjon for tap av fremtidige skogsinntekter.

 

For tiden er Dale del av sekretariatet til Skogbrukets verdiskapingsfond, som årlig deler ut støtte i størrelsesorden 5 – 7 millioner kroner til tiltak med mål om å utvikle skogbruket i Norge.

 

 

Utdanning:

Master of Forest Science at Yale School of Forestry and Environmental Studies, USA (1998).

Mastergrad i skogøkonomi og planlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU (1991). Masteroppgave: «Biomasseproduksjon, kostnadseffektivitet og karbondioksidfiksering i teakplantasjer i Tanzania».

Miljøplanlegging – (etterutdanning) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU (1994-1995).

Din kontakt:

Tormod Dale

Seniorrådgiver

+ 47 95 87 33 85


Oppgaver og fagfelt:
Skogrådgivning i Norge og internasjonalt