Alliansen for norsk, privat eierskap med innspill til Regjeringsplattformen.