MØTE OM ELGFORVALTNING

Från överskott till underskott
30. oktober 2018
NORTØMMER TILBYR KURS I NORSK PEFC SKOGSTANDARD
3. november 2018

MØTE OM ELGFORVALTNING

Nortømmer sammen med skogbrukssjef på Øvre Eiker ønsker velkommen til temakveld om Elg.

Tid : Tirsdag 13 november. kl 18 00
Sted: Festsalen på Rådhuset i Hokksund.
Innleder: Hjorteviltforsker Eigil Reimers.

 

Tema:

– Elgens særtrekk og biologi
– Vektutvikling, fruktbarhet og mattilgang
– Mulige forvaltningsstrategier / avskyting
– Elgen som trekkdyr / trekkmønstre / vinterleveområder
– Definere en bærekraftig elgforvaltning
– Et bærekraftig skogbruk sammen med en fornuftig elgstamme

 

Målgruppe: Beslutningstagere i elgforvaltningen , grunneiere og jegere.

 

Bakgrunn: De fleste opplever stor endring i elgens kondisjon / fruktbarhet og vekt . Det er utfordringer knyttet til å forvalte en bærekraftig elgstamme sammen med et økonomisk skogbruk.
Eigil Reimers er aktuell med boka « Våre hjortedyr» , et omfattende studie ved alle sider av våre hjortedyr i norsk fauna .

 

Det vil bli enkel servering .

 

Alle er velkommen.

 

Mvh
Knut Kvale og Morten Garaas