Norsenga – Norges største tømmerterminal er stengt på grunn av flom

Forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt, høringsuttalelse fra NORSKOG
11. mai 2018
Skogbruk: Nye muligheter for klassifisering av bæreevne
14. mai 2018

Norsenga – Norges største tømmerterminal er stengt på grunn av flom

Norsenga Virkesterminal stenges fra og med fredag 11. mai kl 1500 grunnet flom og fare for elektrisk utstyr på terminalen.

Eirik Lingaas Marthinsen Eagle Productions

Eirik Lingaas Marthinsen
Eagle Productions