Vil du delta på kurs i Norsk PEFC Skogstandard i høst?

Östrands massefabrikk ved Sundsvall: Blir verdens STØRSTE
22. august 2018
Vil fjerne all denne grana – men det er komplisert og dyrt
23. august 2018

Vil du delta på kurs i Norsk PEFC Skogstandard i høst?

NORSKOG og NORTØMMER ønsker å tilby kurs i Norsk PEFC Skogstandard 2016 igjen i høst, i Østlandsområdet og Trøndelag.

22NORSKOG og NORTØMMER ønsker å tilby kurs i Norsk PEFC Skogstandard 2016 igjen i høst, i Østlandsområdet og Trøndelag. NORTØMMER er sertifisert gjennom ISO 14001 og Norsk PEFC skogsertifiseringssystem, og deltakelse på kurs kvalifiserer til å kunne planlegge og gjennomføre hogst og andre skogtiltak på skogeiendom som leverer eller ønsker å selge tømmer til NORTØMMER.

 

Kurset går over en dag, og omhandler Skogeiers forvalteransvar, Planlegging og gjennomføring av hogst og skogtiltak, og hensyn til Særskilte miljøverdier.  Skogsjef i NORSKOG Erling Bergsaker er kursholder. Han var sentral i utviklingen av skogsertifiseringsstandarden 2016.    

 

Vi gjennomfører kurset hvis et tilstrekkelig antall melder sin interesse. Det kan påløpe en kursavgift, i størrelsesorden kr. 500 – denne kan dekkes med skogfond. Deltakerne mottar kursbevis og vår Felthåndbok som inneholder alle kravpunktene i standarden med forklaringer og våre retningslinjer for praktisering.

 

Vennligst meld din interesse til Eva Langdalen i NORTØMMER på telefon 904 78 000, eller via [email protected], helst innen onsdag 5. september.

 

For de som ikke har anledning til å delta ved oppmøte, minner vi om Skogkurs’ sitt internettbaserte kurs. Les mer om dette på http://www.skogkurs.no/kurs/kursbeskrivelse.cfm?id=1566.