Velkommen til NORSKOGs nyhetsbrev

NORSKOG er sommerstengt i uke 29 og 30.

NORSKOGs sentralbord er stengt fra 19. juni til 1. august.

Lovverket kan ikke hindre utviklingen av utmarkbasert reiseliv

Regjeringen la i dag frem sin strategi for utviklingen av Fjell- og Innlands-Norge. NORSKOG er opptatt av verdiskapning i hele Norge, og synes det er bra at regjeringen ønsker å satse på dette, men mener at lovverket ofte er til hinder for naturbasert reiseliv.

Lekkasje av EUs nye skogstrategi skaper store reaksjoner

Det lekkede utkastet til EUs nye skogstrategi ønsker å endre skogbruket i Europa. I skrivet et det blant annet foreslått å forby flatehogst til fordel for lukkede hogstformer. Dette har fått mange til å reagere, særlig i nabolandene våre skognasjonene Sverige og Finland.