Velkommen til NORSKOGs nyhetsbrev

Storstilt biodrivstoffproduksjon vil endre skogsektoren betydelig

Eirik Ogner Jåstad har i sin doktorgradsavhandling undersøkt hvordan skog- og energisektoren vil tilpasse seg produksjonen av biodrivstoff og biovarme i Norden fremover. Resultatene viser at en storstilt biodrivstoffproduksjon i Norden vil endre den tradisjonelle skogsektoren, og at skogeieren vil være den store vinneren.

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i 2020-2021

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona starter den 1. desember. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt vedtaket fra rovviltnemndene. Totalt for landet er kvota satt til 27 ulver utenfor ulvesona.

Hva kan norsk næringsliv og industrien bidra med for å nå klimamålene?

Nobio, Norges Skogeierforbund og NORSKOG har skrevet et notat om hvordan norsk næringsliv generelt og industrien spesielt kan bidra med for å nå klimamålene.