Velkommen til NORSKOGs nyhetsbrev

Planlegger vi oss ut av et problem – eller inn i en myriade av regler og intensjoner?

Det blåser en vind over landet der alt skal planlegges.

NORSKOGs årsmøte avholdes 17. juni 2021

Det ser i dag ut til å være liten sannsynlighet for å kunne gjennomføre et fysisk møte i april, så styret har derfor besluttet å flytte årsmøtet til 17. juni.

Dette må du vite om skrantesjuke når du skal jakte

Etter at en bukk felt på Hardangervidda testet positivt for skrantesjuke. er det ekstra viktig at jegere i alle villreinområder tar prøver av felte dyr og sender dem inn til analyse.