Velkommen til NORSKOGs nyhetsbrev

Ekstraordinært plantetilskudd – en god løsning for skogbruket

Vi er godt fornøyde med å ha fått denne ordningen på plass så raskt, ettersom plantesesongen er rett rundt svingen, forteller adm.dir. i Norges Skogeierforbund, Per Skorge og adm.dir. i NORSKOG, Arne Rørå.

Skogsentreprenører kan også få kompensasjon fra krisepakker!

NORSKOG er opptatt av at vi skal ha et intakt  entreprenørkorps når denne krisen er over. Dette er den gruppen i vår verdikjede som er mest utsatt og vi må jobbe for å sikre dem løsninger som kompenserer for tapte inntekter. Det viktigste er at vi klarer å holde hjulene i gang.

Kunstig lys kan brukes ved uttak av villsvin

Miljødirektoratet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin.