Velkommen til NORSKOGs nyhetsbrev

Forsøksanlegg for produksjon av biodiesel på Tofte

Fylkesmannen stadfester Hurum kommunes vedtak om dispensasjon for etablering av forsøksanlegg for produksjon av biodiesel på Tofte.

Glommen og Mjøsen vil fusjonere: – En helt logisk fusjon

– En fusjon mellom Glommen og Mjøsen er helt logisk og noe vi lenge har sett komme. Jeg tror alle vil dra nytte av en slik fusjon, også vi, sier administrerende direktør Arne Rørå i NORSKOG.

Södra gör skogsaffär i miljardklassen

Medlemsägda Södra förvärvar Bergvik skog AB:s lettiska skogsinnehav om drygt 111 000 hektar, varav 80 300 hektar är skogsmark.