Velkommen til NORSKOGs nyhetsbrev

Håndtering av slakteavfall fra vilt og fallvilt

I dag begynner elgjakta. Mange elger skal felles. Hva med slakteavfallet?

Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

Emilie Enger Mehl (Sp): I Nationen 4.7. er Fylkesm. i Hedmark og sekr. for rovviltnemnda R5 sitert flg.; «Praksis i departementet er at det ikke er mulig å ta ut ulv i ulvesonen, om det ikke er potensial for skade. Og Naturmangfoldsloven åpner ikke for uttak i ulvesonen, ut fra direktoratets vurdering, sier han». Det er i sterk strid med Stortingets vedtak både i Innst 330 S(2015-2016) og lovbeh. våren 2017.
Hvordan kan statsråden forklare at det så åpent uttrykkes holdninger som er i sterk konflikt med Stortinget fra Fylkesmannen i Hedmark?

64 mill kroner til utvikling av tømmerkaier

Åtte tømmerkaier har fått til sammen 64 mill. kroner i tilskudd fra Landbruksdirektoratet. Kaiene er en sentral del av infrastrukturen for skognæringen langs kysten.