Velkommen til NORSKOGs nyhetsbrev

Mindre penger til skogvern i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen kutter bevilgningen til skogvern med 50 mill. kroner i statsbudsjettet, men setter av mer penger til viltformål.

Dataangrep mot Norkart – 3,3 millioner kan være berørt

Norkart, som leverer IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon, er utsatt for dataangrep i en søketjeneste. Persondata for en rekke mennesker er på avveie.

Sandra Borch åpner NORSKOGS årsmøte

Skogminister Sandra Borch åpner NORSKOGs årsmøte 8. juni kl. 13.30. Hun vil snakke om skog- og klimapolitikk i et nasjonal og internasjonal perspektiv.