Velkommen til NORSKOGs nyhetsbrev

Miljøsiden krever en skogpolitikk kun på naturens premisser

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Sabima og WWF har henvendt seg til politikerne i anledning høsten valg. I fellesskap krever de omfattende endringer i skogpolitikken som de hevder er nødvendige for å redde naturmangfoldet og sikre naturlig karbonlagring.

Investinor får samarbeide med private om investeringsfond i skogsektoren

Regjeringen vil åpne for at Investinors midler til skog- og trenæringene skal kunne inngå i felles fond med private aktører, og at Investinor skal kunne forvalte midlene, dersom det ikke finnes egnede private forvaltere.

NORSKOG berømmer Regjeringen for å finne løsninger som stimulerer til økt investering i norsk skog- og treindustri.

Skogbrukets konferansesenter AS har besluttet å selge eiendommen sin på Honne.

Skogbrukets konferansesenter AS sitt formål er å eie og drive et konferansesenter for norsk skogbruk på eiendommen Honne på Biri. Eiendomsselskapet har 52 aksjonærer. Skogbruket Kursinstitutt (Skogkurs) står for daglig ledelse, og er største eier (35 %).