Landbrukseiendom i dødsbo
24. juni 2020
Samfunnsnytten av godstrafikk på bane må på dagsordenen
26. juni 2020

NORSKOGs innspill til modernisering av viltloven

NORSKOG er glade for at det nå blir en gjennomgang av Viltloven. Mye har skjedd siden den kom i 1981.

NORSKOG vil i det følgende presentere et skriftlig innspill til modernisering av viltloven samt forskrift om jakt, felling og fangst som er hjemlet i viltloven.

 

Hele innspillet kan leses her:Høring viltloven