​Villsvin i Norge – trussel eller ressurs?

– Blir dette malen for den framtidige beredskapen, er det bare å applaudere
13. august 2018
Preem og SAS samarbeider om fornybart flydrivstoff
14. august 2018

​Villsvin i Norge – trussel eller ressurs?

JAKTER VILLSVIN: Tony Platek fra Elverum er en ivrig jeger, blant annet på villsvin - i Slovakia. (Foto: Stine S. Skjæret/Anno)

Bønder, skogeiere og jegere møttes til debatt om villsvin under De nordiske jakt- og fiskedagene på Anno Norsk skogmuseum i Elverum. De er svært uenige i synet på villsvinet, som i økende antall innvandrer fra vårt naboland i øst. Men én ting er de skjønt enige om.

Det var stor interesse for villsvinseminaret på De nordiske jakt- og fiskdagene ved Anno Norsk skogmuseum i Elverum. Det startet med demonstrasjon av flåing av et villsvin, som videre ble helgrillet og servert som smaksprøver ved seminarets slutt. Gjennom en foredragsrekke ble publikum introdusert for flere forskjellige synspunkter på villsvinets innvandring til Norge – en art som er svartelistet i Norge, men som i økende grad er å treffe vest for svenskegrensen, i Hedmark, Akershus og Østfold.

Vil jakte

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) ser på villsvinet som en ressurs:

– Villsvinet kommer vandrende på sine fire bein, uansett om vi vil det eller ikke. Vi mener at arten bør forvaltes som en ressurs, som annet vilt, sier Roar Lundby i NJFF. Jakt representerer både rekreasjon og tilgang på kjøtt mange ser på som en delikatesse.

Redd for pest

Bøndene er ikke enige med jegerne:

– Vi ønsker ikke villsvin i Norge, både på grunn av fare for spredning av smittsomme sykdommer til tamgris, og på grunn av ødeleggelser de kan forårsake på avlinger, sier Finn Erlend Ødegaard i Norges bondelag. En sykdom man frykter skal spre seg til Norge med villsvin, er afrikansk svinepest, en svært alvorlig og smittsom sykdom som ifølge Mattilsynet er nå er utbredt blant annet i Baltikum, Polen og Ukraina.

Mat for ulv?

Skogeierne står et sted mellom jegerne og bøndene:

– Vi ser at villsvinet har et potensial for å bli en ressurs for grunneiere, men vi ser også hvilke skade den kan påføre. Et problem kan bli at én grunneier må tåle tapene, og en annen får inntekter, sier Arne Rørå i Norskog. Villsvinet har ingen andre naturlige fiender enn ulv og mennesket. Rørå har et håp om at ulven vil ta mindre elg om det får tilgang på svin.

Trenger aktiv forvaltning

Villsvin formerer seg og sprer seg fort. I Sverige har bestanden nærmest eksplodert. Alle de tre er enige om at noe må gjøres, før Norge opplever det samme.

– Vi er alle enige om at vi må ha en aktiv forvaltning, og at vi må komme i gang raskt. Vi kan ikke bruke tid på å grave skyttergraver, men samarbeide godt, slik at alles interesser ivaretas, sier Rørå, mens de andre to nikker.

Jaktturist i Slovakia

Tony Platek fra Elverum var en av dem som lyttet interessert både til foredragene og debatten om villsvin. Han er selv ivrig jeger, og jakter blant annet elg i Värmland og villsvin i Slovakia. Han har et nyansert syn på villsvinets inntog i norsk fauna.

– Jeg synes villsvinjakt er moro, og selvsagt ville det vært enklere og billigere hvis jeg kunne gjøre dette i Norge, sier Platek. Samtidig ønsker han ikke slovakiske tilstander i Norge.

– Jeg vet hvilke ødeleggelser villsvinet kan gjøre. Det er ingen tvil om at det må være en viss kontroll, og at man må komme fram til løsninger som både jordbruk, skogbruk og jaktinteresser ivaretas. Gratis jakt i bestemte områder til bestemte tider, kan være en løsning. Grisene lærer fort hvor de er trygge og ikke, derfor er det vesentlig å jakte i de terrengene man ikke ønsker at det skal være, mener Platek, som er veldig glad for at De nordiske jakt- og fiskedagene har satt av en hel dag til temaet, og at flere interessenter belyste tematikken.

Viktig tematikk

– For et museum som har utmark og naturforvaltning som tematikk, er det essensielt å bringe aktuelle temaer til torgs på det som ikke bare er en viktig møteplass for jegere, fiskere og friluftsfolk, men også for inn- og utmarksnæringene. Vi er svært glade for samarbeidet med NJFF og andre aktører, og at vi sammen bidrar til å sette dagsorden, sier avdelingsdirektør ved Anno Norsk skogmuseum, Stig Hoseth.