33 prosent mer skog på 15 år

Utan äganderätt inget grönt skogsbruk
30. august 2018
Så har priserna för skogsfastigheter förändrats
31. august 2018

33 prosent mer skog på 15 år

Det blir hvert år mer tømmer i skogene våre, grantrærne på Vestlandet vokser spesielt raskt. Bare i løpet av de siste 15 årene har mengden stående tømmer i norske skoger økt med en tredjedel.

De nyeste beregningene for takstperioden 2013-2017 viser at det står 964 millioner kubikkmeter tømmer i norske skoger, hvorav 859 millioner kubikkmeter står på det produktive skogarealet, ifølge statistikken Landsskogtakseringen.

Den årlige tilveksten i den produktive skogen var 23,4 millioner kubikkmeter. Av det utgjorde tilveksten i barskog 18,2 millioner kubikkmeter. Til sammenlikning ble det hogd 10,2 millioner kubikkmeter industrivirke av bartrær i 2017.

Vestlandsskogene øker mest

Økningen i det stående tømmervolumet de siste 15 årene varierer mye mellom regionene. I den skogrike takstregionen som omfatter Vestfold, Buskerud og Oppland, har økningen til sammen vært 21 prosent, mens de fire vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i samme periode har hatt en økning i tømmervolumet på 50 prosent.

Ser vi på endringer i stående tømmervolum for de ulike treslagene, er forskjellene enda større. I de fire vestlandsfylkene har granskogen økt med hele 93 prosent i 15-årsperioden, mens den i Oppland, Buskerud og Vestfold har økt med 17 prosent. Hovedårsaken til den store veksten for gran på Vestlandet er at grana i mange av skogreisingsområdene har stor tilvekst