64 millioner til tømmerkaier

På sporet av kjøreskader
26. september 2018
Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen
27. september 2018

64 millioner til tømmerkaier

Åtte tømmerkaier langs kysten har fått til sammen 64 millioner kroner i tilskudd. Gode tømmerkaier er nødvendig for å få hogd skogen langs kysten.

– Skogen langs kysten representerer store verdier for samfunnet, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud. – Fornybare ressurser fra skogen gir grunnlag for næringsutvikling, sysselsetting og nye arbeidsplasser i distriktene. Men vi får ikke hentet ut tømmeret uten veier og kaianlegg. Derfor har regjeringen gjennom mange år arbeidet systematisk med dette, og har nå bevilget til sammen mer enn 3/4 milliarder kroner siden 2014 til bygging av skogsveier og tømmerkaier, sier Hoksrud.

På 1950- og 60 tallet ble det plantet mye skog langs kysten. Mye av denne skogen kan nå hogges. De siste årene har hogsten i skogreisingsfylkene økt med 1 million kubikkmeter. Førstehåndsverdien av dette tømmeret er 300 millioner kroner. Når tømmerkaiene er ferdig utbygd langs hele kysten regner en med at hogsten langs kysten kan økes fra ca 2 millioner i dag til 5,4 millioner kubikkmeter. Siden 2014 er det bevilget 285 millioner kroner til utbygging av tømmerkaier, og 525 millioner til skogsveier.