Agder Energi går sammen med skogbruket Her er taket som redder avløpsnettet fra kollaps ved ekstremvær

Ordfører Eivind Norman Borge om villsvin-økningen: Jakten kan bli en større inntektskilde for grunneiere
15. august 2018
Samarbeid med skogbruket skal redusere risikoen for strømbrudd
15. august 2018

Agder Energi går sammen med skogbruket Her er taket som redder avløpsnettet fra kollaps ved ekstremvær

Samarbeid mellom Agder Energi Nett og lokalt skogbruk skal redusere risikoen for strømbrudd.Det skriver Agder Energi i en pressemelding tirsdag.

Etter det kraftige snøfallet sist vinter har Agder Energi Nett satt i verk en rekke tiltak for å redusere risikoen for strømbrudd. Et av dem er et omfattende samarbeid med skognæringen for å øke forsyningssikkerheten til kundene, heter det i meldingen.

− Under snøfallet sist vinter var det ingen feil som følge av manglende rydding i ryddebeltet under linjene der vi har rettigheter. Agder Energi Nett ønsker derfor nå å få til et samarbeid med skogmyndigheter, skogeierforeninger og skogeiere for å finne løsninger som hindrer større feilsituasjoner, sier Svein Are Folgerø, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

Les også:

Vinn-vinn

Tilveksten i norske skoger har aldri vært høyere, og tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er blitt 25 prosent mer skog i Norge de siste ti år. For skognæringen er dette bra, men for energiforsyningen gir det nye utfordringer. Derfor ønsker Agder Energi Nett å finne løsninger som skaper vinn-vinn for begge parter, skriver de i pressemeldingen.

− Den tradisjonelle linjeryddingen i kombinasjon med økt sikringshogst og fjerning av risikotrær vil naturligvis fortsette. Men vi ønsker i tillegg å stimulere skogeiere til hogst langs kritiske høyspentlinjer gjennom tilskudd til hogst. For skogeiere betyr dette bedre økonomi i skogsdriften, forteller Svein Are Folgerø.

Allerede i gang

Folgerø forteller at Agder Energi Nett allerede er i gang med å teste ut ordningen i noen pågående prosjekter i samarbeid med Nettskog AS.

− Det overordnende målet er hele tiden å redusere risiko for trefall og stimulere til hogst langs kritiske høyspentlinjer. Vi holder nå på med å videreutvikle våre støttesystemer knyttet til kart, data og avtalemodeller, og ønsker å teste ut ulike metoder og avtalemodeller sammen med leverandører, skogeiere og entreprenører. Ingenting skal være uprøvd i arbeidet med å finne de beste løsningene, sier Svein Are Folgerø.

Arbeidet Agder Energi Nett har satt i gang på dette området er så langt blitt godt mottatt. Det er tett dialog med AT Skog, Nordtømmer, Bondelaget, Fylkesmannen og berørte kommuner.

− Vi vil fremover invitere til åpne regionale møter med skogbrukets organisasjoner, skogeierlag, entreprenører og andre interesserte. Målet er å informere, samt få innspill til videre arbeid, avslutter Svein Are Folgerø, som ser frem til å finne gode løsninger i tett samarbeid med skogbruket.

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet © Byggeindustrien