Agrianalyse: Rikere og renere med mer skogindustri

Endringer i rapportering av sett elg og sett hjort
22. august 2018
Östrands massefabrikk ved Sundsvall: Blir verdens STØRSTE
22. august 2018

Agrianalyse: Rikere og renere med mer skogindustri

Foto Line Venn Industripolitikk er miljøpolitikk. Smart industribygging kan gjøre Norge rikere og renere, og skogindustrien har særlige muligheter.

Det hevdes i Agrianalyses nyeste rapport om «ny industri for velferdsstaten». Den skal gi et grunnlag for å diskutere betydningen av industri generelt og skogindustri spesielt, i forbindelse med at Skogeierforbundet, Norskog og Statskog samarbeider om tiltak for å videreutvikle norsk skogbruk. Dette som en oppfølging av Skog22.

Rapporten ble sluppet før sommeren og lansert av forfatterne Christian Anton Smeds haug og Margareth Eide Hillestad.

Smedshaug og Hillestad hevder at skog industri har særlige muligheter i dag: – Vi har tømmeroverskudd. Over tre millioner m3 tømmer eksporteres og vi har potensial for mer hogst. Infrastrukturen er kraftig for bedret siste årene. Kaibygging og tømmer terminaler for veg og bane samt vegbygging ogoppgraderinge