Är kunderna klokare än Setra?

Svar på spm. 393 fra stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde
22. november 2018
Enighet på Stortinget om at palmeoljedieselen skal bort
22. november 2018

Är kunderna klokare än Setra?

Överdriven tro på certifieringarna är slöseri med resurser, skriver Tage Klingberg, före detta ordförande för Ordförande Skogsägarnas riksförbund.

Setra presenterar bra resultat och intressanta utvecklingsprojekt. Grunden är tillgång av råvaror som Sveaskog och Mellanskog står för. I tidens anda görs en tjock hållbarhetsredovisning. Där står om ”spårbar och certifierad råvara”, som använder både systemet PEFC och FSC.

År 2017 var 37 procent av Setras sågade trävaror certifierade. Andelen certifierat ökar inte. I hållbarhetsredovisningen beklagar sig en kund – köpansvarig på Beijer Byggmaterial – och säger att ”… konsumenterna frågar i princip aldrig efter FSC-märkta varor eller någon form av miljömärkning”.

Nej, varför skulle kunderna göra det? I Sverige gäller lagar och regler sedan över 100 år. Och särskilt viktigt är att kunskaperna förbättras och sprids genom forskning, utbildning och en öppen debatt. Detta skiljer nordiskt skogsbruk från andra delar av världen, som har svaga institutioner och kontroller.

Kanske har kunderna – allmänheten – förstått att certifiering av svensk skog är en onödig belastning. Certifiering är en byråkrati, som stadigt ökar. Detta är kostnader som till slut hamnar på svenska folket.

Jag föreslår att Setra tonar ner certifieringen som inte behövs i Sverige. I stället kan Setra utveckla samarbetet med Sveaskog och Mellanskog för spridning av kunskaper om skog, föryngringar, naturvärden, kulturlämningar och skogens sociala värden.