Åsnes- og Trysil-bedrifter slås sammen – blir Norges nest største produsent av skogplanter

Svar på skriftlig spørsmål om kartlegging av gammelskog
2. september 2019
E6 ble stengt da tømmebil veltet i Åsen
2. september 2019

Åsnes- og Trysil-bedrifter slås sammen – blir Norges nest største produsent av skogplanter

Sønsterud Skogplanter AS og Trysil Skogplanter AS fusjonerer i løpet av året og satser offensivt inn i framtida. Produksjonen vil fortsette både i Åsnes og Trysil, og nye investeringer er gjort på stedene.

DEL Det er Trysil-vassdragets skogeierforening som eier begge skogplanteskolene. Stein Andreassen fra Kongsvinger er tilsatt som ny daglig leder for begge selskapene, Maria Mazur er ny dyrkingsleder for begge bedriftene.

Thomas Bekkelund er ny produksjonsleder for Sønsterud. Hva som blir navnet på det nye selskapet er ikke bestemt ennå.

Når fusjonen er gjennomført blir Sønsterud/Trysil den nest største skogplanteprodusenten i Norge. I dag er det seks slike produsenter i landet, mens det for en sel år tilbake var hele 28 produsenter.

På offensiven

Nye investeringer er gjort de siste årene. På Sønsterud dreier det seg blant annet om tre linjer for korttidsbehandling av plantene, mens det i Trysil er gjort vedlikeholdsinvesteringer.

I fjor leverte Sønsterud 5,7 millioner planter. I år kommer det til å bli en god del mer. Forholdene for skogplanting har vært langt gunstigere i år.

– Det er litt for tidlig å si hvor mye som blir levert fra Sønsterud i år, men det skal bli en pen økning. Totalt vil det bli mellom 10 – 12 millioner planter samlet fra Sønsterud og Trysil. I 2016 og 2017 var det veldig bra år, mens det i fjor ble litt dårligere på grunn av tørken. I 2019 får vi et år på det jevne, en del bedre enn fjoråret. Utsiktene er lyse, og vi ser positivt på framtida, ikke minst på grunn av det som skjer gjennom fusjonen. Vi har veldig flinke folk ansatt med tung faglig utdannelse og erfaring i god blanding, sier en nye daglige lederen, Stein Andreassen.

Sønsterud har i dag fem fast ansatte og har høysesongene ytterligere 12 ansatte. Andreassen sier videre at hvis ting utvikler seg som man håper, vil det kunne bli flere arbeidsplasser i løpet av noen år.

Mens det for en del år tilbake var nødvendig med vinterpermitteringer av fast ansatte, er ikke det aktuelt lenger. Nå er det helårsjobb for de fast ansatte.

Stor miljøeffekt

Andreassen peker også på den miljøeffekten virksomheten har.

– Det kommer ikke godt nok fram i den store debatten. Men faktum er jo at vi produserer og leverer en vare som tar opp co₂. Vi er egentlig til de grader en miljøbedrift. Nå plantes det også mer skog enn det avvirkes, så der er et bra bidrag fra oss, sier Andreassen.

Kundene kommer fra hele landet, og det er de store skogeierorganisasjonen som Glommen, Mjøsen og Nortømmer, blant andre, som reiser med det meste av plantene fra Sønsterud og Trysil.

Det er ellers en del lokale skogeiere som kjøper planetene og henter dem direkte selv ved anlegget på Sønsterud. Akkurat nå er det stor aktivitet med pakking av planter som skal ut og i bakken i løpet av høsten.

Ellers matcher i dag Sønsterud og Trysil svenskeplantene på pris og ikke minst kvalitet. De svenske skogplantene er ikke lenger noen trussel for plantene fra Sønsterud og Trysil.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev