Biodrivstoff vil kunne erstatte fossil olje som råstoff i svært mange produkter

Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren
21. august 2018
Vi må få flere skogeiere som er aktive forvaltere
21. august 2018

Biodrivstoff vil kunne erstatte fossil olje som råstoff i svært mange produkter

Vi trenger biodrivstoff i tillegg til strøm skal vi lykkes med avkarbonisering

Biodrivstoff er sannsynligvis den type drivstoff som vil krever minst forandringer i dagens infrastruktur. Både som flytende drivstoff, eller i gassform.