Bioøkonomi i landbruket

Han skal til Oslo for å kjempe mot skogvern: – Vi har så gode fakta at vi håper det er nok
11. september 2018
Mangel på kunnskap: Naturvernforbundet på bytur
13. september 2018

Bioøkonomi i landbruket

Regjeringen la i 2016 fram sin bioøkonomistrategi. Strategien skal bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser, reduserte klimagassutslipp og mer effektiv og lønnsom utnyttelse av naturressursene. I en serie nettartikler vil Innovasjon Norge, NIBIO, Nofima, Norges forskningsråd, Mattilsynet, Statskog og Veterinærinstituttet forsøke å konkretisere og vise eksempler på hva bioøkonomi og overgangen til "Det grønne skiftet" innebærer.

– Det er nødvendig med økt produksjon av fornybare ressurser fra skog og jordbruk, og bedre bruk av råstoffene for å utnytte mulighetene som ligger i bioøkonomien. Et nært samspill mellom råvareproduksjon, forsking, teknologiutvikling og foredlingsindustri må til for å møte utfordringene i framtida, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Regjeringens bioøkonomistrategi peker ut fire innsatsområder:

Mer samarbeid

Innovasjon og næringsutvikling i en moderne bioøkonomi forutsetter at det etableres samhandling mellom aktører innen kunnskaps- og teknologiutvikling, råvareproduksjon og foredlingsindustri. Regjeringen ønsker å fremme samarbeid på tvers av sektorer, næringer og fagområder gjennom å legge til rette for:

Først ut i den nye serien med artikler er NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi, torsdag 13. september.