– Blir dette malen for den framtidige beredskapen, er det bare å applaudere

– Uforsvarlig å slippe storfe på utmarksbeite i ulvesonen
9. august 2018
​Villsvin i Norge – trussel eller ressurs?
13. august 2018

– Blir dette malen for den framtidige beredskapen, er det bare å applaudere

Måten sommerens mange skogbranner ble håndtert av brannvesen, skogbrannmannskapene og frivillige roses nå sterkt av skogeiere og daglig leder i Åsnes kommuneskoger KF.

DEL Skogeier Gunnar Gundersen og daglig leder for Åsnes kommuneskoger KF, Knut Aandstad, er helt enige om det. Skogbranner i vanskelig og delvis utilgjengelig terreng i både Gundersen-skog og kommuneskog ble slukket etter imponerende innsats av slukkemannskapene.

– Det kan knapt fungere bedre enn det gjorde i sommer. Poenget nå må bli å notere ned hvordan det ble jobbet og hvordan det fungerte. Da har vi oppskriften for hvordan beredskapen skal være, sier de to.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mange bidro

Det var fredag 13. juli at det begynte å brenne i kommuneskog i Losåsen i Åsnes. Helt fra lynet slo ned fungerte det som hånd i hanske.

– Det var en person som så lynet slå ned. Vedkommende fulgte med et øyeblikk videre og oppdaget raskt at det steg røyk til værs. Så varslet han, og apparatet ble satt i gang. Jeg er imponert over hvordan brannmannskapene tok seg fram i meget vanskelig terreng i oppoverbakke med vann, sprøyter og annet nødvendig utstyr. Dette var terreng ute bilveger, men de tok seg fram til fots og ATV-er i vanskelig terreng og fikk etter kjempeinnsats kontroll over brannen, sier Knut Aandstad i Åsnes kommuneskoger KF.

Så kom brannene ved Vermundsdammen og i Grenberget på Østre Åsnes Finnskog. Også de fikk man kontroll over etter kjempeinnsats av mannskapene og frivillige som stilte utstyr til disposisjon.

Et godt brannvesen, godt organisert og med tilfredsstillende utstyr selv og med tilgang til annet utstyr.

Ved to av brannene hadde man assistanse av helikoptre.

Bønder stilte opp med gjødseltankvogner med vann.

Hogstmaskiner og lastbærere var i aksjon.

Skogbrannberedskapen gjorde en uvurderlig innsats. Den beredskapen består av frivillige personer organisert som en beredskapsstyrke.

Mange frivillige ellers la ned en stor innsats. Mange meldte seg til et særlig omfattende og etterslukkingsarbeide og vakt.

Sivilforsvaret la ned en stor innsats, ikke minst med etterslukking og vakthold.

Tar av seg hatten

– Dette er det bare å ta av seg hatten for. Selvsagt er det enkeltheter som kan justeres og bedres. Det regner vi med at brannvesenet tar med i sin evaluering. Når det gjelder utstyr, kan det aldri bli for mye av det, sier Gunnar Gundersen og Knut Aandstad.

Gundersen kan fortelle at takstmennene nesten ikke trodde det de så da de var i Grenberget i Gundersens skog på Østre Åsnes Finnskog.

– Det er et bratt og utilgjengelig terreng der. Brannvesenet skjønte med en gang at det ville bli en meget krevende jobb og varslet de som måtte varsles. Det var viktig at helikopteret kom til. Hele kjeden fungerte fra dem som oppdaget brannene, varslet og de som gjorde det enorme slukkingsarbeidet, sier Gunnar Gundersen.

Dramatisk var det også da brannen som brøt ut ved Vermundsdammen gikk over Flisa-elva og raste videre mot veger over Flisstranda.

– Riktige avgjørelser ble tatt, og brannen ble stoppet før den kom helt fram til Gravbergsvegen med fare for å ta seg over vegen og inn i uendelig store skogsarealer, forteller Knut Aandstad.

Både han og Gundersen er imponert over beredskapen og arbeidet som ble utført. Og de føler seg trygge på at det vil fungere også neste gang det eventuelt kommer en skogbrann.