Bollestad har satt i gang gruppearbeid for å styrke skog- og trenæringa

Kartläggning av skogar i behov av naturvårdande skötsel
12. september 2019
Åpnet ny vei: – Dette er verdiskapning i skogen
13. september 2019

Bollestad har satt i gang gruppearbeid for å styrke skog- og trenæringa

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) møtte onsdag skog- og trenæringen for å legge en plan for hvordan næringen skal styrkes ytterligere.

Onsdag ettermiddag møtte landbruksminister Bollestad skog- og trenæringen for å følge opp strategien regjeringen la fram tidligere i år, som handlet om hvordan man skal bidra til at næringa får en større rolle i den grønne omstillingen.

Der ble det bestemt at to grupper, bestående av aktørene i næringa, skal jobbe med spørsmål næringa selv ønsker å finne nye svar på. Det ene handler om samarbeid på tvers av departementer og utfordringer knytte til andre departement enn det Bollestad er ansvarlig for.

Den andre gruppa skal se på det som handler om forskning og utvikling i skog- og trebransjen.

– Jeg har lagt vekt på dialog, alle som var der fikk fem minutters innledning om hva de så på som utfordringer fra sitt ståsted.

– Skogbruket innbefatter ikke bare Landbruks- og matdepartementet, men det er også utfordringer knyttet opp mot andre departement, derfor er det viktig å få møter med dem. Det kan være alt fra vern av skog, plan- og bygningslov til et stort veiprosjekt, sier Bollestad.

– Hvor lang tid skal man jobbe i disse gruppene før man kan høste resultater?

– Et dialogforum har ikke et endepunkt, det er viktig for meg. Dette er ei levende næring som er i utvikling. Da er det viktig at vi som departement som er ansvarlig for ei næring som er viktig innenfor klima, foredling, ressurser og kompetanse har et dialogforum, sier Bollestad.

– Det er heller problemstillinger underveis som vil ha et sluttpunkt. Derfor har vi satt ned to grupper som vil jobbe med dette fram til neste møte i mars.

Glad for forum

Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund, er godt fornøyd med møtet som ble avholdt med statsråden i dag.

– Vi er fornøyd med både initiativet og resultatene av møtet, sier Veum.

– Det viktigste er at vi får en veldig reell dialog og landbruksministeren og departementet er veldig tydelig på at de vil ha det. Det er ikke alle svarene som ligger klare på forhånd, vi har vært ute etter et slik forum, utdyper han.

– Er det noe du savner fra dagens møte?

– Nei, man kunne så klart alltid ønske at man kunne vært enda mer konkret eller direkte, men i det store og hele var målet å opprette et dialogforum, og det har vi fått til. Jeg er veldig fornøyd med det, sier Veum.

Trenger dialog med flere departement

Benthe Løvenskiold er næringspolitisk sjef i medlemsorganisasjonen for skogeiere, Norskog. Hun var også med på dagens møte.

– Det var et veldig positivt møte. Landbruksministeren er en handlingens dame, og det passer oss bra. Det var en dialog og det var ikke bestemt i forkant hvordan det skulle utformes. Det fikk dialogmøtets aktører utforme.

– Vi har bedt om dette forumet i mange år, og vi er opptatt av at man må ha dialog med andre departement. Slik som klima- og miljø, samferdsel, finans, olje- og energi og så videre, sier Løvenskiold.