Bor midt i skogen – klarer ikke skaffe nok trær til bygdas hjørnesteinsbedrift

NORSKOGs høringsinnspill til endringer i arveloven
14. januar 2019
Gunnar A. Gundersen feilinformerer igjen
15. januar 2019

Bor midt i skogen – klarer ikke skaffe nok trær til bygdas hjørnesteinsbedrift

Trevirkebedriften Arbor i Hattfjelldal er omringet av skog, men får ikke lov til å hugge den. For hjørnesteinsbedriften betyr det stadige nedskjæringer og oppsigelser.

Helt sør i Nordland, like ved grensen til Sverige og Trøndelag, ligger Hattfjelldal kommune med sine 1363 innbyggere.

For reisende på E6 kan kommunesenteret passeres i løpet av et knapt minutt. Deretter fortsetter veien innover i skogslandskapet.

– Vi bor midt i skauen, midt i «the middle of nowhere», sier Bjørn Jarmund, daglig leder ved sponplatefabrikken Arbor.

Bedriften, som er den klart største i Hattfjelldal, ble etablert i 1956 på grunn av enkel tilgang til tømmer. I dag har de 70 ansatte. Men for ett år siden var de flere.

– Vi har vært nødt til å redusere arbeidsstokken med ti prosent i løpet av året som har gått.

Nedbemanningsrunden er den siste i en rekke av flere for trevirkebedriften de siste årene. Bakgrunnen for nedskjæringene er direkte knyttet til mangelen på tømmer.

– Det er blitt vernet stadig mer skog rundt oss. I tillegg er store areal båndlagt i påvente av utredning for vern. Vi blir vernet inne, sier Jarmund som forteller at de må kjøre stadig lengre avstander for å få tak i nok trær.

Slipper unna

Fylkesråd for næring i Nordland Ingelin Noresjø mener skogdrivere i områder som er foreslått vernet er i en uholdbar situasjon.

– Vernet båndlegger skog før det er avgjort hvilke områder som faktisk skal vernes. Noe som går sterkt ut over næringslivet i mindre distriktskommuner.

Noresjø er ikke imot målet om ti prosent skogvern i Norge, men mener det må fordeles på en annen måte rundt i landet.

– Bare for hjørnestensbedriften Arbor i Hattfjelldal alene kan en båndlegging av skog bidra til at mange arbeidsplasser går tapt. Det vil jeg ikke som næringsråd akseptere.

– Blir grundig vurdert

I Hattfjelldal opplever de at skogvernet nå står i veien for de klimavennlige produktene de vil fortsette å lage.

– Det innebærer mer transport på veiene og unødig lange fraktavstander. Vi vil lage kortreiste og miljøvennlige produkter, men tvinges ut på veiene for å hente inn skog andre steder, sier Bjørn Jarmund, som ber regjeringen ta grep.

Statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet sier han forstår bedriftens syn og at de vil ta hensyn til innspillene i de videre utredningene av vern.

– Det blir tatt hensyn og grundig vurdert, alt dette. Men vi er pliktige til å følge opp et stortingsvedtak om å kartlegge og utrede, og det gjør vi nå, sier Hamar.

– Skogvern er ei ordning som et bredt flertall i Stortinget er opptatte av og det handler om å verne viktige truede arter og naturtyper, gammel skog og en del av historien til Norge, som ligger i skogen.