Det ser ikke riktig ut for Mjøsen Skog

Skogforskere frykter barkbilleepidemi
20. mai 2019
Vil tilbakeføre fritak av elavgift for treindustrien
20. mai 2019

Det ser ikke riktig ut for Mjøsen Skog

DEL Leserinnlegg

Jeg har med stigende uro forsøkt å følge med i debatten om mulig fusjon mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog. Det har etter hvert blitt skrevet en del om saken i flere lokalaviser i både Oppland og Hedmark. Det framkommer opplysninger om fusjonsprosessen som ikke ser helt tillitvekkende ut. Man kan lure på om det fremdeles er flere skjulte opplysninger i saken. Det er neppe bare positive sider for alle ved en slik fusjon. Andelseierne i Mjøsen og Glommen bør vært kjent med alle sider av denne saken før de tar endelig standpunkt til fusjon eller ikke fusjon.

Det ser ikke riktig ut

Hold deg oppdatert og abonner på GDs nyhetsbrev! Da får du de viktigste sakene rett i innboksen din.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Når nyheter på Mjøsens hjemmesider det siste halvåret har vært dominert av ensidige reportasjer om hvor enige vi er og hvor lykkelige vi skal bli i fusjon med Glommen … uten motforestillinger!

Når en spesiell avtale om lønnskompensasjon for styreleder er beskrevet på papirer merket med logoen til nestleders egen konsulentbedrift. Denne avtalen er heldigvis trukket nå.

Når forhandlingsutvalget blir enige om framtidig styresammensetning og forhandlingsutvalgets forslag framlegges som eneste alternativ til avstemning på årsmøtet.

Når man i lukket forum avtaler at styreleder skal sitte i to år, i stedet for ett år slik det er beskrevet i Mjøsens vedtekter.

Når det ikke er offentliggjort en plan B for fortsatt samarbeid og videreutvikling av de to bedriftsorganisasjonene hver for seg. Dette er jo fortsatt et aktuelt alternativ så lenge fusjon ikke er vedtatt av ekstraordinære årsmøter.

Når styreleder på Mjøsens årsmøte prater ned egen bedrift og antyder at vi ikke har noen framtid uten fusjon. Som kjent går bedriften Mjøsen svært godt i dag.

Når Mjøsens styreleder sier at han skal bli styreleder i Glommen … (Har man allerede avtalt navnet på det nye selskapet?)

Når uttalelser fra faglige tungvektere og strateger i skogbransjen som Erik A. Dahl og Hans Rindal blir oversett av Mjøsens styre. Deres vurdering og kommentarer til fusjonssaken burde tas inn i Mjøsnytt og på Mjøsens hjemmesider. Det er uhørt å ikke ta hensyn til ekspertisens uttalelser. Det er liten grunn til å tro at Uggen forstår denne saken bedre enn dem.

Når styreleder og nestleder ikke tåler godt begrunnet kritikk fra lokal avisredaktør.

Når styreleder skriver at enhver andelseier kan gjøre seg opp sin egen mening. Det er ikke lett når vi som andelseierne samtidig bombarderes med ensidig propaganda om antatte fordeler ved fusjon og skremselspropaganda om hvor ille det kan bli uten fusjon. Vi presenteres i tillegg for en fusjonsavtale på 45 sider, der man må være jurist for å tolke deler av innholdet.

Når det mot slutten av forhandlingsprosessen framkommer at fusjonskostnader for enkeltskogeiere, både i Glommen og i Mjøsen, kan være feilberegnet.

Dette ser ikke tillitvekkende ut.

Vi har vært vant med å stole på styret og stemme for det de legger fram for oss. Kanskje er tiden inne for å tenke sjøl og stemme imot styrets foreløpige forslag til fusjonsavtale.

Vi i Mjøsen tror ikke på julenissen og store gevinster ved en fusjon. Vi vet at gode resultater kommer som en følge av hardt arbeid og faglig dyktighet. Her stiller Mjøsen sterkt.

Enkelte har tatt til orde for at andre må overta styreansvaret, dersom fusjon ikke blir vedtatt nå. Jeg er langt på vei enig i at i hvert fall styreleder bør skiftes ut om saken ender uten vedtak om fusjon. Styret bør kunne framlegge en plan B for fortsatt drift av Mjøsen under egen administrasjon.

Om man ikke har offensive planer klare, om fortsatt drift av Mjøsen, har styret gjort en dårlig jobb.