Dialogforum for skog- og trenæringen

– Jeg var på utkikk etter nye utfordringer
10. september 2019
Seminar: Er du interessert i norsk ulveforvaltning? Sett av 19. september og dra til Elverum
10. september 2019

Dialogforum for skog- og trenæringen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har invitert næringen til et første møte i Dialogforum for skog- og trenæringen onsdag 11. september. Formålet er å bidra til tettere koblinger i og mellom aktører i hele verdikjeden, og legge til rette for dialog mellom næring, kunnskapsmiljøer, virkemiddelapparatet og myndigheter.

Strategidokumentet “Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling” ble lagt fram på Moelven 12. mars 2018.

Strategidokumentet er todelt:

– en strategi som stimulerer etterspørselen etter grønne trebaserte produkter

– en strategi for en helhetlig og styrket satsning på forsking, utvikling og innovasjon i skog- og trenæringen.

Styrket samarbeid og kunnskapsoverføring har fått en helt sentral plass i strategien, og etablering av et dialogforum er et hovedtiltak som også er etterspurt av næringen.