Ekstrem rovdyrsommer

Suksess for liberalt målereglement hos Moelven
2. august 2018
Urimelig vurdering av NAV
2. august 2018

Ekstrem rovdyrsommer

Over 60 sauer er funnet døde på utmarksbeite i Meråker så langt i år. – Dette går ikke lenger. Nå må noe gjøres, etterlyser ordfører Kari Anita Furunes. Har du et nyhetstips?

Dette kan bli den verste rovdyrsommeren vi har hatt i Meråker. I år gjorde vi funn mye tidligere enn ellers, forteller leder for skadefellingsutvalget i kommunen, Einar Kolden, som er ute og sjekker nok et nytt sauekadaver idet Trønder-Avisa er på tråden.

Det er bjørn som herjer i Meråker-fjellene, og skadefellingsutvalget har hatt fellingstillatelse siden midten av juni. Så langt uten resultat, altså.

– Jakten er krevende. Det er varmt, og vi har mye tett skog, forklarer Kolden. Ferske funn kan bidra til at jegerne kan komme tettere på byttet.

Krever tiltak

Bjørnens herjing i Meråker-fjellene gjør ordfører Kari Anita Furunes (Sp) sterkt opprørt.

– Det er en uholdbar situasjon. Det ødelegger livsgrunnlaget for folk, påpeker hun og krever at tiltak iverksettes for å begrense bjørnebestanden. Ikke bare i Meråker, men også i andre rammede områder som Tydal og Fosen, som er beiteprioriterte områder.

I begynnelsen av juli sendte derfor Furunes sammen med flere brev til landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP), hvor de krever at han kommer til Trøndelag for å snakke med bøndene. De vil at ministeren skal svare på hva han tenker om utfordringene beitenæringa står ovenfor, og hvordan han tenker å bidra for å bedre situasjonen for næringa. De vil også at han skal gi svar på hvordan prioriterte beiteområder skal følges opp, og hvilke midler som kan tas i bruk.

– Dagens rovdyrpolitikk styres av noen få personer i Miljødirektoratet og Miljødepartementet. De ødelegger livsgrunnlaget til folk i hele Trøndelag. Dale bør komme hit til Meråker og se hva dette gjør med norsk matproduksjon, sier Furunes.

Ordføreren har ikke fått svar på sin henvendelse til statsråden.

Åpnet for flere dyr

I mars i år ble ny forvaltningsplan for region 6, områdene Trøndelag og Møre og Romsdal vedtatt i Rovviltnemda. Den sier at regionen skal ha tre årlige ynglinger av bjørn.

I 2016 ble det registrert 29 bjørn i regionen, noe som beregnes til 1,8 ynglinger. Med tre bjørneynglinger vil bestanden øke med i overkant av 20 bjørner i forhold til det vi har i dag.

Forvaltningsplanens målsetting er at rovdyr skal ha plass, samtidig som beitedyr skal ha plass i utmark.

– Med denne forvaltningspolitikken har ikke sauenæringen sjans til å klare seg. Det er altfor mye rovdyr. Situasjonen har eskalert de siste tre årene, påpeker Meråker-ordfører Furunes. Hun mener samtidig at det fins flere dyr i Meråker-fjellene enn hva som er dokumentert.

– Vi skal ikke ha ynglinger av bjørn i Meråker, men vi mener at hannbjørn er etablert i kommunen og ikke lenger er streifdyr. De overvintrer her, sier hun.

Tror 100 dyr kan være tatt

Mattilsynet anslår funnprosenten av dyr til rundt 60 prosent. Med over 60 døde sauer, kan det dermed være snakk om over 100 dyr som er tatt av bjørn i Meråker så langt i sommer.

Mattilsynet har vurdert om det er nødvendig å sette i gang innsanking av sauer, men har konkluderer i et brev til beitelaget i Meråker 12. juli at det ikke er grunnlag for det. Mattilsynet stiller seg likevel bak bøndenes vurdering om å holde dyr hjemme, av dyrevelferdsmessige hensyn.

– Situasjonen er steintøff for sauebøndene. De har gjort så mange tiltak, – radiomerking, de holder igjen dyr hjemme, har gjetere og flytter dyr til mindre utsatte områder for rovdyr, sier ordføreren, som føler sterkt med bøndene.

Nytt funn

På skadefellingslagsleder Einar Kolden ble det et nytt funn i går. Heller ikke denne gang bjørn, men en sau – også den tatt av bamsen.

– Sauen var radiomerket, og ble tatt for noen dager siden, forteller Kolden. Dermed ble det ingen nye spor etter bjørnen i Meråker denne gang.

Fellingstillatelsen på bjørnen i Meråker går ut på fredag. Kolden regner med at tillatelsen vil bli forlenget.

«Vi fekk førespurnaden frå Senterpartiet, bondelaget og ordføreren 13. juli. Eg har stor forståing for at situasjonen er svært vanskeleg for dei som blir råka av rovviltangrep. Vi har dialog med Klima- og miljødepartementet, som er ansvarleg for rovviltpolitikken, om innspel vi får. Klima- og miljødepartementet og vi i Landbruks- og matdepartementet har fått ei rekkje førespurnader om møte om rovviltsituasjonen fleire stader i landet. Landbruks- og matministeren og Klima- og miljøministeren har difor avklart at dei kjem til å ta eit felles møte med bondeorganisasjonane om dette temaet, der ein kan få tatt opp situasjonen over heile landet samla.»

BØNDER I VERDAL FORTVILER OVER STORE SAUETAP PÅ GRUNN AV JERV:

– De vil ha oss vekk, og det er de på god veg til å klare

Bøndene i Verdal gir, i likhet med bøndene på Fosen, forvaltningen skylda for situasjonen som har oppstått. Les mer

Krevende helikoptersøk etter Fosen-bjørn

Onsdag ble helikopter satt inn i søket etter slagbjørnen som har herjet i saueflokkene på Fosen. Et landskap oppvarmet av den siste ukas solsteik, gjorde varmekameraet ineffektivt. Les mer

Kutter kontakten med direktoratet og SNO

Kommunen bevilger 50.000 kroner til bruk av helikopter i forbindelse med bjørnefelling. Les mer

Her kan du sende inn ditt nyhetstips via skjemaet nedenfor.