Ektepar vil ha skogstomt for å bygge hytte, men politikerne anbefales å nekte dem å kjøpe

Økt bevilgning til beredskap og håndtering av skogbranner i 2018
15. oktober 2018
NORSKOG på høring i Finanskomitéen
15. oktober 2018

Ektepar vil ha skogstomt for å bygge hytte, men politikerne anbefales å nekte dem å kjøpe

TINN: Et ektepar fra Mjøndalen vil kjøpe den 571 dekar store eiendommen Svimbil skog ved Gjuvsjå. De vil bygge en hytte, men har ingen planer om å bosette seg i Tinn. Rådmannen anbefaler politikerne å nekte konsesjon.

I kommende møte i samfunn- og miljøutvalget skal politikerne i Tinn ta stilling til et skogskjøp. Et ektepar fra Mjøndalen vil kjøpe landbrukseiendommen Svimbil skog, gnr 1 bnr 8 i Tinn kommune for en million kroner. Selger og kjøper er enig. Nå trenger de konsesjon av Tinn kommune til å overta eiendommen, slik konsesjonsloven krever for en så stor eiendom.

Eiendommen ligger ved Midttjønn på Hovinheia, på begge sider av fylkesveg 364, og strekker seg fra Midtjønn (ca 590 m o.h.) og sørover cirka 2,5 km i retning Svimbil-gårdene. Høyeste punkt er Rabbehovda 795 moh.

Eiendommen er ifølge rådmannen «velarrondert i ein samla teig som bare er delt av fylkesvegen. På begge sider grensar eigedomen til Statskog sine eigedomar, henholdsvis Svimbil (Svinbøl – Skov m/Digernes) gnr 1 bnr 2 på vestsida og Veåsen gnr 2 bnr 1 og 5 på austsida».

Det er ikke jordbruksareal og heller ikke bygninger på eiendommen. Ei hytte som hørte til eiendommen ble fradelt og solgt i 2005. Nordre del av eiendommen inngår sammen med to naboeiendommer i reguleringsplan Midttjønn –Gjuvsjå, vedtatt av Tinn kommunestyre i 2011. I denne planen er det på konsesjonseiendommen godkjent 7 hyttetomter med tilhørende infrastruktur. Det er ikke påbegynt utbygging etter denne planen. I søknaden skriver paret at de vil bygge en hytte her og tilbringe mye tid her. Mannen har mastergrad og doktorgrad i skogbruk og driver et eget konsulentselskap innen skogbruk. Fra før er han deleier i et gardsbruk i Sverige og har jobbet med skog og virke i hele livet som skogsarbeider, forsker, som leder av et skogselskap, i Norske Skog, i tømmermålinga og som konsulent. Søkerne sine planer for bruken av konsesjonseiendommen er skogbruk. Det kommer ikke fram av konsesjonssøknaden at de vil bosette seg på eiendommen.

-Vi planerer å anskaffe hytte og ha det som base for familiens fritid, skriver paret.

Og videre.

– I Svimbil er det bra mobildatadekning og jeg planerer også å jobbe mye fra hytten. Jeg driver et konsulentselskap. Kontaktene med kundene går mye på Skypemøter, telefon og mail, fra mitt hjemmekontor. Mitt arbeid gir meg stor frihet for hvor jeg jobber og min plan er å arbeide mer og mer fra en hytte i Svimbil, heter det i søknaden.

I saken som politikerne får på bordet ligger det også en uttalelse fra selgerens representant, advokat Øivind Rogne Olsen, som opplyser at de i den tida de har hatt eiendommen for salg for «aldri har fått henvendelser om denne eiendommen fra skogeiere i Hovin eller Tinn for øvrig. Dette må bety at skogeiere i Hovin og Tinn for øvrig ikke er interessert i å kjøpe denne eiendommen uansett kjøpesum.»

Rådmannen anbefaler likevel politikerne i samfunnsutvalget å si nei til konsesjon. Begrunnelsen for avslaget er «at ervervet ikkje ivaretek omsyn til busettinga i området, til driftsmessig gode løysingar og til heilskapleg ressursforvaltning.»