Elvestuen kommer ikke, men det blir ulvedebatt

Herman Sundqvist: ”Lös nyckelbiotoperna inom FSC”
14. september 2018
Våknet til liv i skogen
17. september 2018

Elvestuen kommer ikke, men det blir ulvedebatt

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen hadde takket ja til å delta i det store ulveseminaret på Norsk Skogbruksmuseum tirsdag. Han kommer likevel ikke, men det blir innledninger og debatt som ledes av Terje Svabø.

Det er Naturbruksalliansen som står bak ulvesminaret som arrangeres i Elverum tirsdag, der Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold er representert.

Klima- og miljøministeren skal om kort tid avgjøre kvoten for lisensfelling av ulv kommende vinter. Derfor var det viktig for Naturbruksalliansen å få Elvestuen ut på seminaret. Elvestuen meldte forfall fredag, ettersom han skal representere på G7-toppmøtet. I stedet møter hans statssekretær Atle Hamar.

– Det er viktig at politikerne ikke bare sitter inne i Oslo og treffer beslutningene, men er villige til å møte oss som bærer belastningen med den politikken som føres», sier leder av Naturbruksalliansen Gunnar A Gundersen.

Også Reidar Åsgård, fra rovviltnemnda i Hedmark, Gunnar Glöersen fra Svenske Jägareförbundet, John Odden fra NINA/Rovdata og Knut Einar Gjems fra NJFF Hedmark vil holde innlegg på seminaret.

Under debatten deltar både stortingsrepresentanter og fylkesledere fra de ulike partiene.

Rovviltnemnda har bestemt at det skal tas ut tre ulverevir i ulvesona, og Knut Arne Gjems, leder for NJFF Hedmark sier at dette gjør seminaret spesielt aktuelt nå, ettersom klagen skal behandles i departementet før jaktstart 1. oktober.

Bønder, skogeiere, grunneiere og jegere mener at regjeringen ikke følger opp den vedtatte rovviltdebatten, og har gått sammen i Naturbruksalliansen der de krever at Stortingets vedtatte bestandsmål skal følges.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev