– En langvarig stans kan slå flere konkurs

Bygdeforsker: – Sverige har sentralisert bort brannberedskapen
2. august 2018
Skog for over 900 millioner opp i røyk i Sverige
2. august 2018

– En langvarig stans kan slå flere konkurs

Tørke og tørre skogsområder kan gjøre at skogdriften må stanse helt opp. En lang stans vil få dramatiske konsekvenser for hele næringskjeden, sier daglig leder i Nortømmer Per Kveseth.

DEL Tørken som herjer store deler av landet merkes også i skogen. Nå tar skogsentreprenørene alle mulige forbehold for å forsøke å sikre ansvarlig drift. Kjetting og belter må tas av for å forsøke å unngå gnister når man kjører med tunge maskiner over steiner, og flere tar med seg ekstra vann og utstyr i tillegg til slukkeutstyret de allerede har blitt pålagt.

– Det er tungt økonomisk å stå stille i flere uker, så vi gjør dette for å forsøke å ha en mest mulig ansvarlig drift, sier skogsentreprenør Ole Arne Bjørlien. Han og kollegene har selv tatt med seg en ekstra traktor med 600-liters vanntank med pumpe for å væte skogsområdene de jobber i og for å være bedre forberedt på eventuell slukking.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dersom det ikke kommer regn snart, kan man risikere full stans i skogdriften. Det vil ifølge Bjørlien gi store konsekvenser, og ikke bare for entreprenørene.

– Det kan gå utover transportbransjen og flere industrier som vil mangle råstoff. Hele næringskjeden vil bli påvirket, sier han.

Vurderer fortløpende

Daglig leder i Nortømmer Per Kveseth sier situasjonen vurderes daglig, men at de foreløpig fortsetter å drive varsomt. Det er ifølge Kvenseth opp til hver enkelt oppdragsgiver å sørge for at brannsikkerheten ivaretas ute i felten, og de har selv gitt klare instrukser til hvordan man skal opptre mest mulig aktsomt. Skogområdene det drives i skal for eksempel vurderes før drift, den lokale brannstasjonen skal ha koordinatene til stedet, og det skal være mobildekning i området.

– Entreprenørene skal også sitte brannvakt én time etter at arbeidsdagen er avsluttet, og de skal gå opp igjen sporene sine før de forlater området, sier Kveseth.

– Hvor stor tror du sjansen er for at det blir stans i driften?

– Det blir ren spekulering, men dersom det ikke regner snart ligger den nok over 50 prosent. Her er det imidlertid viktig å huske at det er store lokale forskjeller, sier han.

VIL DRIVE FORSVARLIG: En ekstra traktor med en 600 liters-tank full av vann er med på slep når skogsentrepenør Ole Arne Bjørlien og kollegene er ute i skogen.

Les også

Lite nedbør for tørste jorder i Sør-Norge de kommende dagene

Ekstraordinære tiltak

Virkeskjøper i Nortømmer Endre Granum sier det nå er satt ut 1000-literstanker med vann på strategiske steder, og at de er klare til å bistå dersom det skulle begynne å utvikles brann. De har blant annet sin egen mobile «brannbil» med 600 liter vann som lett kommer fram i skogen.

Han opplyser at det nå er full stopp i hogst av de tørrere tresortene, som for eksempel furu.

– I disse områdene er det nå så tørt at det ville vært uforsvarlig å drive der, og man kan bli erstatningsansvarlig, sier han.

FOR TØRT: Å ta med store mengder vann og utstyr ut i skogen er nå helt nødvendig for å drive forsvarlig skogdrift. Fra venstre: virkeskjøper for Nortømmer Endre Granum (f.v.) sammen med skogsentrepenørene Ole Arne Bjørlien og Arild Eidstuen. Foto:

Brynjar Eidstuen

Fylkesmannen i Oppland kan innvilge forskudd til bønder som lider tap på grunn av tørken

Kan gi store tap

Kveseth sier de økonomiske konsekvensene av en langvarig stans vil bli større enn flere skogsentreprenører vil tåle.

– Da vil vi kunne se mange konkurser i tillegg til at det blir store konsekvenser for andre næringer tilknyttet skogdriften. Det ville vært dramatisk, sier han.

SKOGDRIFT OG SKOGBRANNFARE

Ifølge SSB er det 52 virksomheter som driver med skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk i Vest-Oppland, de fleste i kategorien 1 til 4 ansatte. Flere av disse vil ikke tåle de økonomiske konsekvensene av en langvarig stans i skogdriften.

Forsikringsdekningen for skogsområdene er ifølge fagbladet Brann & Sikkerhet ganske bra for både Øst- og Sørlandet. I Midt-Norge, hvor skogbrannfaren øker, mangler imidlertid flere av skogene forsikring.

Ifølge forsikringsselskapet Skogbrand, det eneste forsikringsselskapet som eies av skogeiere, er det er uavklart hvem som skal ta det økonomiske ansvaret dersom det utvikles brann som følge av skogdrift. De sier skogbruket må ta ansvar for å redusere risiko for skogbrann, og brannvesenet må ha kompetanse og ressurser til å slukke effektivt hvis uhellet først er ute. Dersom dette ikke er på plass, risikerer man å miste erstatningskravet.