Fiborgtangen kan bli delt opp

Myten om nullskattyterne
26. august 2019
Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren
26. august 2019

Fiborgtangen kan bli delt opp

Norske Skog vurderer å selge deler av Fiborgtangen til kommunen. Tanken et at kommunen får hånd om fire store tomter lengst øst på området, total 335 dekar.

Verdien på råtomtene ligger på 100 millioner kroner, skriver nettstedet til Norges Skogeierforbund. I tillegg kommer utgifter til opparbeiding og infrastruktur.