Forskningssenter for urbant landbruk

Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren
29. august 2018
Starkt halvårsresultat för Moelven
30. august 2018

Forskningssenter for urbant landbruk

Verdens befolkningen øker. Å produsere nok mat på en bærekraftig og klimasmart måte er et globalt ansvar og krever samarbeid. I tillegg til nok mat er det viktig at maten er trygg og riktig ernæringsmessig sammensatt. Kina ligger i front internasjonalt når det gjelder teknologiutvikling. Nå styrker Norge og Kina landbrukssamarbeidet.

Tidlig denne måneden presenterte det kinesiske landbruksakademiet (Chinese Academy of Agricultural Sciences, CAAS) frem et høyteknologiske forskningssenter innen urbant landbruk til en norsk delegasjon som ble ledet av departementsråd Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet.

Internasjonalt anerkjent høyteknologisk senter innen landbruk

Forskningssenteret AgriGarden legger til rette for samarbeid og innovasjonsutvikling med internasjonale bedrifter. AgriGarden har markert seg som et internasjonal anerkjent høyteknologisk senter innen landbruksteknologi. Tidligere i år besøkte Theresa May og flere andre toppledere senteret. Senteret samarbeider med over 100 land og regioner og 38 internasjonale organisasjoner. Senteret har mange aktiviteter og utvikler teknologi som gir flere muligheter for matproduksjon i byer. Teknologien tar høyde for stabile avlinger gjennom hele året, bærekraftig bruk av vannressurser og reduksjon av mattransport.

Norge i forskningssamarbeid med Europa og Kina

NIBIO og NMBU er sentrale i et forskningsprosjekt mellom Europa og Kina. Målet er å fremme et urbant landbruk med sikte på økt matsikkerhet, ressurseffektivitet og smartere, mer robuste byer. Prosjektet “SiEuGreen” tar i bruk ulike plantedyrkingsteknikker, utvikler innovative tilnærminger for sosialt engasjement og undersøker økonomiske, miljømessige og sosiale fordeler og ulemper av urbant jordbruk for en bærekraftig utvikling i framtiden.

Prosjektet følger blant annet opp en felles handlingsplan mellom Kina og Norge for å styrke samarbeidet innen forskning, teknologiutvikling og innovasjon. I handlingsplanen oppgis landbruk, mattrygghet og matsikkerhet som prioriterte fagområder av gjensidig interesse.

FNs bærekraftsmål

FN sine 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som et av de første landene skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FN sitt bærekraftsmål nr. 2: Utrydde sult, oppnå mattrygghet, og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk