Första tåget med massaved har lämnat järnvägsterminalen i Malungsfors

Åpnet ny tømmerkai
4. september 2019
Meld deg på SKOGFORUM i Oslo: – Hvordan sikre en klimaoptimal skognæring?
5. september 2019

Första tåget med massaved har lämnat järnvägsterminalen i Malungsfors

Hösten 1994 rullade det sista timmertåget med massaved från virkesterminalen i Malungsfors. I helgen kunde Mellanskog lasta 20 järnvägsvagnar med massaved vid den nyöppnade terminalen.

– Transporterna med järnväg härifrån terminalen i Malungsfors kommer att öka gradvis, säger Anders Westerlund, skogsinspektör på Mellanskog.

Mellanskog är en av ägarna av terminalen och är en av aktörerna som ingår i Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB.

Övriga ägare av terminalen är Malung-Sälen kommun, Fiskarhedens Trävaru AB, Lima Besparingsskog, Transtrands besparingsskog och Malungs jordägare.

Anders Westerlund framhåller att Mellanskogs satsningen på flytta över virkes-och skogsbränsletransporter från lastbil till järnväg, ligger helt i linje med Mellanskogs långsiktiga strategi.

– Samtidigt som det gynnar våra medlemmar som får minskade transportkostnader och når ut till fler kunder, innebär det stora vinster för miljön, tillägger Anders Westerlund.

Fiskarheden Trävaru AB har även en stor del i att verksamheten vid terminalen kommer att öka snabbt inom en snar framtid. Sågverksföretaget ligger redan i framkant för att att lägga om mycket av sina transporter av sågverksflis, biobränsle och så småningom sågade trävaror från lastbil till järnväg.

Öppnandet av terminalen beräknas i framtiden bland annat bidra till en årlig minskning med 7 500 lastbilstransporter efter Vasaloppsvägen och innebära att koldioxidutsläppen minskar med 8000 ton.

I helgen lastades 20 vagnar med massaved för vidare transport till kunder ute i landet.

– När det kommer igång på allvar kan vi nog räkna med att det kommer gå upp till 35 vagnar med massaved upp till en gång i veckan härifrån terminalen, säger Anders Westerlund.