Från överskott till underskott

Perfekt tid for ungskogpleie
30. oktober 2018
MØTE OM ELGFORVALTNING
31. oktober 2018

Från överskott till underskott

Marknaden för bioenergi, särskilt i södra Sverige, har tidigare alltid präglats av ett överskott. Förra årets stora efterfrågan tömde dock terminalerna på energived och nu har marknaden hamnat i ett underskott.

Marknaden för bioenergi, särskilt i södra Sverige, har tidigare alltid präglats av ett överskott. Förra årets stora efterfrågan tömde dock terminalerna på energived och nu har marknaden hamnat i ett underskott.

Den kalla vintern bidrog till en stor efterfrågan på skogsflis vilket tömde terminalerna. Nu har det uppstått en brist på energived och även groten har minskat till följd av sämre bärighet. Detta har skapat ett underskott på den annars så mättade flismarknaden, menar Göran Lagerstrand, produktionsledare för bioenergi på Vida. Foto: Björn Schubert

Vida är Sveriges största privatägda sågverkskoncern men satsar förutom sågverken också mycket på bioenergi som grot- och energiflis. Göran Lagerstrand jobbar som produktionsledare för Vida och har 25 års erfarenhet ifrån branschen, enligt honom är det första gången han upplever ett sådant underskott på energived som han ser nu.

Ingen ny energived

– Energiveden gick åt och många massabruk har byggts ut så det kommer inte in någon ny energived till terminalerna längre. Det går jättefort för det är inga små volymer som omsätts, säger Göran.

Eftersom Södra förbrukar all massaved och även har ändrat mätningsbestämmelserna för massaved så kom det inte in något därifrån i våras. Samtidigt har mängden grot minskat på grund av dålig bärighet.

– Jag tror inte att avverkningarna blivit färre, men Södra har till exempel infört sin markskoningsgaranti och många har hängt på och därför körs det ner mer ris. Det innebär att vi gått från ett överskott till ett underskott på skogsflis, berättar Göran.

Värmeverken ödmjuka

Han menar att det exempelvis i Skåne råder full kalabalik på grund av bristen på skogsflis, det finns helt enkelt inte de volymer som värmeverken behöver.

– Det är lite så det upplevs på marknaden. Värmeverken har varit vana vid att diktera villkoren men nu har de gått ifrån att vara väldigt tuffa till att vara väldigt ödmjuka, säger Göran.

Han menar att Vida klarar sig relativt bra genom att köpa slutavverkningsskog till sågverken.

– På det viset får vi mycket grot till oss. Vi avverkar mycket grandominerad ”bondskog” som i regel är äldre än bolagsskog och som därför innehåller mer ris.

Mer grot

Tack vare de många avverkningarna i våras har man på Vida fått in mer grot i höst än man räknat med, något som delvis väger upp bristen på energived.

– Vi är inte så oroliga nu som vi var i våras. Däremot har vi gått ner i försäljningsvolym av flis till värmeverken då vi ser att vi inte har de här stora volymerna som vi haft tidigare, så vi har blivit lite försiktigare kan man säga. Framförallt har vi dragit ner på de stora avtalen till bland annat Borås och Växjö, säger Göran och fortsätter:

– Prishöjningen som var förväntad på värmeverken blev inte så stor som man trodde, därför backade vi, för det finns inte den mängden skogsflis i en fem mils radie runt Borås eller Växjö och får vi inte mer betalt blir det för dyrt att köra längre. Då är det bättre att sänka volymen.

Märkte ni av sommarens stillestånd?

– Inte förrän sågverken skulle igång efter semestern, men vi såg redan i ett tidigt stadium att vi inte skulle få in de bytesvolymer från andra bolag som vi brukar få in så vi slutavverkade skog själva för att inte behöva stå still med våra nio sågverk. Annars hade det inte funkat. Södra kom inte med en pinne på grund av torkan och brandrisken. Det är fortfarande tight på timmerplanen men sågverken snurrar, säger Göran.

Han berättar att det inte finns så mycket kapacitet för grotskotning nu när slutavverkningarna pågår för fullt.

– De maskiner som skotar grot är ofta de samma som är med på slutavverkningarna och då finns det inga maskinkapaciteter lediga någonstans, det är ett dilemma. Detsamma gäller granbarkborren som härjar fritt här nere i södra Sverige, det finns inga maskiner lediga till att åka och jaga barkborreträd så vi uppmanar skogsägare att hugga själva, säger Göran.

Björn Schubert

[email protected] • 070-683 94 62