Frist for tilskudd og skogfond i 2018

– Industriutvikling i Norge fremfor råvareeksport
14. november 2018
Södra gör skogsaffär i miljardklassen
14. november 2018

Frist for tilskudd og skogfond i 2018

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfondet i år er 7. desember.

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget bes presentere disse for kommunen senest 7. desember. Skogfondbilag vedr. tiltak som ikke gir tilskudd, må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.

Noen kommuner kan ha egne frister, da er det disse fristene som gjelder. Der skogeier er usikker mht frister, må skogeieren selv ta kontakt med kommunen.