Glommen og Mjøsen vil fusjonere: – En helt logisk fusjon

Södra gör skogsaffär i miljardklassen
14. november 2018
Forsøksanlegg for produksjon av biodiesel på Tofte
15. november 2018

Glommen og Mjøsen vil fusjonere: – En helt logisk fusjon

– En fusjon mellom Glommen og Mjøsen er helt logisk og noe vi lenge har sett komme. Jeg tror alle vil dra nytte av en slik fusjon, også vi, sier administrerende direktør Arne Rørå i NORSKOG.

DEL NORSKOG er medlemsorganisasjonen for landets største skogeiere godt plassert på utsiden av det såkalte skogeiersamvirket som både Mjøsen og Glommen er en del av gjennom Norges Skogeierforbund. Rørå tror at en fusjon vil øke konkurransen, særlig i Mjøsens område. Viken Skog, med hovedsete på Hønefoss, som også er en del av skogsamvirket, vil garantert skjerpe konkurransen om skogeiere i Mjøsens nedslagsfelt etter en storfusjon.

Hard konkurranse

– Mjøsen har i stor grad vært skjermet, slik vil det ikke lenger være. Glommen har vært vant til hard konkurranse i lang tid og vil kunne tilføre mye kompetanse i den tøffere konkurransen de nå vil møte. NORSKOG er et alternativ til skogsamvirket og med færre aktører, vil alternativet framstå som tydeligere, sier Rørå.

NORSKOG er et alternativ til skogsamvirket og med færre aktører, vil alternativet framstå som tydeligere

Han tror det nyfusjonerte selskapet vil kunne drive mer kostnadseffektivt og være i stand til å håndtere store kunder på en bedre måte. Han mener også at eierposten i Moelven er en viktig faktor. Til sammen vil det nye selskapet sitte på 40 prosent av eierskapet i Moelven-konsernet.

– Tømmerstrømmen har vært det avgjørende for strukturen i skogsamvirke. Tidligere var det fløting og delingen skjedde gjennom vassdrag. Nå går tømmerstrømmen på bane og det er helt naturlig at det skjer strukturendringer. Tømmeret fra andelseierne i Mjøsen og Glommen går samme vei, derfor er dette en helt naturlig fusjon, sier administrerende direktør i NORSKOG, Arne Rørå.

– Navnet er klarert med meg

Skogsentreprenøren GM Skogsdrift på Rena ser både fordeler og ulemper, dersom den nye skogsgiganten Glommen og Mjøsen tar navnet som er foreslått; GM Skog.

– Navnet på det nyfusjonerte selskapet er klarert med meg og jeg har gitt mitt foreløpige samtykke. Men de var jammen gjerrige, det er ikke snakk om rare kompensasjonen, gliser eier av skogsentreprenørfirmaet GM Skogsdrift på Rena, Gunnar Filtvedt.

Filtvedt forteller at han startet opp virksomheten Gunnar Filtvedt Skogdrift og at han etter hvert fikk med seg en kompanjong med navnet Magne. Sammen ble det Gunnar og Magne, altså GM Skogsdrift. Kompanjongen ble med bare et par år, men navnet ble værende.

– Det gledelige med at Glommen og Mjøsen ønsker samme navnet er jo at jeg i hvert fall ikke har skapt noe negativt rundt merkevaren. Og kan jo selvsagt ha positive ringvirkninger for meg å bli forbundet med en skogsgigant. Det negative er at andre kunder enn GM Skog kan reagere avventende. Det jeg i hvert fall ikke håper er at all posten til det nye selskapet skal havne hos meg, smiler Filtvedt. Han avslutter med at dersom GM Skog blir en realitet, regner han med at det skal forhandles, men han innrømmer at forventningene til kompensasjon ikke er de helt store.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev