Glommen og Mjøsen vurderer fusjon

Svar på skriftlig spørsmål om målsettingen i rovviltpolitikken
18. september 2018
Skogstatistikk fra 1943 til i dag
19. september 2018

Glommen og Mjøsen vurderer fusjon

Glommen og Mjøsen vurderer fusjon Styrene i Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA har vedtatt at de vil starte forhandlinger. Målet er en fusjon mellom de to samvirkeselskapene. Glommen og Mjøsen ønsker å jobbe sammen for skogeiernes beste.

Behovet for å bli dyktigere som aktører i et tømmermarked i endring, og å kunne tilby bedre tjenester til sine eiere er bakgrunnen for initiativet.

Det er to over 100 år gamle organisasjoner som går i forhandlinger, sier de to styrelederne Ole Theodor Holth og Terje Uggen.

Forhandlinger skjer med utgangspunkt i to likeverdige samvirkeforetak der ingen starter med noen absolutte krav. Vi skal ta vare på hver av partenes sterke side