Har startet produksjonen av Royal Svart

Trebyggeri utfordrer konservativ byggebransje
7. september 2018
Nordfjella: Nytt program mot skrantesjuke (CWD) på villrein
10. september 2018

Har startet produksjonen av Royal Svart

Alvdal Skurlag AS har nå, etter lang utviklig, startet produksjonen av Royal Svart. Fargen er i utgangspunktet en ren sort farge, men vil over tid påvirkes av været og få noe mer innslag av grått.